Oljedirektoratet

Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen

Maersk-Integrator

Illustrasjonsbilde. Foto: Maersk Drilling.

04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.

Brønnene ble boret om lag 10 kilometer nordvest for Osebergfeltet i Nordsjøen og 150 kilometer nordvest for Bergen.

Primært letemål for brønn 30/5-4 S var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter i Tarbertformasjonen (Brentgruppen). Sekundært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter i Nessformasjonen (Brentgruppen).

Hensikten med avgrensningsbrønn 30/5-4 A var å gjennomføre formasjonstest i Tarbertformasjonen.

Brønn 30/5-4 S traff på en gass/kondensat-kolonne på om lag 100 meter i Tarbertformasjonen som er totalt 200 meter tykk, med sandsteinslag på til sammen 96 meter med dårlig reservoarkvalitet. Gass/vann-kontakten ble ikke truffet på.

Brønn 30/5-4 A traff på en gass/kondensat-kolonne på om lag 90 meter i Tarbertformasjonen. Det ble boret totalt 150 meter av formasjonen, med sandsteinslag på til sammen 90 meter med dårlig reservoarkvalitet. Gass/vann-kontakten ble ikke påtruffet.

Nessformasjonen er tørr med spor av petroleum

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 1,5 og 6,5 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverene vil vurdere funnet med hensyn til videre oppfølging.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnene, inkludert en vellykket formasjonstest i 30/5-4 A. Gjennomsnittlig produksjonsrate fra formasjonstesten i Tarbertformasjonen var på om lag 60000 Sm3 gass og 45 Sm3 kondensat per strømningsdøgn gjennom en 10/64 tommers dyseåpning.

Dette er de to første letebrønnene i utvinningstillatelse 1100. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2020.

Brønn 30/5-4 S ble boret til et vertikalt dyp på 5003 meter under havflaten og ble avsluttet i midtre jura Nessformasjonen. Brønn 30/5-4 A ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 4726 og 4946 meter under havflaten og ble avsluttet i midtre jura Tarbertformasjonen.

Havdypet er 95 meter. Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.
Brønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A ble boret av boreinnretningen Nobel Intrepid som nå skal videre til Skottland.

Kart som viser hvor brønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A er lokalisert

 

Kontakt
Bjørn Rasen

Tlf: +47 51 87 60 00

Oppdatert: 04.11.2022

Siste nyheter

Grønt lys for Eldfisk nord
28.02.2024 Myndighetene har gitt Conoco Phillips samtykke til å starte opp Eldfisk nord i Nordsjøen.
Klarsignal for Hanz
27.02.2024 Myndighetene gir samtykke til oppstart av Hanz-forekomsten på Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen.
Hvem fortjener Improved Recovery Award?
22.02.2024 For 20. gang inviteres selskapene til å nominere kandidater til prisen for økt utvinning, nå omdøpt til Improved Recovery Award.
Boreløyve for brønn 7220/2-2
21.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/2-2 i utvinningsløyve 1080, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal januar 2024
20.02.2024 Førebels produksjonstal i januar 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 071 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ressursregnskapet for fjoråret er klart
20.02.2024 Ressursregnskapet for 2023 viser at volum av reserver og betingede ressurser har økt. De totale petroleumsressursene er noe redusert.
Tørr brønn i Nordsjøen
16.02.2024 Letebrønnen 35/11-28 S «Harden sør» i Nordsjøen viste seg å være tørr.
Endring i veileder til måleforskriften
15.02.2024 Sokkeldirektoratet har publisert et nytt vedlegg 4 til veileder til måleforskriften.
Tørre brønner i Nordsjøen
14.02.2024 Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Boreløyve for brønn 36/7-5 S
07.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 36/7-5 S i utvinningsløyve 636, jf. ressursforskrifta paragraf 13.