Oljedirektoratet

Gass/kondensat- og oljefunn vest for Trollfeltet i Nordsjøen

deepsea-yantai-odfjell-drilling

Brønnene ble boret av boreinnretningen Deepsea Yantai. Foto: Odfjell Drilling.

19.07.2023 Wellesley Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 1148 har avsluttet boring av undersøkelsesbrønnene 35/10-10 S og 35/10-10 A.

Brønnene er boret om lag 25 km nordvest for Trollfeltet og 150 km nordvest for Bergen.

Primært letemål for brønn 35/10-10 S var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter i Etive- og Osebergformasjonene i Brentgruppen. Sekundært letemål for brønn 35/10-10 S var å påvise petroleum i tidlig jura Cookformasjonen.

Hensikten med avgrensningsbrønn 35/10-10 A var å treffe petroleum-vannkontakt i en lavere posisjon på strukturen og samle inn væskeprøver fra akvifer.

Brønn 35/10-10 S påtraff en gass-kondensatkolonne på 210 meter i Ness-, Etive- og Osebergformasjonene, hvorav sandsteinsreservoar på til sammen 90 meter med dårlig til moderat reservoarkvalitet. I Cookformasjonen påtraff brønnen en gass-kondensatkolonne på 70 meter, hvorav sandsteinsreservoar på til sammen 23 meter med dårlig reservoarkvalitet. En oljekolonne på 13 meter ble også påtruffet i den tidlig jura Amundsenformasjonen i Dunlingruppen, hvorav sandsteinsreservoar på til sammen 13 meter med dårlig reservoarkvalitet.

Brønn 35/10-10 A ble boret lavere på strukturen 900 meter vest fra hovedbrønnen og påtraff en gass-kondensatkolonne på 240 meter i Ness-, Etive-, Oseberg- og Cookformasjonene, hvorav sandsteinsreservoar på 50 meter med dårlig til moderat reservoarkvalitet. Vann ble påtruffet i Cookformasjonen fra et vertikalt dyp på 4158 meter under havflaten.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er på mellom 9 og 46 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil starte opp tidligfase utviklingsstudier, og vurderer flere avgrensningsbrønner i funnet.

Brønn 35/10-10 S ble boret til et vertikalt dyp på 4030 meter under havflaten, og ble avsluttet i Amundsenformasjonen i tidlig jura. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønn 35/10-10 A ble boret til et vertikalt dyp 4212 meter under havflaten, og ble avsluttet i Cookformasjonen i tidlig jura.

Dette er første og andre letebrønn i utvinningstillatelse 1148 tildelt i TFO2021.

Havdypet er 360 meter. Brønnene er permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Deepsea Yantai som nå skal bore undersøkelsesbrønn 25/7-11 S i utvinningstillatelse 984 i Nordsjøen, der DNO Norge AS er operatør.

Kart som viser hvor brønnene 31/10-10 S og 35/10-10 A er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 19.07.2023

Siste nyheter

Grønt lys for Eldfisk nord
28.02.2024 Myndighetene har gitt Conoco Phillips samtykke til å starte opp Eldfisk nord i Nordsjøen.
Klarsignal for Hanz
27.02.2024 Myndighetene gir samtykke til oppstart av Hanz-forekomsten på Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen.
Hvem fortjener Improved Recovery Award?
22.02.2024 For 20. gang inviteres selskapene til å nominere kandidater til prisen for økt utvinning, nå omdøpt til Improved Recovery Award.
Boreløyve for brønn 7220/2-2
21.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/2-2 i utvinningsløyve 1080, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal januar 2024
20.02.2024 Førebels produksjonstal i januar 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 071 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ressursregnskapet for fjoråret er klart
20.02.2024 Ressursregnskapet for 2023 viser at volum av reserver og betingede ressurser har økt. De totale petroleumsressursene er noe redusert.
Tørr brønn i Nordsjøen
16.02.2024 Letebrønnen 35/11-28 S «Harden sør» i Nordsjøen viste seg å være tørr.
Endring i veileder til måleforskriften
15.02.2024 Sokkeldirektoratet har publisert et nytt vedlegg 4 til veileder til måleforskriften.
Tørre brønner i Nordsjøen
14.02.2024 Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Boreløyve for brønn 36/7-5 S
07.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 36/7-5 S i utvinningsløyve 636, jf. ressursforskrifta paragraf 13.