Oljedirektoratet

Olje påvist i avgrensningsbrønner vest for Yggdrasilfeltet i Nordsjøen

nyhetsbilder_od16-rigg

Illustrasjonsbilde.

09.06.2023 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 873, har avsluttet boring av avgrensningbrønnene 25/2-24 S, 25/2-24 A, 25/2-24 B og 25/2-24 C.

Primært letemål for brønn 25/2-24 S og A var å påvise og avgrense gjenværende petroleumsforekomster i Friggformasjonen i Øst Frigg Beta-strukturen som produserte gass fra 1988 til 1997. Olje ble påvist i letebrønnene 25/2-9 og 25/2-2 som ble boret på 1970-tallet, men det ble aldri produsert olje fra feltet.

Primært letemål for brønn 25/2-24 C var å påvise og avgrense petroleumsforekomster i Friggformasjonen i Øst Frigg Alfa-strukturen, nord for Beta-strukturen.

Primært letemål for brønn 25/2-24 B var å påvise petroleumsforekomster i Friggformasjonen i Epsilonprospektet, øst for Betastruktuen.

Sekundært letemål for brønn 25/2-24 B var å avgrense Frigg Gamma-funnet (25/2-10 S) i Friggformasjonen, som er en del av Yggdrasilutbyggingen.

25/2-24 S - Øst Frigg Beta
Brønn 25/2-24 S påtraff en 12,5 meter oljekolonne i Friggformasjonen, i sandsteinsreservoar på til sammen 117 meter med meget god til svært god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble påtruffet 1949 meter under havnivå. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det ble utført datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2029 meter under havnivå og avsluttet i sandsteinslag av eocen alder i Friggformasjonen.

25/2-24 A - Øst Frigg Beta
Avgrensningsbrønn 25/2-24 A ble boret horisontalt langs Betastrukturen. Brønnen påviste en kontinuerlig oljekolonne på opptil 20 meter tykkelse med indikasjon på olje/vann-kontakt på 1945 meter under havnivå, og ble boret til et målt dyp på 5136 meter.

25/2-24 C - Øst Frigg Alfa
Avgrensningsbrønn 25/2-24 C påviste olje i Alfastrukturen. Brønnen ble boret til målt dyp på 4078 meter, men nådde ikke planlagt dyp. Olje/vann-kontakten er beregnet til 1949 meter under havnivå.

25/2-24 B – Epsilon
Avgrensningsbrønn 25/2-24 B påtraff en kontinuerlig oljekolonne på om lag 14 meter tykkelse med opptil 30 meter overliggende gasskappe i Epsilonstrukturen. Friggformasjonen viste også her meget gode til svært gode reservoaregenskaper. Gass/olje-kontakten ble påtruffet 1935 meter under havnivå og olje/vann-kontakten ble påtruffet 1949 meter under havnivå.

25/2-24 B påtraff også olje og gass i den vestlige delen av Frigg Gamma-strukturen, som allerede er inkludert i Yggdrasil PUD. Brønnen påtraff de tidligere påviste gass/olje-, og olje/vann-kontaktene. Brønnen ble avsluttet i Friggformasjonen på et vertikalt dyp på 1925 meter under havnivå og 8168 meter målt dyp, over 6000 meter horisontalt i Friggformasjonen.

Foreløpig estimatet for størrelsen på Epsilon- og Øst Frigg-strukturene er på tilsammen mellom 8,5 og 14,3 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshavere vil vurdere forekomstene som en del av utviklingen av Yggdrasil-området.
De horisontale sidestegene 25/2-24 A, B og C ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling.

Dette er tredje, fjerde, femte og sjette letebrønn i utvinningstillatelse 873 tildelt i TFO 2016.

Havdypet er 110 meter. Brønnene er nå permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Scarabeo 8 som nå skal videre og bore undersøkelsesbrønn 6405/7-2 S i utvinningstillatelse 1005, der Aker BP ASA er operatør.

Kart som viser hvor brønn 25/2-24 S er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 26.06.2023

Siste nyheter

Grønt lys for Eldfisk nord
28.02.2024 Myndighetene har gitt Conoco Phillips samtykke til å starte opp Eldfisk nord i Nordsjøen.
Klarsignal for Hanz
27.02.2024 Myndighetene gir samtykke til oppstart av Hanz-forekomsten på Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen.
Hvem fortjener Improved Recovery Award?
22.02.2024 For 20. gang inviteres selskapene til å nominere kandidater til prisen for økt utvinning, nå omdøpt til Improved Recovery Award.
Boreløyve for brønn 7220/2-2
21.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/2-2 i utvinningsløyve 1080, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal januar 2024
20.02.2024 Førebels produksjonstal i januar 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 071 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ressursregnskapet for fjoråret er klart
20.02.2024 Ressursregnskapet for 2023 viser at volum av reserver og betingede ressurser har økt. De totale petroleumsressursene er noe redusert.
Tørr brønn i Nordsjøen
16.02.2024 Letebrønnen 35/11-28 S «Harden sør» i Nordsjøen viste seg å være tørr.
Endring i veileder til måleforskriften
15.02.2024 Sokkeldirektoratet har publisert et nytt vedlegg 4 til veileder til måleforskriften.
Tørre brønner i Nordsjøen
14.02.2024 Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Boreløyve for brønn 36/7-5 S
07.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 36/7-5 S i utvinningsløyve 636, jf. ressursforskrifta paragraf 13.