Oljedirektoratet

Olje påvist i avgrensningsbrønner vest for Yggdrasilfeltet i Nordsjøen

nyhetsbilder_od16-rigg

Illustrasjonsbilde.

09.06.2023 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 873, har avsluttet boring av avgrensningbrønnene 25/2-24 S, 25/2-24 A, 25/2-24 B og 25/2-24 C.

Primært letemål for brønn 25/2-24 S og A var å påvise og avgrense gjenværende petroleumsforekomster i Friggformasjonen i Øst Frigg Beta-strukturen som produserte gass fra 1988 til 1997. Olje ble påvist i letebrønnene 25/2-9 og 25/2-2 som ble boret på 1970-tallet, men det ble aldri produsert olje fra feltet.

Primært letemål for brønn 25/2-24 C var å påvise og avgrense petroleumsforekomster i Friggformasjonen i Øst Frigg Alfa-strukturen, nord for Beta-strukturen.

Primært letemål for brønn 25/2-24 B var å påvise petroleumsforekomster i Friggformasjonen i Epsilonprospektet, øst for Betastruktuen.

Sekundært letemål for brønn 25/2-24 B var å avgrense Frigg Gamma-funnet (25/2-10 S) i Friggformasjonen, som er en del av Yggdrasilutbyggingen.

25/2-24 S - Øst Frigg Beta
Brønn 25/2-24 S påtraff en 12,5 meter oljekolonne i Friggformasjonen, i sandsteinsreservoar på til sammen 117 meter med meget god til svært god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble påtruffet 1949 meter under havnivå. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det ble utført datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2029 meter under havnivå og avsluttet i sandsteinslag av eocen alder i Friggformasjonen.

25/2-24 A - Øst Frigg Beta
Avgrensningsbrønn 25/2-24 A ble boret horisontalt langs Betastrukturen. Brønnen påviste en kontinuerlig oljekolonne på opptil 20 meter tykkelse med indikasjon på olje/vann-kontakt på 1945 meter under havnivå, og ble boret til et målt dyp på 5136 meter.

25/2-24 C - Øst Frigg Alfa
Avgrensningsbrønn 25/2-24 C påviste olje i Alfastrukturen. Brønnen ble boret til målt dyp på 4078 meter, men nådde ikke planlagt dyp. Olje/vann-kontakten er beregnet til 1949 meter under havnivå.

25/2-24 B – Epsilon
Avgrensningsbrønn 25/2-24 B påtraff en kontinuerlig oljekolonne på om lag 14 meter tykkelse med opptil 30 meter overliggende gasskappe i Epsilonstrukturen. Friggformasjonen viste også her meget gode til svært gode reservoaregenskaper. Gass/olje-kontakten ble påtruffet 1935 meter under havnivå og olje/vann-kontakten ble påtruffet 1949 meter under havnivå.

25/2-24 B påtraff også olje og gass i den vestlige delen av Frigg Gamma-strukturen, som allerede er inkludert i Yggdrasil PUD. Brønnen påtraff de tidligere påviste gass/olje-, og olje/vann-kontaktene. Brønnen ble avsluttet i Friggformasjonen på et vertikalt dyp på 1925 meter under havnivå og 8168 meter målt dyp, over 6000 meter horisontalt i Friggformasjonen.

Foreløpig estimatet for størrelsen på Epsilon- og Øst Frigg-strukturene er på tilsammen mellom 8,5 og 14,3 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshavere vil vurdere forekomstene som en del av utviklingen av Yggdrasil-området.
De horisontale sidestegene 25/2-24 A, B og C ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling.

Dette er tredje, fjerde, femte og sjette letebrønn i utvinningstillatelse 873 tildelt i TFO 2016.

Havdypet er 110 meter. Brønnene er nå permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Scarabeo 8 som nå skal videre og bore undersøkelsesbrønn 6405/7-2 S i utvinningstillatelse 1005, der Aker BP ASA er operatør.

Kart som viser hvor brønn 25/2-24 S er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 26.06.2023

Siste nyheter

Ledig stilling som samfunnsøkonom
14.05.2024 Vil du jobbe med faktabaserte analyser som viktige grunnlag for opplyste beslutninger og god samfunnsdebatt? Nå ønsker vi å styrke analysearbeidet i direktoratet med en samfunnsøkonom.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2024
08.05.2024 Energidepartementet har 8. mai 2024 lyst ut TFO 2024, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Boreløyve for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4
06.05.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4 i utvinningsløyve 1170, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledige stillinger som dataanalytiker
03.05.2024 Vil du jobbe med et stort og komplekst datasett? Er du opptatt av grundig dataanalyse og dataintegritet? Har du lyst til å presentere data på en kreativ måte? Da er en av disse stillingene for deg!
Åtte selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
30.04.2024 Energidepartementet (ED) har mottatt søknader fra åtte selskaper i forbindelse med utlysningen av to områder i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Inviterer til å nominere blokker for mineralvirksomhet på havbunnen
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har i brev av 29. april invitert aktører til å nominere blokker i forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen.
Boreløyve for brønnbane 35/10-14 S og 35/10-14 A
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanane 35/10-14 S og 35/10-14 A i utvinningsløyve 1185, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.