Oljedirektoratet

Avgrensning av funn i Nordsjøen (35/10-12 S)

coslpromoter

Brønnen er bora av leiteriggen COSLPromoter. (Foto: Wellesley Petroleum)

10.07.2024 Wellesley Petroleum har påvist olje og gass i avgrensingsbrønnen Gnomoria Appraisal (35/10-12 S) i Nordsjøen, om lag 100 kilometer sørvest for Florø.

Dette er den første avgrensingsbrønnen som er bora i utvinningsløyve 1184 S, som vart tildelt i TFO 2022. Brønnen er bora av leiteriggen COSLPromoter. Førebels berekning av storleiken på funnet er mellom 0,8 og 4 millionar standard kubikkmeter utvinnbare olje-ekvivalentar (Sm3 o.e.). Dette svarer til mellom 5 og 25 millionar fat o.e.

Gnomoria er i eit område med fleire andre funn. Rettshavarane vurderer å knyte funnet opp mot eksisterande infrastruktur i området.

Geologisk info

Formålet med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura sandsteinar i Heatherformasjonen. Brønnen vart bora oppflanks kvar reservoarkvaliteten vart vurdert å vere betre for å avgrense Gnomoria-funnet frå 2018.

Brønn 35/10-12 S trefte ein gasskolonne på 11 meter og ein oljekolonne på 18 meter i Heatherformasjonen, i sandsteinslag på til saman 21 meter med dårleg til moderat reservoarkvalitet. Gass/olje-kontakten vart treft 3239 meter under havnivå. Olje/vass-kontakt vart ikkje treft.

Brønnen vart ikkje formasjonstesta, men det er utført omfattande datainnsamling og prøvetaking.

Brønn 35/10-12 S vart bora til eit vertikalt djup på 3346 meter under havflata (3805 meter målte djup under havflata), og vart avslutta i Heatherformasjonen i øvre jura.

Havdjupet er 363 meter. Brønnen er permanent plugga og forlaten.

Kart som viser hvor brønn 35/10-12 S er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 10.07.2024

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 6610/7-3
11.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6610/7-3 i utvinningsløyve 1014, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Avgrensning av funn i Nordsjøen (35/10-12 S)
10.07.2024 Wellesley Petroleum har påvist olje og gass i avgrensingsbrønnen Gnomoria Appraisal (35/10-12 S) i Nordsjøen, om lag 100 kilometer sørvest for Florø.
Boreløyve for brønnbanene 35/6-5 S
04.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbanen 35/6-5 S i utvinningsløyve 1110, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 31/1-4
03.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanen 31/1-4 i utvinningsløyve 923 B, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledig stilling som økonomimedarbeider
02.07.2024 Har du lyst å jobbe med rekneskap og økonomi i staten? Vi har ledig fast stilling som økonomimedarbeidar.
Er du vår nye IT-sikkerhetsrådgiver?
01.07.2024 Ønsker du å være med og sikre Norges data om sokkelen? Trives du i spennet mellom taktisk og operativt sikkerhetsarbeid? Da kan du være vår nye IT-sikkerhetsrådgiver.
Norsk sokkel i stadig utvikling
28.06.2024 Direktør Torgeir Stordal deler her nokre tankar om kva som har prega aktiviteten på norsk sokkel i første halvår.
Gassfunn i Barentshavet (7324/8-4)
28.06.2024 Aker BP og partnerne har funnet gass i undersøkelsesbrønn 7324/8-4 (Hassel) i Barentshavet, rundt 300 kilometer fra nordkysten av Norge.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen (36/7-5 S, A, B og C)
27.06.2024 Vår Energi har gjort et gass- og oljefunn i brønn 36/7-5 S «Cerisa» og sidestegene 36/7-5 A, B og C.
Anbefalte blokker til utlysning på offentlig høring
26.06.2024 I forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen, har Energidepartementet sendt ut forslag om blokker til utlysning på offentlig høring.