Oljedirektoratet

Gassfunn i Barentshavet (7324/8-4)

SODIR_LETEBOR-1920x1080px

28.06.2024 Aker BP og partnerne har funnet gass i undersøkelsesbrønn 7324/8-4 (Hassel) i Barentshavet, rundt 300 kilometer fra nordkysten av Norge.

Dette er den andre brønnen som er boret i utvinningstillatelse 1170, som ble tildelt i TFO 2021. Det ble også nylig påvist gass i den første brønnen i utvinningstillatelsen, 7324/6-2. Begge brønnene ble boret av riggen Scarabeo 8.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 0,51 og 0,7 millioner standard kubikkmeter (Sm3) oljeekvivalenter (o.e.). Det tilsvarer mellom 3,23 og 4,42 millioner fat o.e.

Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn og prospekt i området med hensyn til en mulig utbygging.

Brønnene 7324/6-2 og 7324/8-4 er boret i Hoop-forkastningskomplekset, hvor også oljefunnene 7324/8-1 (Wisting) og 7324/7-2 (Hanssen) ligger. Det er boret flere brønner i andre utvinningstillatelser i området tidligere, noen av disse har resultert i funn (7325/4-1 (Gemini Nord), 7324/9 (Mercury), 7324/6-1 (Sputnik), 7324/3-1 (Intrepid Eagle) og 7325/1-1 (Atlantis). Det har også blitt boret et par tørre brønner.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsene i området er Equinor, Aker BP, Petoro og Inpex Idemitsu.

Geologisk informasjon

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura til øvre trias reservoarbergarter i Stø- og Fruholmen-formasjonene.

Brønn 7324/8-4 påtraff en 30 meter tykk reservoarsone i Stø- og Fruholmen-formasjonene, med en gasskolonne på 11 meter, hvorav totalt 8 meter i sandsteinslag med meget god reservoarkvalitet.

Gass/vann-kontakten ble påtruffet 686 meter under havnivå.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønn 7324/8-4 ble boret til et vertikalt dyp på 781 meter under havflaten, og ble avsluttet i Snaddformasjonen i øvre trias.

Havdypet er 401 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Kart som viser hvor brønn 7324/8-4 er lokalisert

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 28.06.2024

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 6610/7-3
11.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6610/7-3 i utvinningsløyve 1014, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Avgrensning av funn i Nordsjøen (35/10-12 S)
10.07.2024 Wellesley Petroleum har påvist olje og gass i avgrensingsbrønnen Gnomoria Appraisal (35/10-12 S) i Nordsjøen, om lag 100 kilometer sørvest for Florø.
Boreløyve for brønnbanene 35/6-5 S
04.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbanen 35/6-5 S i utvinningsløyve 1110, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 31/1-4
03.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanen 31/1-4 i utvinningsløyve 923 B, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledig stilling som økonomimedarbeider
02.07.2024 Har du lyst å jobbe med rekneskap og økonomi i staten? Vi har ledig fast stilling som økonomimedarbeidar.
Er du vår nye IT-sikkerhetsrådgiver?
01.07.2024 Ønsker du å være med og sikre Norges data om sokkelen? Trives du i spennet mellom taktisk og operativt sikkerhetsarbeid? Da kan du være vår nye IT-sikkerhetsrådgiver.
Norsk sokkel i stadig utvikling
28.06.2024 Direktør Torgeir Stordal deler her nokre tankar om kva som har prega aktiviteten på norsk sokkel i første halvår.
Gassfunn i Barentshavet (7324/8-4)
28.06.2024 Aker BP og partnerne har funnet gass i undersøkelsesbrønn 7324/8-4 (Hassel) i Barentshavet, rundt 300 kilometer fra nordkysten av Norge.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen (36/7-5 S, A, B og C)
27.06.2024 Vår Energi har gjort et gass- og oljefunn i brønn 36/7-5 S «Cerisa» og sidestegene 36/7-5 A, B og C.
Anbefalte blokker til utlysning på offentlig høring
26.06.2024 I forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen, har Energidepartementet sendt ut forslag om blokker til utlysning på offentlig høring.