Oljedirektoratet

Oljefunn i Nordsjøen

deepsea-stavanger-odfjell-drilling(2)

Boringen ble gjort med riggen Deepsea Stavanger. (Foto: Odfjell Drilling)

21.03.2024 Equinor har avgrenset olje og gass-funnet «Heisenberg» i brønn 35/10-11 S og A i Nordsjøen og påvist olje i Hummer-prospektet.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 3,8 og 8,9 millioner standard kubikkmeter (Sm3) oljeekvivalenter (o.e.). Det tilsvarer 24-56 millioner fat o.e.

Ressursanslag før boring for «Heisenberg» var på mellom 4,1 og 9,0 millioner Sm3 o.e.

Foreløpige beregninger av størrelsen på Hummer er på mellom 0,1 og 0,6 millioner Sm3 o.e.

Dette er den første og andre brønnen som er boret i utvinningstillatelse 827 SB. Det er tilleggsareal til utvinningstillatelse 827 S der det opprinnelige funnet ble gjort. Boringen ble gjort med riggen Deepsea Stavanger, cirka 140 kilometer nordvest for Bergen.

Utvinningstillatelsen ble tildelt i Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) i 2015, mens tilleggsarealet 827 SB ble tildelt i TFO 2022. Siden har noen selskaper solgt seg ut og dagens rettighetshaverne er Equinor (51 prosent) og DNO Norge (49).


Geologisk informasjon

Primært letemål for brønn 35/10-11 S var avgrensing av Heisenbergfunnet gjort i 35/10-9 i nedre Hordalandsgruppen i eocen. Sekundært letemål var Hummerprospektet i Balderformasjonen i øvre paleocen til nedre eocen. Siden 35/10-11 S traff primært mål i vannsonen ble sidesteget 35/10-11 A boret med primært mål å treffe Heisenberg oppflanks i oljesonen.

Brønn 35/10-11 S traff på et sandsteinsreservoar på totalt om lag 10 meter med god reservoarkvalitet i Hordalandsgruppen. Reservoaret var vannfylt med spor av hydrokarboner.

I sekundært letemål i Balderformasjonen traff brønnen på en oljekolonne på 3 meter i sandstein på til sammen 23 meter med dårlig til moderat reservoarkvalitet.

Brønn 35/10-11 A traff på et sandsteinsreservoar på totalt om lag 12 meter med moderat til god reservoarkvalitet. Reservoaret har en olje og gass-kolonne på 12 meter i Hordalandsgruppen.

Gass/olje-kontakt ble truffet på 1571 meter under havnivå, og olje/vann-kontakt ble påvist 1576 meter under havnivå.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønn 35/10-11 S ble boret til et målt dyp på 1853 meter under havflaten, og ble avsluttet i Rogalandsgruppen i paleocen.

Brønn 35/10-11 A ble boret til et målt dyp på 1690 meter under havflaten, og ble avsluttet i Hordalandgruppen i eocen.

Havdypet er 364 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Kart som viser hvor brønnene 35/10-11 S og 35/10-11 A er lokalisert.

 

Kontakt
Bjørn Rasen

Tlf: +47 51 87 60 00

Oppdatert: 21.03.2024

Siste nyheter

Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.
Fremtiden i Barentshavet er her nå
17.04.2024 Johan Castberg-skipet er snart på vei nordover. Med det på plass er det etter planen tre felt i produksjon i Barentshavet innen utgangen av året.
Oljefunn i Nordsjøen
17.04.2024 Vår Energi har gjort et oljefunn i «Ringhorne Nord» (brønn 25/8-23 S og 25/8-23 A & B), nord for feltet Ringhorne Øst, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Inngår samarbeid med Grønland og Danmark om havbunnsmineraler
15.04.2024 Samarbeidet gjelder en intensjonsavtale som skal øke kunnskapen om havbunnsmineraler.
Vi trenger flere reservoaringeniører
12.04.2024 Vi søker etter senior reservoaringeniør/reservoaringeniører til å arbeide med utvinningstillatelser i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Vil du jobbe som kommunikasjonsrådgiver hos oss?
10.04.2024 Vi har nå ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver. I jobben bidrar du til at fakta, analyser og kunnskap om ressursene og mulighetene på norsk sokkel når fram til ulike målgrupper.
Ledig stilling som petroleumsøkonom
09.04.2024 Vi har nå ledig stilling som petroleumsøkonom. I jobben bidrar du i vårt viktige analysearbeid som skal sikre at ressursene på norsk sokkel utnyttes best mulig og bidrar til verdiskaping for samfunnet.
Boreløyve for brønnbane 35/11-27 S
03.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 35/11-27 S i utvinningsløyve 248, jf. ressursforskrifta paragraf 13.