Oljedirektoratet

Oljefunn i Nordsjøen

deepsea-yantai-odfjell-drilling

Brønnen ble boret av boreinnretningen Deepsea Yantai. Foto: Odfjell Drilling.

17.04.2024 Vår Energi har gjort et oljefunn i «Ringhorne Nord» (brønn 25/8-23 S og 25/8-23 A & B), nord for feltet Ringhorne Øst, 200 kilometer nordvest for Stavanger.

Den foreløpige beregningen av størrelsen på funnet er mellom 2 og 3,7 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter (Sm3 o.e). Det tilsvarer 13-23 millioner fat.

Rettighetshaverne vurderer å knytte funnet opp til eksisterende, nærliggende infrastruktur.

Dette er de første letebrønnene i utvinningstillatelse 956, som ble tildelt i 2018. Brønnen ble boret med boreriggen Deepsea Yantai.

Vår Energi har nylig hatt leteaktivitet i området hvor selskapet nylig boret to letebrønner i utvinningstillatelsen PL 917 i prospektene «Hubert» og «Magellan».

Vår Energi operer feltene Balder og Ringhorne Øst. Resultatet av Vår Energi sin leteaktivitet er viktig for framtidig områdeutvikling og levetid for feltene Balder og Ringhorne Øst.

Geologisk informasjon

Primært letemål for brønn 25/8-23 S var å påvise petroleum i reservoarbergarter i Tyformasjonen i paleocen og i Skagerrakformasjonen i trias. Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter i Nansenformasjonen i nedre jura.

Hensikten med sidestegene 25/8-23 A og 25/8-23 B var å påvise petroleum i reservoarbergarter i henholdsvis Tyformasjonen og Nansenformasjonen.

Brønn 25/8-23 S påtraff en oljekolonne på 5 meter i Tyformasjonen i sandstein med god til meget god reservoarkvalitet. Olje/vann kontakten ble ikke påvist. Nansenformasjonen ble påtruffet med en total tykkelse på 15 meter, hvorav 12 meter var sandstein med god til meget god reservoarkvalitet med spor av olje. Brønnen påtraff Skagerrakformasjonen med en tykkelse på totalt 137 meter, hvorav 20 meter var av moderat til dårlig reservoarkvalitet, formasjonen var vannfylt.

Brønn 25/8-23 A påtraff ikke sandsteinsbergarter i Tyformasjonen.

Brønn 25/8-23 B påtraff en oljekolonne på 8 meter i Nansenformasjonen. Reservoaret viste en total tykkelse på 17 meter, hvorav 13 meter var av god reservoarkvalitet. Olje/vann kontakten ble truffet på 1917,5 meter under havoverflaten.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønn 25/8-23 S ble boret til et målt dyp på 2454 meter under havflaten, og ble avsluttet i basement.

Brønn 25/8-23 A ble boret til et målt dyp og vertikalt dyp på henholdsvis 2264 meter og 2001 meter under havflaten.

Brønn 25/8-23 B ble boret til et målt dyp og vertikalt dyp på henholdsvis 2206 meter og 1955 meter under havflaten.

Havdypet er 127 meter. Brønnene er plugget og forlatt.

"Ringhorne Nord" (brønn 25/8-23 S og 25/8-23 B)

Kontakt
Bjørn Rasen

Tlf: +47 51 87 60 00

Oppdatert: 17.04.2024

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbanene 34/6-7 S
23.05.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbanene 34/6-7 S i utvinningsløyve 932, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Oljefunn i Nordsjøen
23.05.2024 Equinor har gjort et oljefunn i brønnen 25/11-H-1 H ved Svalin-feltet i Nordsjøen. Rettighetshaverne skal vurdere om funnet er lønnsomt å bygge ut.
Produksjonstal april 2024
22.05.2024 Førebels produksjonstal i april 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 104 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ledig stilling som samfunnsøkonom
14.05.2024 Vil du jobbe med faktabaserte analyser som viktige grunnlag for opplyste beslutninger og god samfunnsdebatt? Nå ønsker vi å styrke analysearbeidet i direktoratet med en samfunnsøkonom.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2024
08.05.2024 Energidepartementet har 8. mai 2024 lyst ut TFO 2024, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Boreløyve for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4
06.05.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4 i utvinningsløyve 1170, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledige stillinger som dataanalytiker
03.05.2024 Vil du jobbe med et stort og komplekst datasett? Er du opptatt av grundig dataanalyse og dataintegritet? Har du lyst til å presentere data på en kreativ måte? Da er en av disse stillingene for deg!
Åtte selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
30.04.2024 Energidepartementet (ED) har mottatt søknader fra åtte selskaper i forbindelse med utlysningen av to områder i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Inviterer til å nominere blokker for mineralvirksomhet på havbunnen
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har i brev av 29. april invitert aktører til å nominere blokker i forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen.
Boreløyve for brønnbane 35/10-14 S og 35/10-14 A
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanane 35/10-14 S og 35/10-14 A i utvinningsløyve 1185, jf. ressursforskrifta paragraf 13.