Oljedirektoratet

Hva er nytt

jan-s

Foto: Arne Bjørøen

Meldesystemet er oppgradert ved at det er etablert en felles portal for innmelding og saksbehandling. Her har alle brukere har tilgang til å se status, og brukere fra myndighetene kan saksbehandle direkte i portalen.

Prosessen ved innmelding er blitt enklere, med blant annet bedre kartløsninger, og i noen grad automatiserte prosesser for kartsjekk mot områder og tidsperioder der det er restriksjoner.

Det skal lages en løsning for fiskerikyndiges daglige rapportering i portalen, men denne funksjonaliteten er ikke med i første versjon av løsningen. Innlogging skjer via Altinn, og rollene som er definert her angir tilgangsnivå i systemet.

Brukere av meldesystemet på logges inn via Altinn/ID-porten. Det gir adgang til følgende:

  • oversikt over alle selskapets innmeldte undersøkelser
  • andre selskapers innmeldte undersøkelser i kartet
  • en «tidsglider» som lar brukeren se endringer framover
  • en tidslinje som viser alle hendelser i saken kronologisk
  • å følge myndighetenes saksbehandling – varsel når Sokkeldirektoratet svarer

 

Innspill

Ellen Marie Skartveit

Tlf: 95110541

Heidi Hagland

Tlf: 51876175

Oppdatert: 21.12.2023

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.

Innspill

Ellen Marie Skartveit

Tlf: 95110541

Heidi Hagland

Tlf: 51876175