Oljedirektoratet

Høring – forslag til endringer i ressursforskriften og forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen

Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.

Forslagene til endringer har til hensikt å tilpasse forskriftene til etablert praksis og rutiner. Vi gjør også nødvendige språklige justeringer samt enkelte forenklinger og tydeliggjøringer. Det foreslås også enkelte materielle endringer som er nærmere beskrevet i høringsnotatet. OD foreslår at endringene trer i kraft 1. januar 2023.

Høringsfristen er 11. november 2022.

Høringskommentarer kan sendes på e-post til Oljedirektoratet: postboks@npd.no.

Høringskommentarene vil være offentlig tilgjengelige på denne siden.

Høringsinformasjon:

  • Høringsnotat: word, pdf
  • Høringsutkast til ressursforskriften: wordpdf
  • Høringsutkast til forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen: word, pdf

Enkelte nettlesere krever at høringsutkastet lastes ned for at endringene skal fremkomme.

Høringssvar:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Norges Fiskarlag

Regelrådet

justis-og-beredskapsdepartementet

Offshore Norge

Miljødirektoratet

PGNiG Upstream Norway

Fiskeridirektoratet

Aker BP

 

Oppdatert: 24.08.2023

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.