Oljedirektoratet

OD gjør enda flere data tilgjengelig

Elin-Aabo-datasett-diskos-1920x1080

Elin Aabø, fungerende prosjektleder for Diskos. (Foto: Arne Bjørøen)

02.10.2023 Nesten 6000 datasett fra tilbakeleverte områder blir nå offentlig tilgjengelig. Disse kommer i tillegg til 30.000 datasett som er frigitt i løpet av det siste året.

Det omfattende arbeidet med å frigi data innebærer at selskapene får tilgang til mye mer data som igjen bidrar til økt verdiskaping på norsk sokkel.

6000 nye datasett (brønndata) kommer fra områder på norsk sokkel som er tilbakelevert. For å sikre sirkulasjon av areal og mer effektiv utforsking, er det viktig at disse datasettene blir gjort raskt tilgjengelig for andre selskaper som kan se nye muligheter.

Gjennom en helt ny veileder (pdf) som ble publisert i 2022 er begrepet «tolkede data» klargjort. Slike data hadde tidligere taushetsplikt i 20 år, men har nå taushetsplikt i to år. Tolkede data fra tilbakeleverte områder derimot, kan frigis etter ett år.

«Vi vil ha omløp av arealer, derfor er det viktig at vi gir rask tilgang til data. Vi vil at andre selskaper skal se muligheter. Ved å gjenbruke data fra andre selskaper unngås forhåpentligvis en del dobbeltarbeid», sier Elin Aabø, fungerende prosjektleder for Diskos.

De aller fleste av disse dataene ligger i Diskos.

I tillegg har OD frigitt en del datasett som OD har fått direkte. Et eksempel på dette er prognose- og resultatdata for undersøkelsesbrønner.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 02.10.2023

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbanene 34/6-7 S
23.05.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbanene 34/6-7 S i utvinningsløyve 932, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Oljefunn i Nordsjøen
23.05.2024 Equinor har gjort et oljefunn i brønnen 25/11-H-1 H ved Svalin-feltet i Nordsjøen. Rettighetshaverne skal vurdere om funnet er lønnsomt å bygge ut.
Produksjonstal april 2024
22.05.2024 Førebels produksjonstal i april 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 104 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ledig stilling som samfunnsøkonom
14.05.2024 Vil du jobbe med faktabaserte analyser som viktige grunnlag for opplyste beslutninger og god samfunnsdebatt? Nå ønsker vi å styrke analysearbeidet i direktoratet med en samfunnsøkonom.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2024
08.05.2024 Energidepartementet har 8. mai 2024 lyst ut TFO 2024, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Boreløyve for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4
06.05.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4 i utvinningsløyve 1170, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledige stillinger som dataanalytiker
03.05.2024 Vil du jobbe med et stort og komplekst datasett? Er du opptatt av grundig dataanalyse og dataintegritet? Har du lyst til å presentere data på en kreativ måte? Da er en av disse stillingene for deg!
Åtte selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
30.04.2024 Energidepartementet (ED) har mottatt søknader fra åtte selskaper i forbindelse med utlysningen av to områder i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Inviterer til å nominere blokker for mineralvirksomhet på havbunnen
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har i brev av 29. april invitert aktører til å nominere blokker i forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen.
Boreløyve for brønnbane 35/10-14 S og 35/10-14 A
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanane 35/10-14 S og 35/10-14 A i utvinningsløyve 1185, jf. ressursforskrifta paragraf 13.