Oljedirektoratet

Inngår samarbeid med Grønland og Danmark om havbunnsmineraler

kjersti-dahle-havbunnsmineral

Norge, Danmark og Grønland skal sammen lære mer om havbunnsmineraler. Bildet viser Kjersti Dahle, direktør for teknologi, analyse og sameksistens i Sokkeldirektoratet som holder en sulfidprøve. Foto: Arne Bjørøen.

15.04.2024 Samarbeidet gjelder en intensjonsavtale som skal øke kunnskapen om havbunnsmineraler.

Sokkeldirektoratet inngikk i februar i år en intensjonsavtale («MoU – Memorandum of Understanding») med grønlandske myndigheter, Grønlands naturinstitutt og GEUS («De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland») om et samarbeid for økt kunnskap om havbunnsmineraler.

Sentralt i samarbeidet er en søknad til Nordisk ministerråd om støtte til prosjektet «Knowledge Centre for Responsible Sourcing of Deep-sea Minerals in the Arctic Region».

Prosjektet søker å bygge en felles kunnskapsbase i de tre landene om forhold ved mineralaktivitet på havbunnen. Dette er tenkt gjort gjennom felles arbeidsmøter/diskusjoner. Formidling til ulike interessenter og meningsbærere er en viktig del av arbeidet.

Vi forventer tilbakemelding om eventuell støtte fra Nordisk ministerråd mot sommeren.

Vil du vite mer om havbunnsmineraler?

Havbunnsmineraler steg for steg

Havbunnsmineraler på kartet

Dei nødvendige minerala

Deler av norsk sokkel åpnes for mineralvirksomhet

Mer om havbunnsmineraler

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 15.04.2024

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbanene 34/6-7 S
23.05.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbanene 34/6-7 S i utvinningsløyve 932, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Oljefunn i Nordsjøen
23.05.2024 Equinor har gjort et oljefunn i brønnen 25/11-H-1 H ved Svalin-feltet i Nordsjøen. Rettighetshaverne skal vurdere om funnet er lønnsomt å bygge ut.
Produksjonstal april 2024
22.05.2024 Førebels produksjonstal i april 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 104 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ledig stilling som samfunnsøkonom
14.05.2024 Vil du jobbe med faktabaserte analyser som viktige grunnlag for opplyste beslutninger og god samfunnsdebatt? Nå ønsker vi å styrke analysearbeidet i direktoratet med en samfunnsøkonom.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2024
08.05.2024 Energidepartementet har 8. mai 2024 lyst ut TFO 2024, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Boreløyve for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4
06.05.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4 i utvinningsløyve 1170, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledige stillinger som dataanalytiker
03.05.2024 Vil du jobbe med et stort og komplekst datasett? Er du opptatt av grundig dataanalyse og dataintegritet? Har du lyst til å presentere data på en kreativ måte? Da er en av disse stillingene for deg!
Åtte selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
30.04.2024 Energidepartementet (ED) har mottatt søknader fra åtte selskaper i forbindelse med utlysningen av to områder i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Inviterer til å nominere blokker for mineralvirksomhet på havbunnen
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har i brev av 29. april invitert aktører til å nominere blokker i forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen.
Boreløyve for brønnbane 35/10-14 S og 35/10-14 A
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanane 35/10-14 S og 35/10-14 A i utvinningsløyve 1185, jf. ressursforskrifta paragraf 13.