Oljedirektoratet

Regelverkspliktig innsending av materiale og opplysninger

Oversikten viser hvilket regelverkspliktig materiale og opplysninger som skal sendes til Sokkeldirektoratet.

Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen åpner for elektronisk innsending, jf. paragraf 3, som sier at "Alle som henvender seg til et forvaltningsorgan kan benytte elektronisk kommunikasjon, dersom forvaltningsorganet har lagt til rette for dette, det skjer på den anviste måten og ved bruk av den elektroniske adressen som forvaltningsorganet har anvist for den aktuelle type henvendelse."

Der oversikten ikke sier noe om adressering, skal materialet sendes til hovedadressen for sokkeldirektoratet postboks@sodir.no. Dokumenter er oversendt dersom de blir rutet fra License2Share (L2S) til hovedadresse. Visse typer søknader og meldinger skal sendes inn via Sokkeldirektoratets SMIL-portal.

Det er satt formatkrav for noen typer opplysninger. Andre typer opplysninger skal også sendes i anerkjente formater. Hovedregelen er at opplysningene skal være endelige dokument.

Sokkeldirektoratet har krav til signatur ved meldinger til Petroleumsregisteret. Det er ikke krav til signatur for andre henvendelser.

 

Oppdatert: 21.12.2023

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.