Oljedirektoratet

Produksjonstal september 2023

Prod-tall-illustrasjonsbilde-plattform-Morten-Berentsen

Illustrasjonsbilde.

23.10.2023 Førebels produksjonstal i september 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 797 000 fat olje, NGL og kondensat.

Til saman blei det selt 6,0 milliardar standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 3,7 (GSm3) mindre enn månaden før.

Væskeproduksjonen i september fordeler seg slik: 1 644 000 fat olje, 138 000 fat NGL og 15 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oljeproduksjonen er 4,7 prosent lavere enn OD sin prognose for september 2023 og 0,7 prosent under prognosen for kumulativ produksjon i 2023.

Produksjonstall september 2023

Olje
mill fat/dag
Sum væske
mill fat/dag
Gass
MSm³/dag
Totalt
MSm³ o.e/dag
Produksjon september 2023 1,677 1,853 201,3 0,496
 
Prognose for september 2023 1,726 1,929 319,1 0,626
Avvik frå prognose -0,049 -0,076 -117,9 -0,130
Avvik frå prognose i % -2,8 % -3,9 % -36,9 % -20,8 %
 
Produksjon august 2023 1,790 2,013 313,7 0,634
Endring frå august 2023 -0,113 -0,160 -112,4 -0,138
Endring i % frå august 2023 -6,3 % -7,9 % -35,8 % -21,8 %
 
Produksjon september 2022 1,640 1,835 303,3 0,595
Endring frå september 2022 0,037 0,018 -102,1 -0,099
Endring i % frå september 2022 2,3 % 1 % -33,7 % -16,6 %

Oljeproduksjon september 2023

Væskeproduksjon september 2023

Gassproduksjon september 2023

Den totale petroleumsproduksjonen hittil i 2023 er om lag 170,6 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel.

Av dette er om lag 77,4 MSm3 o.e olje, om lag 9,4 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 83,8 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 2,1 MSm3 o.e. mindre enn i 2022.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 23.10.2023