Oljedirektoratet

Produksjonstal mai 2024

ekofiskfeltet

Ekofiskfeltet. (Foto: Shutterstock)

20.06.2024 Førebels produksjonstal i mai 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 932 000 fat olje, NGL og kondensat.

Til saman blei det selt 10,0 milliardar standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 0,4 (GSm3) mindre enn månaden før.

Væskeproduksjonen i mai fordeler seg slik: 1 689 000 fat olje, 223 000 fat NGL og 19 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Produksjonstall mai 2024

Olje
mill fat/dag
Sum væske
mill fat/dag
Gass
MSm³/dag
Totalt
MSm³ o.e/dag
Produksjon mai 2024 1,689 1,932 322,6 0,630
 
Prognose for mai 2024 1,641 1,871 315,4 0,613
Avvik frå prognose 0,048 0,061 7,2 0,017
Avvik frå prognose i % 2,9 % 3,3 % 2,3 % 2,8 %
 
Produksjon april 2024 1,839 2,091 346,8 0,679
Endring frå april 2024 -0,150 -0,159 -24,3 -0,049
Endring i % frå april 2024 -8,2 % -7,6 % -7 % -7,2 %
 
Produksjon mai 2023 1,783 2,002 276 0,594
Endring frå mai 2023 -0,094 -0,070 46,6 0,036
Endring i % frå mai 2023 -5,3 % -3,5 % 16,9 % 6,1 %

Oljeproduksjon mai 2024

Væskeproduksjon mai 2024

Gassproduksjon mai 2024

Oljeproduksjonen er 2,9 prosent over Sokkeldirektoratet sin prognose for mai 2024 og 2,6 prosent over prognosen for kumulativ produksjon i 2024.

Den totale petroleumsproduksjonen hittil i 2024 er om lag 103,2 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel.

Av dette er om lag 43,2 MSm3 o.e olje, om lag 5,9 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 54,0 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 3,7 MSm3 o.e. meir enn i 2023.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 20.06.2024