Oljedirektoratet

Utlysning 2022, runde 1

Alt du trenger å vite om tillatelser for CO2-lagring på norsk sokkel i 2022, runde 1.

Tildeling: To selskap har fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen

5. oktober 2022 har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.

Pressemelding fra Olje- og energidepartementet

Se arbeidsprogram (pdf)

 

Utlysning: Areal for lagring av CO2 på norsk sokkel

Olje- og energidepartementet (OED) har 8. april 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter forskrift av 5. desember 2014 nr. 1517 om utnyttelse av undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen til lagring av CO2 og om transport av CO2 på kontinentalsokkelen, heretter kalt lagringsforskriften.

Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. juni 2022 klokken 12. Det oppfordres til å levere i god tid før søknadsfrist.

Søkbart areal

De forhåndsdefinerte områdene omfatter ett område i Nordsjøen, se kart og koordinater under.

Kart over søkbart areal

Kart over Luna, CCS-utlysning, 2022-1

 

Tabell med koordinater

Koordinatliste, Nordsjøen (excel)

 

Relevant informasjon

CO2 Storage Atlas, Norwegian Continental Shelf (kun på engelsk)

CO2 Faktakart 

CO2-lagringsforskriften

Forskrift om dokumentasjon

Åpne data


Hvordan søke

Hvert selskap som søker om tillatelse for lagring av CO2 skal levere inn følgende til OED med kopi til Oljedirektoratet (OD), Petroleumstilsynet (PTIL) og Arbeids- og Inkluderingsdepartementet (AID).

1. Søknadsbrev, selskapsinformasjon og kvittering for innbetalt søknadsgebyr

2. Søknad(er)

Oversendelsen til OED og OD skjer via L2S Authority Communication eller via Altinn.

1. Søknadsbrev, selskapsinformasjon og kvittering for innbetalt søknadsgebyr

Formelt søknadsbrev med oversikt over de søknadene selskapet er med på, både individuelt og som deltaker i gruppesøknad(er), sendes sammen med selskapsinformasjonen. Se Veiledning for søknadsbrev og selskapsinformasjon (pdf)

Det skal innbetales et gebyr på kr 109 000 for hver søknad. Når flere selskaper går sammen i en gruppesøknad for å søke om en utnyttelsestillatelse er dette én søknad.

Ett av gruppemedlemmene innbetaler gebyr. Innbetaling gjøres til OD, kontonr.: 7694.05.00326 og merkes "CO2-lagring".

Kopi av kvittering vedlegges søknadsbrevet fra selskapet.

2. Søknad(er)

Hver enkelt søknad om tillatelse leveres i elektronisk format til OED og OD. Se Veiledning for søknad etter Lagringsforskriften (pdf)

 

Skjemaer som skal fylles ut

ApplicationData

CompanyInformation

Geological Storage Complex and Quantities Stored Potential Data

Annen søknadsinformasjon

Miljø-, HMS- og fiskerivilkår

Tobiskart

Tilgjengelige data

Brønndata

Seismikk

NPD Bulletins

Stratigrafiske kolonner

 

 

Kontakt
carbonstorage@sodir.no

Tlf: 51 87 60 00

Oppdatert: 05.06.2024

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.

Kontakt
carbonstorage@sodir.no

Tlf: 51 87 60 00