Oljedirektoratet

Utlysning 2022, runde 2

Alt du trenger å vite om tillatelser for CO2-lagring på norsk sokkel i 2022, runde 2.

Tildeling: Fire selskap fikk tilbud om areal 

31. mars 2023 fikk fire selskaper tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i to arealer i Nordsjøen.

 

Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring

Olje- og energidepartementet (OED) har mottatt søknader fra seks selskaper i forbindelse med utlysningen av et område i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Etter planen skal det tildeles areal før sommeren.

OED har fått henvendelse fra kommersielle aktører som ønsker å få tildelt et konkret område for CO2-lagring. Området, som ligger i Nordsjøen, ble utlyst 2. november i fjor i henhold til lagringsforskriften.

Da søknadsfristen gikk ut 3. januar, hadde følgende selskaper søkt:

  • Aker BP ASA
  • Altera Infrastructure Group
  • Horisont Energi AS
  • Neptune Energy Norge AS
  • OMV (Norge) AS
  • Wintershall Dea Norway ASA

Pressemelding fra Olje- og energidepartementet

Utlysning 2: Areal for lagring av CO2 på norsk sokkel

Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.

Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 3. januar 2023 klokken 12. Det oppfordres til å levere i god tid før søknadsfrist.

Kart over søkbart areal

Kart over søkbart areal, utlysning 2022-2

 

Tabell med koordinater

Koordinatliste, Nordsjøen (zip-fil)

Relevant informasjon

CO2 Storage Atlas, Norwegian Continental Shelf (kun på engelsk)

CO2 Faktakart 

CO2-lagringsforskriften

Forskrift om dokumentasjon

Åpne data


Hvordan søke

Hvert selskap som søker om tillatelse for lagring av CO2 skal levere inn følgende til OED med kopi til Oljedirektoratet (OD), Petroleumstilsynet (PTIL) og Arbeids- og Inkluderingsdepartementet (AID).

1. Søknadsbrev, selskapsinformasjon og kvittering for innbetalt søknadsgebyr

2. Søknad(er)

Oversendelsen til OED og OD skjer via L2S Authority Communication eller via Altinn.

1. Søknadsbrev, selskapsinformasjon og kvittering for innbetalt søknadsgebyr

Formelt søknadsbrev med oversikt over de søknadene selskapet er med på, både individuelt og som deltaker i gruppesøknad(er), sendes sammen med selskapsinformasjonen. Se Veiledning for søknadsbrev og selskapsinformasjon (pdf)

Det skal innbetales et gebyr på kr 109 000 for hver søknad. Når flere selskaper går sammen i en gruppesøknad for å søke om en utnyttelsestillatelse er dette én søknad.

Ett av gruppemedlemmene innbetaler gebyr. Innbetaling gjøres til OD, kontonr.: 7694.05.00326 og merkes "CO2-lagring".

Kopi av kvittering vedlegges søknadsbrevet fra selskapet.

2. Søknad(er)

Hver enkelt søknad om tillatelse leveres i elektronisk format til OED og OD. Se Veiledning for søknad etter Lagringsforskriften (pdf)

 

Skjemaer som skal fylles ut

ApplicationData

CompanyInformation

Geological Storage Complex and Quantities Stored Potential Data

Annen søknadsinformasjon

Miljø-, HMS- og fiskerivilkår

Tobiskart

Tilgjengelige data

Brønndata

Seismikk

NPD Bulletins

Stratigrafiske kolonner

 

 

Kontakt
carbonstorage@sodir.no

Tlf: 51 87 60 00

Oppdatert: 05.06.2024

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.

Kontakt
carbonstorage@sodir.no

Tlf: 51 87 60 00