Oljedirektoratet

Utlysning 2023, runde 1

Alt du trenger å vite om tillatelser for CO2-lagring på norsk sokkel i 2023.

Tildeling: Tre selskap fikk tilbud om areal 

18. august 2023 fikk tre selskap tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal i Nordsjøen.

Pressemelding fra Olje- og energidepartementet

Se arbeidsprogram (pdf)

 

Fem selskaper har søkt om areal for CO2-lagring

Olje- og energidepartementet (OED) har mottatt søknader fra fem selskaper i forbindelse med utlysningen av et område i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.

Etter planen skal det tildeles areal i løpet av første halvår 2023.

OED har fått henvendelse fra kommersielle aktører som ønsker å få tildelt et konkret område for CO2-lagring. Området, som ligger i Nordsjøen, ble utlyst 11. januar i henhold til lagringsforskriften.

Da søknadsfristen gikk ut 22. februar, hadde følgende selskaper søkt:

  • Equinor ASA
  • Neptune Energy Norge AS
  • Storegga Norge AS
  • Sval Energi AS
  • Wintershall Dea Norge ASA

Pressemelding fra Olje- og energidepartementet

Utlysning nr.1 i 2023: Areal for lagring av CO2 på norsk sokkel

Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett stratigrafisk område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.

Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.

Pressemelding fra Olje- og energidepartementet (OED)
Invitasjon til å søke om tillatelse for lagring av CO2

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 22. februar 2023 klokken 12. Det oppfordres til å levere i god tid før søknadsfrist.

Kart over søkbart areal

Kart som viser det utlyste området

Tabell med koordinater

Koordinatliste, Nordsjøen (zip-fil)

Relevant informasjon

Hvordan søke

Hvert selskap som søker om tillatelse for lagring av CO2 skal levere inn følgende til OED med kopi til Oljedirektoratet (OD), Petroleumstilsynet (PTIL) og Arbeids- og Inkluderingsdepartementet (AID).

1. Søknadsbrev, selskapsinformasjon og kvittering for innbetalt søknadsgebyr

2. Søknad(er)

Oversendelsen til OED og OD skjer via L2S Authority Communication eller via Altinn.

1. Søknadsbrev, selskapsinformasjon og kvittering for innbetalt søknadsgebyr

Formelt søknadsbrev med oversikt over de søknadene selskapet er med på, både individuelt og som deltaker i gruppesøknad(er), sendes sammen med selskapsinformasjonen. Se Veiledning for søknadsbrev og selskapsinformasjon (pdf)

Det skal innbetales et gebyr på kr 109 000 for hver søknad. Når flere selskaper går sammen i en gruppesøknad for å søke om en utnyttelsestillatelse er dette én søknad.

Ett av gruppemedlemmene innbetaler gebyr. Innbetaling gjøres til OD, kontonr.: 7694.05.00326 og merkes "CO2-lagring".

Kopi av kvittering vedlegges søknadsbrevet fra selskapet.

2. Søknad(er)

Hver enkelt søknad om tillatelse leveres i elektronisk format til OED og OD. Se Veiledning for søknad etter Lagringsforskriften (pdf)

Skjemaer som skal fylles ut

Annen søknadsinformasjon

Tilgjengelige data

Kontakt
carbonstorage@sodir.no

Tlf: 51 87 60 00

Oppdatert: 15.09.2023

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.

Kontakt
carbonstorage@sodir.no

Tlf: 51 87 60 00