Oljedirektoratet

Sant og usant om seismikk

"Seismikk er gammeldags teknologi!"

Seismikk er helt nødvendig for å kartlegge undergrunnen, og det er den eneste metoden som gir tilstrekkelig detaljert bilde av geologien. De seismiske metodene utvikles hele tiden. Det er utviklet ulike teknologier som kan supplere seismikk, men ikke erstatte den. Et eksempel på en slik teknologi er EM (elektromagnetisme). En av Sokkeldirektoratets oppgaver er å øve påtrykk i forhold til teknologiutvikling.

"Oljeindustrien tar ikke hensyn til fiskerne!"

Seismisk datainnsamling på norsk sokkel er regulert gjennom petroleumsregelverket. Seismikkinnsamling skal vike for pågående fiskeriaktivitet.

Før hver seismisk datainnsamling melder rettighetshaveren inn sin plan for undersøkelsen til Sokkeldirektoratet. Fiskeridirektoratet (Fdir), Havforskningsinstituttet (HI) og Forsvaret er høringsinstanser. Fdir og HI kan fraråde perioden datainnsamlingen skal foregå, noe som vanligvis blir tatt til følge. Sokkeldirektoratet presiserer i sin tilråding at den seismiske datainnsamlingen må avsluttes dersom det pågår eller starter fiskeriaktivitet i området, og at Sokkeldirektoratet skal kontaktes i slike situasjoner.

Ved alle seismiske undersøkelser skal det være minst én fiskerikyndig person om bord på fartøyet. Den fiskerikyndige skal bidra til god dialog mellom fiskere og seismikkfartøy.

"De fiskerikyndige har ingenting de skulle ha sagt om bord!"

Sokkeldirektoratet blir fra tid til annen gjort oppmerksom på at den fiskerikyndige ikke blir hørt. Disse tilfellene blir undersøkt, og selskapene blir informert om at dette ikke er i tråd med regelverket.

Sokkeldirektoratet er opptatt av fiskerikyndiges posisjon om bord på et seismikkfartøy. Av regelverket går det fram at fiskerikyndige skal ha en fri og uavhengig stilling om bord på det seismiske fartøyet. Den fiskerikyndige skal ha bestått et særskilt kurs.

"Seismikk skytes med luftkanoner!"

Den seismiske kilden er beholdere fylt med komprimert luft, som utløses med et bestemt intervall. På 1960-tallet ble det brukt dynamitt til å "skyte" seismikk, men dette er en metode som ikke har vært tillatt på flere tiår.

"3D-seismikk kan sammenlignes med teppebombing!"

2D-seismikk samles inn ved hjelp av én lyttekabel. Det kan være noen kilometer mellom de seismiske ”linjene”. Antallet seismiske kilder er det samme ved 3D- og 2D-seismikk. Forskjellen er at det taues flere lyttekabler etter et 3D-fartøy og slepet derfor tar større plass og er vanskeligere å manøvrere.

"Seismikk bråker veldig og får fartøyene til å riste!"

Når det samles seismikk, kan det høres en svak rumling på det seismiske fartøyet. Det er ikke slik at folk om bord må bruke hørselvern på grunn av seismikken. På dypt vann merkes det omtrent ikke om bord, men på grunnere vann (50 meter eller grunnere), kan det merkes en svak risting.

"Seismikk dreper larver og yngel!"

Havforskningsinstituttet, som er den fremste faglige instansen på dette området i Norge, slår fast at seismikk kan ta livet av fiskeyngel helt i nærheten av den seismiske kilden. Dettet utgjør små mengder, og har ikke effekt på bestandsnivå. Forøvrig er det begrensninger på seismisk datainnsamling i gyteperiodene.

"Det er forsket altfor lite på fisk og seismikk!"

Norge er ledende på forskning på fisk og seismikk. Mens forskningen i utlandet i stor grad er konsentrert om marine pattedyr, har den i Norge vært mest konsentrert om fisk og fiskerier. Forskningen er gjort tilgjengelig i en samlerapport som er publisert av Det Norske Veritas i 2007.

I 2009 gjennomførte Sokkeldirektoratet et stort følgeforskningsprosjekt knyttet til myndighetenes innsamling av 3D-seismikk i Nordland VII og Troms II.

Oppdatert: 21.12.2023

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.