Oljedirektoratet

NOx-avgift

NOx-avgiften er en avgift på utslipp av nitrogenoksider (NOx) fra nærmere angitte kilder. Avgiften betales til Skatteetaten.

Sokkeldirektoratet er kompetent myndighet for NOx-avgiften for innretninger på norsk kontinentalsokkel.

Som følge av dette kan Sokkeldirektoratet gi retningslinjer om og etter søknad fastsette kildespesifikk utslippsfaktor. Nærmere regler om dette er fastsatt i forskrift om særavgifter, § 3-19-7.

Oversikt

Se oversikt over de avgiftspliktige kildene til NOx på norsk sokkel (Excel).

Oversikten er basert på informasjon mottatt fra operatørene og oppdateres årlig.

Det er operatørselskapenes ansvar å holde Sokkeldirektoratets informasjon om de avgiftspliktige kildene til NOx oppdatert.

 

Oppdatert: 21.12.2023

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.