Oljedirektoratet

Vi har skiftet navn til Sokkeldirektoratet

sokkeldirektoratet-nytt-skilt

Navneskiftet gjenspeiler at direktoratet har fått flere oppgaver de siste årene.

02.01.2024 Vi har fått nytt navn! 1. januar 2024 skiftet vi navn fra Oljedirektoratet til Sokkeldirektoratet.

Sokkeldirektoratet har som hovedmål å bidra til størst mulig verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten gjennom en effektiv og forsvarlig ressursforvaltning, der det tas hensyn til helse, miljø, sikkerhet og til andre brukere av havet.

Navneskiftet gjenspeiler at direktoratet har fått flere oppgaver de siste årene knyttet til CO2-lagring, havvind og havbunnsmineraler.

Ny nettadresse

Navnet og domenene oppdateres gradvis. Nettstedet endres fra www.npd.no til www.sodir.no. E-post-adressene våre er endret fra @npd.no til @sodir.no. E-poster som sendes til gammel adresse blir i en overgangsperiode automatisk sendt videre til ny adresse.

Regelverk og avtaler videreføres.

På grunn av omlegging av IT-systemer i forbindelse med navneendringen, kan Sokkeldirektoratets tjenester være ustabile eller nede i en kort periode. Vi arbeider med å ordne opp i dette så raskt som mulig.

Har du spørsmål i forbindelse med navneskiftet, kan du ta kontakt med din vanlige kontakt i Sokkeldirektoratet eller du kan sende en henvendelse til postboks@sodir.no.

To menn står i en lift for å henge opp et skilt.

Det nye navneskiltet er på plass på kontoret vårt i Stavanger.

 

Kontakt
postboks@sodir.no

Tlf: +47 51 87 60 00

Oppdatert: 02.01.2024

Siste nyheter

Hvem fortjener Improved Recovery Award?
22.02.2024 For 20. gang inviteres selskapene til å nominere kandidater til prisen for økt utvinning, nå omdøpt til Improved Recovery Award.
Boreløyve for brønn 7220/2-2
21.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/2-2 i utvinningsløyve 1080, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal januar 2024
20.02.2024 Førebels produksjonstal i januar 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 071 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ressursregnskapet for fjoråret er klart
20.02.2024 Ressursregnskapet for 2023 viser at volum av reserver og betingede ressurser har økt. De totale petroleumsressursene er noe redusert.
Tørr brønn i Nordsjøen
16.02.2024 Letebrønnen 35/11-28 S «Harden sør» i Nordsjøen viste seg å være tørr.
Endring i veileder til måleforskriften
15.02.2024 Sokkeldirektoratet har publisert et nytt vedlegg 4 til veileder til måleforskriften.
Tørre brønner i Nordsjøen
14.02.2024 Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Boreløyve for brønn 36/7-5 S
07.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 36/7-5 S i utvinningsløyve 636, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Teknologidagen arrangeres 6. juni
05.02.2024 Sokkeldirektoratet arrangerer teknologidag 6. juni 2024 etter samme lest som i 2022 og i 2023.
Boreløyve for brønn 35/11-29 S
30.01.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 35/11-29 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.