Oljedirektoratet

Vi har skiftet navn til Sokkeldirektoratet

sokkeldirektoratet-nytt-skilt

Navneskiftet gjenspeiler at direktoratet har fått flere oppgaver de siste årene.

02.01.2024 Vi har fått nytt navn! 1. januar 2024 skiftet vi navn fra Oljedirektoratet til Sokkeldirektoratet.

Sokkeldirektoratet har som hovedmål å bidra til størst mulig verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten gjennom en effektiv og forsvarlig ressursforvaltning, der det tas hensyn til helse, miljø, sikkerhet og til andre brukere av havet.

Navneskiftet gjenspeiler at direktoratet har fått flere oppgaver de siste årene knyttet til CO2-lagring, havvind og havbunnsmineraler.

Ny nettadresse

Navnet og domenene oppdateres gradvis. Nettstedet endres fra www.npd.no til www.sodir.no. E-post-adressene våre er endret fra @npd.no til @sodir.no. E-poster som sendes til gammel adresse blir i en overgangsperiode automatisk sendt videre til ny adresse.

Regelverk og avtaler videreføres.

På grunn av omlegging av IT-systemer i forbindelse med navneendringen, kan Sokkeldirektoratets tjenester være ustabile eller nede i en kort periode. Vi arbeider med å ordne opp i dette så raskt som mulig.

Har du spørsmål i forbindelse med navneskiftet, kan du ta kontakt med din vanlige kontakt i Sokkeldirektoratet eller du kan sende en henvendelse til postboks@sodir.no.

To menn står i en lift for å henge opp et skilt.

Det nye navneskiltet er på plass på kontoret vårt i Stavanger.

 

Kontakt
postboks@sodir.no

Tlf: +47 51 87 60 00

Oppdatert: 02.01.2024

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 6610/7-3
11.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6610/7-3 i utvinningsløyve 1014, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Avgrensning av funn i Nordsjøen (35/10-12 S)
10.07.2024 Wellesley Petroleum har påvist olje og gass i avgrensingsbrønnen Gnomoria Appraisal (35/10-12 S) i Nordsjøen, om lag 100 kilometer sørvest for Florø.
Boreløyve for brønnbanene 35/6-5 S
04.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbanen 35/6-5 S i utvinningsløyve 1110, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 31/1-4
03.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanen 31/1-4 i utvinningsløyve 923 B, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledig stilling som økonomimedarbeider
02.07.2024 Har du lyst å jobbe med rekneskap og økonomi i staten? Vi har ledig fast stilling som økonomimedarbeidar.
Er du vår nye IT-sikkerhetsrådgiver?
01.07.2024 Ønsker du å være med og sikre Norges data om sokkelen? Trives du i spennet mellom taktisk og operativt sikkerhetsarbeid? Da kan du være vår nye IT-sikkerhetsrådgiver.
Norsk sokkel i stadig utvikling
28.06.2024 Direktør Torgeir Stordal deler her nokre tankar om kva som har prega aktiviteten på norsk sokkel i første halvår.
Gassfunn i Barentshavet (7324/8-4)
28.06.2024 Aker BP og partnerne har funnet gass i undersøkelsesbrønn 7324/8-4 (Hassel) i Barentshavet, rundt 300 kilometer fra nordkysten av Norge.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen (36/7-5 S, A, B og C)
27.06.2024 Vår Energi har gjort et gass- og oljefunn i brønn 36/7-5 S «Cerisa» og sidestegene 36/7-5 A, B og C.
Anbefalte blokker til utlysning på offentlig høring
26.06.2024 I forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen, har Energidepartementet sendt ut forslag om blokker til utlysning på offentlig høring.