Oljedirektoratet

Tørre brønner nær Framfeltet i Nordsjøen – 35/11-25 S og 35/11-25 A

nyhetsbilder_od16-rigg

Illustrasjonsbilde.

10.06.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 090, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønnene 35/11-25 S og 35/11-25 A.

Brønnene ble boret om lag 7 kilometer vest for Framfeltet i nordlige Nordsjøen og 125 kilometer nordvest for Bergen.

Hensikten med brønn 35/11-25 S var å påvise petroleum i bergarter av senjura alder (Sognefjordformasjonen-ekvivalent).

Hensikten med brønn 35/11-25 A var å påvise petroleum i Etiveformasjonen av mellomjura alder.

Brønn 35/11-25 S påtraff om lag 65 meter intra Heatherformasjonen sandstein (Sognefjordformasjonen-ekvivalent) av god til meget god reservoarkvalitet. Brønnen er tørr.

Brønn 35/11-25 A påtraff om lag 55 meter sandstein av moderat reservoarkvalitet i Etiveformasjonen.Brønnen er tørr.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetakning.

Dette er den 19. og 20. letebrønnen i utvinningstillatelse 090. Tillatelsen ble tildelt i 8. konsesjonsrunde i 1984.

Brønn 35/11-25 S ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 2854 og 3157 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Heatherformasjonen av senjura alder.

Brønn 35/11-25 A ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 3208 og 3711 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Osebergformasjonen av mellomjura alder.

Havdypet er 352 meter. Brønnene er permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Deepsea Atlantic som nå skal bore undersøkelsesbrønn 31/11-1 S i utvinningstillatelse 785 S i midtre del av Nordsjøen, der Equinor Energy AS er operatør.

35-11-25-SA.jpg

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 10.06.2021

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 6610/7-3
11.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6610/7-3 i utvinningsløyve 1014, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Avgrensning av funn i Nordsjøen (35/10-12 S)
10.07.2024 Wellesley Petroleum har påvist olje og gass i avgrensingsbrønnen Gnomoria Appraisal (35/10-12 S) i Nordsjøen, om lag 100 kilometer sørvest for Florø.
Boreløyve for brønnbanene 35/6-5 S
04.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbanen 35/6-5 S i utvinningsløyve 1110, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 31/1-4
03.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanen 31/1-4 i utvinningsløyve 923 B, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledig stilling som økonomimedarbeider
02.07.2024 Har du lyst å jobbe med rekneskap og økonomi i staten? Vi har ledig fast stilling som økonomimedarbeidar.
Er du vår nye IT-sikkerhetsrådgiver?
01.07.2024 Ønsker du å være med og sikre Norges data om sokkelen? Trives du i spennet mellom taktisk og operativt sikkerhetsarbeid? Da kan du være vår nye IT-sikkerhetsrådgiver.
Norsk sokkel i stadig utvikling
28.06.2024 Direktør Torgeir Stordal deler her nokre tankar om kva som har prega aktiviteten på norsk sokkel i første halvår.
Gassfunn i Barentshavet (7324/8-4)
28.06.2024 Aker BP og partnerne har funnet gass i undersøkelsesbrønn 7324/8-4 (Hassel) i Barentshavet, rundt 300 kilometer fra nordkysten av Norge.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen (36/7-5 S, A, B og C)
27.06.2024 Vår Energi har gjort et gass- og oljefunn i brønn 36/7-5 S «Cerisa» og sidestegene 36/7-5 A, B og C.
Anbefalte blokker til utlysning på offentlig høring
26.06.2024 I forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen, har Energidepartementet sendt ut forslag om blokker til utlysning på offentlig høring.