Oljedirektoratet

Tørre brønner nær Framfeltet i Nordsjøen – 35/11-25 S og 35/11-25 A

nyhetsbilder_od16-rigg

Illustrasjonsbilde.

10.06.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 090, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønnene 35/11-25 S og 35/11-25 A.

Brønnene ble boret om lag 7 kilometer vest for Framfeltet i nordlige Nordsjøen og 125 kilometer nordvest for Bergen.

Hensikten med brønn 35/11-25 S var å påvise petroleum i bergarter av senjura alder (Sognefjordformasjonen-ekvivalent).

Hensikten med brønn 35/11-25 A var å påvise petroleum i Etiveformasjonen av mellomjura alder.

Brønn 35/11-25 S påtraff om lag 65 meter intra Heatherformasjonen sandstein (Sognefjordformasjonen-ekvivalent) av god til meget god reservoarkvalitet. Brønnen er tørr.

Brønn 35/11-25 A påtraff om lag 55 meter sandstein av moderat reservoarkvalitet i Etiveformasjonen.Brønnen er tørr.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetakning.

Dette er den 19. og 20. letebrønnen i utvinningstillatelse 090. Tillatelsen ble tildelt i 8. konsesjonsrunde i 1984.

Brønn 35/11-25 S ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 2854 og 3157 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Heatherformasjonen av senjura alder.

Brønn 35/11-25 A ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 3208 og 3711 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Osebergformasjonen av mellomjura alder.

Havdypet er 352 meter. Brønnene er permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Deepsea Atlantic som nå skal bore undersøkelsesbrønn 31/11-1 S i utvinningstillatelse 785 S i midtre del av Nordsjøen, der Equinor Energy AS er operatør.

35-11-25-SA.jpg

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 10.06.2021

Siste nyheter

Grønt lys for Eldfisk nord
28.02.2024 Myndighetene har gitt Conoco Phillips samtykke til å starte opp Eldfisk nord i Nordsjøen.
Klarsignal for Hanz
27.02.2024 Myndighetene gir samtykke til oppstart av Hanz-forekomsten på Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen.
Hvem fortjener Improved Recovery Award?
22.02.2024 For 20. gang inviteres selskapene til å nominere kandidater til prisen for økt utvinning, nå omdøpt til Improved Recovery Award.
Boreløyve for brønn 7220/2-2
21.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/2-2 i utvinningsløyve 1080, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal januar 2024
20.02.2024 Førebels produksjonstal i januar 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 071 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ressursregnskapet for fjoråret er klart
20.02.2024 Ressursregnskapet for 2023 viser at volum av reserver og betingede ressurser har økt. De totale petroleumsressursene er noe redusert.
Tørr brønn i Nordsjøen
16.02.2024 Letebrønnen 35/11-28 S «Harden sør» i Nordsjøen viste seg å være tørr.
Endring i veileder til måleforskriften
15.02.2024 Sokkeldirektoratet har publisert et nytt vedlegg 4 til veileder til måleforskriften.
Tørre brønner i Nordsjøen
14.02.2024 Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Boreløyve for brønn 36/7-5 S
07.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 36/7-5 S i utvinningsløyve 636, jf. ressursforskrifta paragraf 13.