Oljedirektoratet

Avgrensningsbrønn bekrefter olje- og gassfunn i Norskehavet

transocean-norge

Avgrensingsbrønnen ble boret med Transocean Norge (foto: Transocean)

14.12.2023 Wintershall Dea sin avgrensningsbrønn 6406/3-12S på «Bergknapp»-funnet bekreftet tidligere oljefunn 6406/3-10 samt gassfunnet 6406/3-10A i Norskehavet, 200 kilometer nord for Kristiansund.

Dette er den tredje brønnen i utvinningstillatelse 836 S. Tillatelsen ble gitt i tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) i 2015.

Oljefunnet «Bergknapp» ble påvist i 2020, og gassfunnet ble påvist i 2021.

Avgrensingsbrønnen bekrefter størrelsen på oljefunnet, anslaget er nå mellom 7 og 12 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter (44-75 millioner fat). Anslaget for gassfunnet er noe redusert, til mellom 1 og 4 millioner Sm3.

Rettighetshaverne skal nå vurdere å knytte begge funnene opp til eksisterende infrastruktur i området.

Brønnen ble boret med Transocean Norge.

Geologisk informasjon

Oljefunnet 6406/3-10 (Bergknapp) ble påvist i reservoarbergarter av mellomjura alder (Garnformasjonen) og tidligjura alder (Tiljeformasjonen) i 2020. Gassfunnet 6406/3-10 A (Åre) ble påvist i reservoarbergarter av tidligjura alder (Åreformasjonen) i 2021. Før brønn 6406/3-12 S ble boret var operatørens ressursanslag for oljefunnet på mellom 6,4 og 13,3 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter, og for gassfunnet mellom 2 og 9 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Primært letemål for brønnen var å undersøke utviklingen av reservoaret og reservoarkvalitet i Tiljeformasjonen i 6406/3-10 (Bergknapp) og sekundært å avgrense gassfunnet 6406/3-10 A (Åre).

Avgrensningsbrønn 6406/3-12 S traff på en 59 meter oljekolonne i Ileformasjonen, i sandsteinslag på til sammen om lag 33 meter med dårlig til moderat reservoarkvalitet. Olje/vann kontakt ble ikke påtruffet. I Tiljeformasjonen ble det truffet på en oljekolonne på om lag 146 meter, i sandsteinslag på til sammen om lag 77 meter med dårlig til god reservoarkvalitet. Olje/vann kontakt ble ikke påtruffet.

I tillegg traff avgrensningsbrønnen en 108 meter oljekolonne i øvre del av Åreformasjonen i sandsteinslag på til sammen om lag 28 meter med dårlig til moderat reservoarkvalitet. Olje/vann kontakt ble ikke påtruffet. I nedre del av Åreformasjonen ble det påtruffet en gasskolonne på 56 meter i sandsteinslag på om lag 15 meter med dårlig reservoarkvalitet. Gass/vann kontakt ble ikke påtruffet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Avgrensningsbrønn 6406/3-12 S ble boret til et vertikalt dyp på 4729 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i Åreformasjonen av tidligjura alder.

Havdypet er 308 meter. Avgrensningsbrønn 6406/3-12 S er permanent plugget og forlatt.

Kart som viser hvor brønn 6406/3/12-S er lokalisert

Kontakt
Ola Anders Skauby

Tlf: + 47 905 98 519

Oppdatert: 04.01.2024

Siste nyheter

Grønt lys for Eldfisk nord
28.02.2024 Myndighetene har gitt Conoco Phillips samtykke til å starte opp Eldfisk nord i Nordsjøen.
Klarsignal for Hanz
27.02.2024 Myndighetene gir samtykke til oppstart av Hanz-forekomsten på Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen.
Hvem fortjener Improved Recovery Award?
22.02.2024 For 20. gang inviteres selskapene til å nominere kandidater til prisen for økt utvinning, nå omdøpt til Improved Recovery Award.
Boreløyve for brønn 7220/2-2
21.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/2-2 i utvinningsløyve 1080, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal januar 2024
20.02.2024 Førebels produksjonstal i januar 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 071 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ressursregnskapet for fjoråret er klart
20.02.2024 Ressursregnskapet for 2023 viser at volum av reserver og betingede ressurser har økt. De totale petroleumsressursene er noe redusert.
Tørr brønn i Nordsjøen
16.02.2024 Letebrønnen 35/11-28 S «Harden sør» i Nordsjøen viste seg å være tørr.
Endring i veileder til måleforskriften
15.02.2024 Sokkeldirektoratet har publisert et nytt vedlegg 4 til veileder til måleforskriften.
Tørre brønner i Nordsjøen
14.02.2024 Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Boreløyve for brønn 36/7-5 S
07.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 36/7-5 S i utvinningsløyve 636, jf. ressursforskrifta paragraf 13.