Oljedirektoratet

Avgrensningsbrønn bekrefter olje- og gassfunn i Norskehavet

transocean-norge

Avgrensingsbrønnen ble boret med Transocean Norge (foto: Transocean)

14.12.2023 Wintershall Dea sin avgrensningsbrønn 6406/3-12S på «Bergknapp»-funnet bekreftet tidligere oljefunn 6406/3-10 samt gassfunnet 6406/3-10A i Norskehavet, 200 kilometer nord for Kristiansund.

Dette er den tredje brønnen i utvinningstillatelse 836 S. Tillatelsen ble gitt i tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) i 2015.

Oljefunnet «Bergknapp» ble påvist i 2020, og gassfunnet ble påvist i 2021.

Avgrensingsbrønnen bekrefter størrelsen på oljefunnet, anslaget er nå mellom 7 og 12 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter (44-75 millioner fat). Anslaget for gassfunnet er noe redusert, til mellom 1 og 4 millioner Sm3.

Rettighetshaverne skal nå vurdere å knytte begge funnene opp til eksisterende infrastruktur i området.

Brønnen ble boret med Transocean Norge.

Geologisk informasjon

Oljefunnet 6406/3-10 (Bergknapp) ble påvist i reservoarbergarter av mellomjura alder (Garnformasjonen) og tidligjura alder (Tiljeformasjonen) i 2020. Gassfunnet 6406/3-10 A (Åre) ble påvist i reservoarbergarter av tidligjura alder (Åreformasjonen) i 2021. Før brønn 6406/3-12 S ble boret var operatørens ressursanslag for oljefunnet på mellom 6,4 og 13,3 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter, og for gassfunnet mellom 2 og 9 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Primært letemål for brønnen var å undersøke utviklingen av reservoaret og reservoarkvalitet i Tiljeformasjonen i 6406/3-10 (Bergknapp) og sekundært å avgrense gassfunnet 6406/3-10 A (Åre).

Avgrensningsbrønn 6406/3-12 S traff på en 59 meter oljekolonne i Ileformasjonen, i sandsteinslag på til sammen om lag 33 meter med dårlig til moderat reservoarkvalitet. Olje/vann kontakt ble ikke påtruffet. I Tiljeformasjonen ble det truffet på en oljekolonne på om lag 146 meter, i sandsteinslag på til sammen om lag 77 meter med dårlig til god reservoarkvalitet. Olje/vann kontakt ble ikke påtruffet.

I tillegg traff avgrensningsbrønnen en 108 meter oljekolonne i øvre del av Åreformasjonen i sandsteinslag på til sammen om lag 28 meter med dårlig til moderat reservoarkvalitet. Olje/vann kontakt ble ikke påtruffet. I nedre del av Åreformasjonen ble det påtruffet en gasskolonne på 56 meter i sandsteinslag på om lag 15 meter med dårlig reservoarkvalitet. Gass/vann kontakt ble ikke påtruffet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Avgrensningsbrønn 6406/3-12 S ble boret til et vertikalt dyp på 4729 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i Åreformasjonen av tidligjura alder.

Havdypet er 308 meter. Avgrensningsbrønn 6406/3-12 S er permanent plugget og forlatt.

Kart som viser hvor brønn 6406/3/12-S er lokalisert

Kontakt
Ola Anders Skauby

Tlf: + 47 905 98 519

Oppdatert: 04.01.2024

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 6610/7-3
11.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6610/7-3 i utvinningsløyve 1014, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Avgrensning av funn i Nordsjøen (35/10-12 S)
10.07.2024 Wellesley Petroleum har påvist olje og gass i avgrensingsbrønnen Gnomoria Appraisal (35/10-12 S) i Nordsjøen, om lag 100 kilometer sørvest for Florø.
Boreløyve for brønnbanene 35/6-5 S
04.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbanen 35/6-5 S i utvinningsløyve 1110, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 31/1-4
03.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanen 31/1-4 i utvinningsløyve 923 B, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledig stilling som økonomimedarbeider
02.07.2024 Har du lyst å jobbe med rekneskap og økonomi i staten? Vi har ledig fast stilling som økonomimedarbeidar.
Er du vår nye IT-sikkerhetsrådgiver?
01.07.2024 Ønsker du å være med og sikre Norges data om sokkelen? Trives du i spennet mellom taktisk og operativt sikkerhetsarbeid? Da kan du være vår nye IT-sikkerhetsrådgiver.
Norsk sokkel i stadig utvikling
28.06.2024 Direktør Torgeir Stordal deler her nokre tankar om kva som har prega aktiviteten på norsk sokkel i første halvår.
Gassfunn i Barentshavet (7324/8-4)
28.06.2024 Aker BP og partnerne har funnet gass i undersøkelsesbrønn 7324/8-4 (Hassel) i Barentshavet, rundt 300 kilometer fra nordkysten av Norge.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen (36/7-5 S, A, B og C)
27.06.2024 Vår Energi har gjort et gass- og oljefunn i brønn 36/7-5 S «Cerisa» og sidestegene 36/7-5 A, B og C.
Anbefalte blokker til utlysning på offentlig høring
26.06.2024 I forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen, har Energidepartementet sendt ut forslag om blokker til utlysning på offentlig høring.