Oljedirektoratet

Tørr brønn i Barentshavet (7219/6-1)

transocean-enabler

Brønnen ble boret av Transocean Enabler. (Foto: Transocean)

30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.

Vår Energi er operatør for utvinningstillatelse 1025 S og dette er den første brønnen som ble boret i denne utvinningstillatelsen som ble tildelt i 2019.

Brønnen ble boret av Transocean Enabler. Riggen skal videre til brønn 7220/2-2 i utvinningstillatelse 1080 for Equinor.

Geologisk informasjon

Primært og sekundært letemål for brønnen var å påvise petroleum i to nivåer i nedre paleocen reservoarbergarter i Torskformasjonen.

Brønnen traff på primært letemål på 1406 meter under havflaten med vekslende siltig/skifrig reservoarbergarter med en tykkelse på 10-15 meter. Spor av gass er observert til et dyp på 1430 meter. Innsamling av fluidprøver ble forsøkt, men uten suksess. Reservoarbergartene er tette.

Sekundært letemål ble truffet på 1563 meter under havflaten, uten tilstedeværelse av reservoarbergart eller indikasjoner på hydrokarboner. Brønnen er klassifisert som tørr.

Brønn 7219/6-1 ble boret til et vertikalt dyp på 1620 meter under havflaten, og ble avsluttet i Kveiteformasjonen i øvre kritt.

Havdypet er 399 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Kart som viser hvor brønn 7219/6-1 er lokalisert

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 27.06.2024

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 6610/7-3
11.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6610/7-3 i utvinningsløyve 1014, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Avgrensning av funn i Nordsjøen (35/10-12 S)
10.07.2024 Wellesley Petroleum har påvist olje og gass i avgrensingsbrønnen Gnomoria Appraisal (35/10-12 S) i Nordsjøen, om lag 100 kilometer sørvest for Florø.
Boreløyve for brønnbanene 35/6-5 S
04.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbanen 35/6-5 S i utvinningsløyve 1110, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 31/1-4
03.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanen 31/1-4 i utvinningsløyve 923 B, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledig stilling som økonomimedarbeider
02.07.2024 Har du lyst å jobbe med rekneskap og økonomi i staten? Vi har ledig fast stilling som økonomimedarbeidar.
Er du vår nye IT-sikkerhetsrådgiver?
01.07.2024 Ønsker du å være med og sikre Norges data om sokkelen? Trives du i spennet mellom taktisk og operativt sikkerhetsarbeid? Da kan du være vår nye IT-sikkerhetsrådgiver.
Norsk sokkel i stadig utvikling
28.06.2024 Direktør Torgeir Stordal deler her nokre tankar om kva som har prega aktiviteten på norsk sokkel i første halvår.
Gassfunn i Barentshavet (7324/8-4)
28.06.2024 Aker BP og partnerne har funnet gass i undersøkelsesbrønn 7324/8-4 (Hassel) i Barentshavet, rundt 300 kilometer fra nordkysten av Norge.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen (36/7-5 S, A, B og C)
27.06.2024 Vår Energi har gjort et gass- og oljefunn i brønn 36/7-5 S «Cerisa» og sidestegene 36/7-5 A, B og C.
Anbefalte blokker til utlysning på offentlig høring
26.06.2024 I forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen, har Energidepartementet sendt ut forslag om blokker til utlysning på offentlig høring.