Oljedirektoratet

Tørr brønn i Nordsjøen (35/11-29 S)

SODIR_LETEBOR-1920x1080px

14.06.2024 Brønnen 35/11-29 S (”Toppand east”) i Nordsjøen bora av Wellesley, Equinor og Petoro viste seg å vere tørr.

Brønnen ligg i utvinningsløyve 248 C, der Equinor er operatør. Wellesley Petroleum var operatør for denne brønnen som blei bora med riggen COSL Promoter. Løyve 248 C blei frådelt frå utvinningsløyve 248 i 2013. Området dekkjer funnet «Swisher» (35/11-24s A og B).

Utvinningsløyve 248 C arbeider med å identifisere tilleggsressursar til funnet «Swisher» for å robustgjere ei utbygging som del av Equinors Ringvei Vest-prosjekt.

Geologisk info

Formålet med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergartar i Brentgruppen og Osebergformasjonen

Brønnen trefte Nessformasjonen på totalt om lag 64 meter med sandsteinsreservoar på 18 meter med dårleg reservoarkvalitet, Etiveformasjonen på totalt om lag 51 meter med sandsteinsreservoar på 26 meter med god reservoarkvalitet og Osebergformasjonen på totalt om lag 50 meter med sandsteinsreservoar på 50 meter med moderat reservoarkvalitet.

Brønnen er tørr.

Brønn 35/11-29 S blei bora til eit vertikalt djup og målt djup på hhv 3490 meter og 3575 meter under havflata, og blei avslutta i Cookformasjonen i nedre jura.

Havdjupet er 355 meter. Brønnen er permanent plugga og forlaten.

Kart som viser hvor brønn 35/11-29 S er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 27.06.2024

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 6610/7-3
11.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6610/7-3 i utvinningsløyve 1014, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Avgrensning av funn i Nordsjøen (35/10-12 S)
10.07.2024 Wellesley Petroleum har påvist olje og gass i avgrensingsbrønnen Gnomoria Appraisal (35/10-12 S) i Nordsjøen, om lag 100 kilometer sørvest for Florø.
Boreløyve for brønnbanene 35/6-5 S
04.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbanen 35/6-5 S i utvinningsløyve 1110, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 31/1-4
03.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanen 31/1-4 i utvinningsløyve 923 B, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledig stilling som økonomimedarbeider
02.07.2024 Har du lyst å jobbe med rekneskap og økonomi i staten? Vi har ledig fast stilling som økonomimedarbeidar.
Er du vår nye IT-sikkerhetsrådgiver?
01.07.2024 Ønsker du å være med og sikre Norges data om sokkelen? Trives du i spennet mellom taktisk og operativt sikkerhetsarbeid? Da kan du være vår nye IT-sikkerhetsrådgiver.
Norsk sokkel i stadig utvikling
28.06.2024 Direktør Torgeir Stordal deler her nokre tankar om kva som har prega aktiviteten på norsk sokkel i første halvår.
Gassfunn i Barentshavet (7324/8-4)
28.06.2024 Aker BP og partnerne har funnet gass i undersøkelsesbrønn 7324/8-4 (Hassel) i Barentshavet, rundt 300 kilometer fra nordkysten av Norge.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen (36/7-5 S, A, B og C)
27.06.2024 Vår Energi har gjort et gass- og oljefunn i brønn 36/7-5 S «Cerisa» og sidestegene 36/7-5 A, B og C.
Anbefalte blokker til utlysning på offentlig høring
26.06.2024 I forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen, har Energidepartementet sendt ut forslag om blokker til utlysning på offentlig høring.