Oljedirektoratet

Program 2020

Oversikt-kartleggingsomraade-havbunnsmineraler-for-tokt-2020

Kartet gir en oversikt over området for kartleggingen i 2020.

Grunne borehull på forekomstene Fåvne, Gnitahei og Mohnsskatten på Mohnsryggen i Norskehavet.

Det var svært utfordrende havbunnstopografi og havdyp på over 3000 m.

Oppdraget ble realisert på svært kort tid som følge av ekstrabevilgninger fra regjeringen i forbindelse med den pågående koronapandemien. 

Kontraktør

TIOS

Verktøy

Kveilerørsteknologi (coiled tubing)

Resultat

Boret 50 m og av dette var 10 m kjerner. Lav kjernefangst blant annet på grunn av oppsprukket bergart. Det ble også innsamlet betydelig mengder ROV-prøver.

Detaljert kart over kartleggingsområdet

Område A ved Mohnsskatten

Kart som viser detaljer av kartleggingsomraadet omraade A ved Mohnsskatten 2020

 

Område B ved Fåvne og Gnitahei

Detalj-kartleggingsomraade-havbunnsmineraler-for-tokt-B-ved-Faavne-og-Nitahei-2020.png

Nyheter om toktet

Mineraler fra havets dyp

Mineraltoktet vel i hamn

Analyse viser innholdsrike havbunnsmineraler

 

 

 

 

 

Oppdatert: 07.10.2021

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.