Oljedirektoratet

Nominasjon av blokker for mineralvirksomhet på havbunnen

Sokkeldirektoratet har i brev av 29. april invitert aktører til å nominere blokker i forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen.

Aktørenes nominasjoner er kunnskapsinnhenting, og inngår i grunnlaget for vurderingen av hvilke områder som blir utlyst. Energidepartementets forslag til utlysning blir lagt ut på høring. Utlysningen av første konsesjonsrunde er ventet etter sommeren 2024.

Alt areal som er åpnet for mineralvirksomhet på havbunnen kan nomineres, se kart under.

Det bes om en generell begrunnelse og informasjon om de nominerte blokkene etter mal fra retningslinjer, se under.

Nominasjonene skal være Sokkeldirektoratet i hende 21. mai 2024 klokken 12.00. Nominasjonene blir behandlet i henhold til gjeldende taushetsplikt.

Hvordan nominere

Nominasjoner med vedlegg skal innleveres Sokkeldirektoratet. Innlevering kan gjøres via L2S Authority Communication og Sokkeldirektoratet settes som mottaker. Det oppfordres til å levere i god tid før nominasjonsfrist.

Dokumenter med vedlegg legges i en mappe som navngis HBM 2024-1-"companyname"- "nominationnumber"of "totalnumber" og komprimeres ("zip-format"). "Total number" skal reflektere antall nominasjoner ditt selskap faktisk leverer via L2S.

Det skal ikke være undermapper og zip-filen må ikke passordbeskyttes. Oversendelsen gis tittelen HBM 2024-1-"companyname"-"nominationnumber"of"totalnumber" og sendes via L2S Authority Communication til Sokkeldirektoratet. Eksempel for selskap "HBM AS" som leverer en nominasjon: HBM 2024-1-HBM AS-1of1.zip.

Ta kontakt med Sokkeldirektoratet dersom L2S ikke kan brukes.

Kart

Kart-omraade-for-mineralvirksomhet-pa-havbunnen-forste-nominasjonsrunde-2024-1920px.png

Kartet viser området for mineralvirksomhet på havbunnen.

Kart over områder for mineralvirksomhet på havbunnen (pdf)  

Shape-filer

Blokker (zip-fil)

Kvadranter (zip-fil)

Retningslinjer

Retningslinjer for å nominere blokker for mineralvirksomhet på havbunnen

 

Les mer om havbunnsmineraler

 

Kontakt
postboks@sodir.no

Tlf: +47 51 87 60 00

Oppdatert: 15.05.2024

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.

Kontakt
postboks@sodir.no

Tlf: +47 51 87 60 00