Oljedirektoratet

23. konsesjonsrunde - utlysning

Olje- og energidepartementet (OED) har i dag 20. januar 2015, utlyst 23. konsesjonsrunde. I denne runden lyses det ut 57 blokker/deler av blokker, fordelt på 3 i Norskehavet og 54 i Barentshavet.

Da fristen for nominasjon gikk ut 14. januar 2014 hadde 40 selskaper nominert til sammen 160 blokker eller deler av blokker til 23. konsesjonsrunde. 86 av disse var nominert av to eller flere selskaper.

«Interessen for leting i Barentshavet har økt betraktelig etter de siste års spennende funn i 7324/8-1 (Wisting), 7120/1-3 (Gotha) og 7220/11-1 (Alta). Det er i år 50 år siden den første konsesjonsrunden på norsk sokkel ble utlyst. I den forbindelse er det spesielt interessant med de nye områdene i Barentshavet sørøst hvor det ikke har vært letevirksomhet tidligere. Dette kan åpne en ny petroleumsprovins i Barentshavet. Denne konsesjonsrunden bidrar til å holde aktivitetsnivået oppe, samtidig må vi prioritere stegvis leting i de nye områdene.» kommenterer Sissel Eriksen, direktør for leting i Oljedirektoratet.

Søknadsfrist er satt til 2. desember 2015 kl. 12:00. Regjeringen tar sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser første halvdel av 2016.

 

Kart


Kontaktpersoner i OD:

Aktuelle lenker:

Veiledninger:

Skjema som skal fylles ut:

Shapefiler som skal fylles ut:

Annen søknadsinformasjon:

Tilgjengelige data:


Nytt i 23. runde

Revidert søknadsveileder

Veilederen gir nå søker større frihet til å formidle selskapets kunnskap, kompetanse og styrke med tanke på utforskning av nytt areal. Tidligere delkapittel for reservoar og teknologi er nå kombinert til eget kapittel (kap. 5). Øvrige forhold etterspør sikkerhet og arbeidsmiljø i eget kapittel (kap.6)

Prospektmuligheter

Som for TFO 2014 er der ønskelig at ressursestimater oppgis for prospektmuligheter. I søknader med kun prospektmuligheter bør det, så langt som mulig, gis ressursanslag på minst en prospektmulighet.

Elektronisk leveranse

Som for TFO 2014 er alle tabeller etterspurt for søknadene samlet i tre excel-bøker. Excel-bøkene leses elektronisk til ODs database. Det gis derfor ikke anledning til formatering av excel-skjemaene utover innsetting av nye rader i bunnen. Filer levert i feil format vil bli returnert til selskapene.

I excel-boken «ApplicationData» skal omsøkte blokker velges fra nedtrekksmeny. Et blokknavn i hver celle. Vær oppmerksom på at alle blokker i TFO-arealet finnes i nedtrekkslisten, inkludert de som er konsesjonsbelagt.

Søknader leveres både på papir og elektronisk på minnepinne til OD. Filer på minnepinne skal leveres i spesifisert format og størrelse samt struktureres og navngis i henhold til veiledningene. OED skal kun ha trykt søknadsbrev og søknad levert på minnepinne.

Oppdatert: 14.03.2019

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.