Oljedirektoratet

Navnebytte og åpne data

Oljedirektoratet har endret navn til Sokkeldirektoratet. Dette påvirker eksterne tjenester, API og nedlastbare filer. Følg med på denne siden for detaljer.

Kort oppsummering av endringer

  • Gamle URL-er og tjenester vil fungere ut mars 2024 (med noen få unntak).
  • Nesten alle URL-er som inneholder "npd" vil få ny URL, i utgangspunktet byttes "npd" 1:1 med "sodir"
  • Ingen databaseoppdateringer (f.eks. vil ikke NPDID bli endra)

En pdf-fil med alle endringer finnes her.

Factpages

URL for FactPages er endra fra https://factpages.npd.no til https://factpages.sodir.no. Webapplikasjonen for FactPages vil kun finnes på ny URL, mens alle tjenestene som kjører på denne URL-en vil være tilgjengelig til 02.04.24. Det vil ikke bli gjort endringer i attributtnavn (skjema) i databasen. Attributtnavn som inneholder "npd", som f.eks. NPDID, vil bestå.

Oppbygging av URL for henting av data på xml/csv/excel er endret, se pdf for detaljert beskrivelse.

Factmaps

URL for FactMaps er endra fra https://factmaps.npd.no til https://factmaps.sodir.no. Oppbygging av URL-en vil være helt likt som før. REST-tjenester vil være tilgjengelig på begge URL-er fram til 02.04.24. Selve FactMaps-visningsapplikasjonen vil bare være tilgjengelig fra ny url.

Nedlastbare filer

URL flyttes fra https://factpages.npd.no/downloads/{filtype}/{filnavn} til https://factpages.sodir.no/downloads/{filtype}/{filnavn}. Vi bruker en ny prosedyre for å generere filene internt. Selv om datagrunnlaget er det samme, kan det oppstå noen små forskjeller i skjema for de ulike datasetta. Det er endring i noen attributtnavn for shapefiler. Filene som ligger på gammel filserver genereres fremdeles på gammel metode og er tilgjengelig frem til 02.04.24.

ArcGIS Online

ArcGIS Online har fått ny URL: https:// sodir.maps.arcgis.com. REST-API til AGOL er uendra.

Smil og DDRS

SMIL og DDRS vil beholde de gamle lenkene inntil videre.

Meldesystem

Meldesystem får ny URL fra melding.npd.no til melding.sodir.no

 

Ta kontakt med factweb@sodir.no ved spørsmål.

Oppdatert: 03.04.2024

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.