Oljedirektoratet

Oppgradering av faktasider og tilhørende tjenester

12.12.2022 En mindre oppgradering av faktasidene og endringer av faktatjenestene blir gjort onsdag 14. desember. Faktasidene og tjenestene kan derfor bli utilgjengelige deler av denne dagen.

Den største endringen i denne oppgraderingen er en forbedret oversikt over oppfølgingen av Undersøkelser, fra planlagt til avslutning, sortert på dato. Dette blir tilgjengelig under "Undersøkelser", "Sidevisning" – kapittelet "Siste oppdateringer".

Tilsvarende endring blir gjort under "Undersøkelser", "Tabellvisning", "Siste oppdateringer". Her blir overskriftene og taggnavnene nye. De nye taggnavnene er: "seaProgressNotesDate", "seaSurveyName", "seaProgressNotesKind", "seaProgressNotesDescription", "seaNpdidSurvey".

Utenom dette blir det lagt inn bedre forklaringstekster ved søking; det er i tillegg rettet noen lenker og gjort programoppdateringer på basis programvare.

Det er også endret datatype på tabeller i nedlastbar FGDB og REST-tjenester, se factmaps 3 changelog for detaljer.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 12.12.2022

Siste nyheter

Grønt lys for Eldfisk nord
28.02.2024 Myndighetene har gitt Conoco Phillips samtykke til å starte opp Eldfisk nord i Nordsjøen.
Klarsignal for Hanz
27.02.2024 Myndighetene gir samtykke til oppstart av Hanz-forekomsten på Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen.
Hvem fortjener Improved Recovery Award?
22.02.2024 For 20. gang inviteres selskapene til å nominere kandidater til prisen for økt utvinning, nå omdøpt til Improved Recovery Award.
Boreløyve for brønn 7220/2-2
21.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/2-2 i utvinningsløyve 1080, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal januar 2024
20.02.2024 Førebels produksjonstal i januar 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 071 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ressursregnskapet for fjoråret er klart
20.02.2024 Ressursregnskapet for 2023 viser at volum av reserver og betingede ressurser har økt. De totale petroleumsressursene er noe redusert.
Tørr brønn i Nordsjøen
16.02.2024 Letebrønnen 35/11-28 S «Harden sør» i Nordsjøen viste seg å være tørr.
Endring i veileder til måleforskriften
15.02.2024 Sokkeldirektoratet har publisert et nytt vedlegg 4 til veileder til måleforskriften.
Tørre brønner i Nordsjøen
14.02.2024 Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Boreløyve for brønn 36/7-5 S
07.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 36/7-5 S i utvinningsløyve 636, jf. ressursforskrifta paragraf 13.