Oljedirektoratet

Tørr brønn nordøst for Skarvfeltet i Norskehavet – 6507/3-16

deapsea-nordkapp-odfjelldrilling

Brønn 6507/3-16 ble boret av boreinnretningen Deepsea Nordkapp. Foto: Odfjell Drilling.

29.08.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 941, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/3-16.

Brønnen er boret om lag 12 km nordøst for Skarvfeltet i Norskehavet og 220 kilometer vest for Sandnessjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i undre jura og øvre trias(Båtgruppen og Grey Beds). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter i paleocen (Tangformasjonen).

I primært letemål traff brønn 6507/3-16 på sandsteinslag på til sammen om lag 200 meter med god reservoarkvalitet, foreløpig tolket til å være en del av Båtgruppen i undre jura og Grey Beds i øvre trias. Det ble truffet på 2-3 meter sandstein i sekundært letemål i Tangformasjonen.

Brønnen er tørr.

Det er utført datainnsamling.

Dette er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 941. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2017.

Brønn 6507/3-16 ble boret til et vertikalt dyp på 2205 meter under havflaten, og ble avsluttet i Grey Beds av trias alder.

Havdypet er 374 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 6507/3-16 ble boret av boreinnretningen Deepsea Nordkapp som nå skal bore produksjonsbrønn 6507/5-A-3 AH på Skarvfeltet i Norskehavet, der Aker BP ASA er operatør.

Kart som viser hvor brønn 6507/3-16 er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 29.08.2022

Siste nyheter

Tørr brønn i Nordsjøen
14.06.2024 Brønnen 35/11-29 S (”Toppand east”) i Nordsjøen bora av Wellesley, Equinor og Petoro viste seg å vere tørr.
Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.