Oljedirektoratet

Sokkelåret 2006 - Ressursregnskapet (foreløpige tall per 31.12.2006)

05.01.2007 Det er ingen vesentlig endring i det totale anslaget for petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel per 31.12.2006. Anslaget er på 13 GSm3 o.e. Regnskapet viser et begrenset tilfang av nye ressurser fra leting og nullvekst med hensyn til brutto reserver. Det er sågar en liten nedjustering av brutto oljereserver (-16 Msm3). På den positive siden er det registrert modning av en rekke prosjekter samt igangsetting av nye prosjekter på felt.Fordeling av petroleumsressursene etter modenhet per 31.12.2006

4,6 GSm3 oljeekvivalenter (milliarder Sm3 o.e) er produsert per 31.12.2006. 49 funn og nær 300 prosjekter for økt utvinning sammen med vedtatte prosjekter gir en portefølje på 5,2 GSm3 o.e. gjenværende, påviste ressurser.

Det har i 2006 kun vært en liten økning i brutto petroleumsreserver, til tross for reserveøkning på flere felt samt modning fra ressurser til reserver. Den største økningen i reserver er på feltene Sleipner Vest, Ekofisk og Yme. Den største reduksjonen i petroleumsreserver er på feltene Åsgard, Valhall og Kristin.

Brutto oljereserver er i løpet av året redusert med 16 MSm3. Av myndighetenes nye målsetning om å modne fram 800 MSm3 olje som reserver innen 2015, ble 155 MSm3 olje (eller nesten 1 milliard fat) bokført som nye reserver i 2005. Årets regnskap fører til en reduksjon av oppnådd reservetilvekst med 16 MSm3.Årlig, brutto reservetilvekst olje 1980 - 2006

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.
Tørr brønn i Nordsjøen
30.05.2024 Aker BP boret tørt i brønn 24/6-5 «Alvheim Deep» i Nordsjøen.