Oljedirektoratet

Sokkelåret 2008 - Nye aktører

08.01.2009 Åtte nye selskaper ble prekvalifisert som rettighetshaver eller operatør på norsk sokkel i 2008. Per i dag er 15 selskaper til vurdering.

Ordningen med prekvalifisering ble innført som følge av myndighetenes ønske om å få nye kompetente aktører inn på norsk sokkel. Siden ordningen ble etablert i 2000 har totalt 55 selskaper blitt prekvalifisert som operatører eller rettighetshavere.

De fire selskapene som ble prekvalifisert som rettighetshavere i 2008 er:

  • Skeie Energy
  • Spring Energy
  • 4 Sea Energy
  • North Energy

De fire selskapene som ble prekvalifisert som operatør er:

  • Dana Petroleum
  • Perenco
  • Repsol
  • Grupa Lotos

Prekvalifiseringsordningen gir selskapene et tilbud om vurdering av egnethet til deltakelse på norsk sokkel – før de bruker ressurser på vurdering av konkrete forretningsmuligheter.

I tillegg benyttes ordningen hvis myndighetene anser det som nødvendig å foreta en ny gjennomgang/prekvalifisering av selskap som i dag er rettighetshaver/operatør med lavt aktivitetsnivå og som ønsker å øke aktiviteten.

Ved årsskiftet 2008/2009 var følgende 15 selskaper til vurdering som rettighetshaver eller som operatør*:

Bayern Gas*, Bow Valley Energy, Bridge Energy*, Canamens Energy, Dyas BV, Edison*, Elexir Petroleum,  Faroe Petroleum*, Fram Exploration, North Energy*, Oilexco, Pioneer*,  Skagen 44*, Skeie Energy* og Spring Energy*.

 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Ledig stilling som samfunnsøkonom
14.05.2024 Vil du jobbe med faktabaserte analyser som viktige grunnlag for opplyste beslutninger og god samfunnsdebatt? Nå ønsker vi å styrke analysearbeidet i direktoratet med en samfunnsøkonom.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2024
08.05.2024 Energidepartementet har 8. mai 2024 lyst ut TFO 2024, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Boreløyve for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4
06.05.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4 i utvinningsløyve 1170, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledige stillinger som dataanalytiker
03.05.2024 Vil du jobbe med et stort og komplekst datasett? Er du opptatt av grundig dataanalyse og dataintegritet? Har du lyst til å presentere data på en kreativ måte? Da er en av disse stillingene for deg!
Åtte selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
30.04.2024 Energidepartementet (ED) har mottatt søknader fra åtte selskaper i forbindelse med utlysningen av to områder i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Inviterer til å nominere blokker for mineralvirksomhet på havbunnen
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har i brev av 29. april invitert aktører til å nominere blokker i forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen.
Boreløyve for brønnbane 35/10-14 S og 35/10-14 A
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanane 35/10-14 S og 35/10-14 A i utvinningsløyve 1185, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.