Oljedirektoratet

Sokkelåret 2008 - Utbygginger

08.01.2009 I løpet av 2008 godkjente myndighetene planene for utbygging og drift (PUD) av Yttergryta og Morvin i Norskehavet. I 2009 kan det bli sendt inn opp til ti nye utbyggingsplaner til myndighetene for godkjennelse.

Yttergryta og Morvin, med StatoilHydro som operatør, blir bygd ut med havbunnsrammer som begge skal knyttes opp mot Åsgardfeltet.

Produksjon fra Yttergryta kan bidra til å redusere strømningstekniske utfordringer i rørledninger på Åsgard. Morvin inneholder olje som skal utnytte ledig væskekapasitet på Åsgard.

Godkjennelsenprosessen for Morvin-PUD-en, førte til at det skal bores én ekstra produksjonsbrønn. Denne brønnen forventes å gi økt utvinning og bedre lønnsomhet.  

Myndighetene mottok PUD for Frøy (ny-utbygging) og Trym (3/7-4) i andre halvår 2008. Disse planene er fremdeles under vurdering.

I 2009 foreligger det planer for at det blir sendt inn inntil ti nye utbyggingsplaner. Av disse er det to større utbyggingsprosjekter som kan bli besluttet i 2009:

  • 15/3-1 Gudrun (operatør StatoilHydro)
  • 7122/7-1 Goliat (operatør Eni)

Det knytter seg ofte usikkerhet til når en PUD kan bli sendt til myndighetene. Flere faktorer kan bidra til at planleggingsfasen tar lengre tid enn forventet, eksempelvis:

  • usikkerhet i ressursgrunnlaget
  • ledig kapasitet på eksisterende infrastruktur
  • utforming av utbyggingskonsept
  • gassavsetningsmuligheter 

Flere utbyggingsprosjekter framstår som mindre økonomisk robuste på grunn av fall i oljeprisen og et fortsatt høyt kostnadsnivå.

Viktige beslutninger i utbyggingsprosjektene tas ofte i god tid før PUD blir sendt inn til myndighetene. I en oppdatert PUD-veileder, som er på høring, blir informasjonen til myndighetene i pre-PUD-fasen sterkere vektlagt og formalisert. Veilederen blir også oppdatert for Plan for anlegg og drift (PAD).

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Ledig stilling som samfunnsøkonom
14.05.2024 Vil du jobbe med faktabaserte analyser som viktige grunnlag for opplyste beslutninger og god samfunnsdebatt? Nå ønsker vi å styrke analysearbeidet i direktoratet med en samfunnsøkonom.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2024
08.05.2024 Energidepartementet har 8. mai 2024 lyst ut TFO 2024, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Boreløyve for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4
06.05.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4 i utvinningsløyve 1170, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledige stillinger som dataanalytiker
03.05.2024 Vil du jobbe med et stort og komplekst datasett? Er du opptatt av grundig dataanalyse og dataintegritet? Har du lyst til å presentere data på en kreativ måte? Da er en av disse stillingene for deg!
Åtte selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
30.04.2024 Energidepartementet (ED) har mottatt søknader fra åtte selskaper i forbindelse med utlysningen av to områder i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Inviterer til å nominere blokker for mineralvirksomhet på havbunnen
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har i brev av 29. april invitert aktører til å nominere blokker i forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen.
Boreløyve for brønnbane 35/10-14 S og 35/10-14 A
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanane 35/10-14 S og 35/10-14 A i utvinningsløyve 1185, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.