Oljedirektoratet

Sokkelåret 2009 – Utbygginger

15.01.2010 I løpet av 2009 godkjente myndighetene planene for utbygging og drift (PUD) av oljefeltet Goliat i Barentshavet og olje- og gassfeltet Oselvar i Nordsjøen. I løpet av 2010 kan det bli sendt inn opp til sju nye utbyggingsplaner for godkjenning.

Eni-opererte Goliat, som ligger 50 kilometer sørøst for Snøhvitfeltet og 85 kilometer nordvest for Hammerfest, er det første oljefeltet i Barentshavet som blir bygget ut. Rettighetshaverne planlegger oppstart i 2013, og en flytende innretning skal prosessere, lagre og laste oljen på feltet. Det legges opp til at Goliat delvis skal forsynes med kraft fra land.

Dong E&P Norge AS er operatør på Oselvar, som ligger om lag 250 kilometer sørvest for Stavanger. Feltet skal bygges ut med en havbunnsinnretning med tre produksjonsbrønner, og oljen og gassen sendes i rør til Ula-innretningen for prosessering. Produksjonen skal etter planen starte i november 2011.

Myndighetene godkjente også en PUD for installering av et tredje rikgassrør fra Troll A i Nordsjøen til prosessanlegget på Kollsnes og for gassinjeksjon fra Troll B. Disse to prosjektene bidrar til å forlenge Trollfeltets levetid.

Det ble innvilget PUD-fritak for Vega Sør Olje og for Snorre Eksport, og Statoil leverte søknad om fritak for Njord Nordvestflanken (6407/7-6).

Utsatte utbygginger
Flere utbyggingsplaner er blitt utsatt, hvorav flere sannsynligvis behandles i 2010. Dette gjelder 6507/2-2 Marulk (operatør Eni), 15/3-1 S Gudrun (operatør Statoil) og 15/3-4 Sigrun (operatør Statoil), 15/12-19 Pi Nord og 6/3-1 Pi Sør (operatør BG) og 1/5-2 Flyndre (operatør Maersk Oil), som er et lite grensefunn mellom britisk og norsk sokkel. 

Mulige PUD-er som kan bli levert er 34/10-23 Valemon (operatør Statoil), men her er ressursgrunnlaget usikkert. Frøy (operatør Det norske oljeselskap) er en ny utbygging av et nedstengt felt, hvor PUD-en ble utsatt i 2008 på grunn av finanskrisen. Dessuten kan det fra operatøren ConocoPhillips bli sendt inn PUD for en ny boligplattform på Ekofiskfeltet.

På grunn av utfordinger med hensyn til lønnsomhet og/eller kompleksitet, kan utbygging av tre funn som ligger på grensen mellom Norge og Storbritannia bli utsatt i flere år. Det gjelder Statoil-opererte 15/8-1 Alpha, som er en undervannssatellitt til Sleipnerfeltene i Nordsjøen, og 6406/3-2 Trestakk, en undervannssatellitt til Åsgardfeltet eller Kristinfeltet, begge i Norskehavet. I tillegg kommer Lundin-opererte 24/6-1 Peik i Nordsjøen.

Oppdatert: 14.01.2010

Siste nyheter

Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.
Fremtiden i Barentshavet er her nå
17.04.2024 Johan Castberg-skipet er snart på vei nordover. Med det på plass er det etter planen tre felt i produksjon i Barentshavet innen utgangen av året.
Oljefunn i Nordsjøen
17.04.2024 Vår Energi har gjort et oljefunn i «Ringhorne Nord» (brønn 25/8-23 S og 25/8-23 A & B), nord for feltet Ringhorne Øst, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Inngår samarbeid med Grønland og Danmark om havbunnsmineraler
15.04.2024 Samarbeidet gjelder en intensjonsavtale som skal øke kunnskapen om havbunnsmineraler.
Vi trenger flere reservoaringeniører
12.04.2024 Vi søker etter senior reservoaringeniør/reservoaringeniører til å arbeide med utvinningstillatelser i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Vil du jobbe som kommunikasjonsrådgiver hos oss?
10.04.2024 Vi har nå ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver. I jobben bidrar du til at fakta, analyser og kunnskap om ressursene og mulighetene på norsk sokkel når fram til ulike målgrupper.
Ledig stilling som petroleumsøkonom
09.04.2024 Vi har nå ledig stilling som petroleumsøkonom. I jobben bidrar du i vårt viktige analysearbeid som skal sikre at ressursene på norsk sokkel utnyttes best mulig og bidrar til verdiskaping for samfunnet.
Boreløyve for brønnbane 35/11-27 S
03.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 35/11-27 S i utvinningsløyve 248, jf. ressursforskrifta paragraf 13.