Oljedirektoratet

Sokkelåret 2009 – Utbygginger

15.01.2010 I løpet av 2009 godkjente myndighetene planene for utbygging og drift (PUD) av oljefeltet Goliat i Barentshavet og olje- og gassfeltet Oselvar i Nordsjøen. I løpet av 2010 kan det bli sendt inn opp til sju nye utbyggingsplaner for godkjenning.

Eni-opererte Goliat, som ligger 50 kilometer sørøst for Snøhvitfeltet og 85 kilometer nordvest for Hammerfest, er det første oljefeltet i Barentshavet som blir bygget ut. Rettighetshaverne planlegger oppstart i 2013, og en flytende innretning skal prosessere, lagre og laste oljen på feltet. Det legges opp til at Goliat delvis skal forsynes med kraft fra land.

Dong E&P Norge AS er operatør på Oselvar, som ligger om lag 250 kilometer sørvest for Stavanger. Feltet skal bygges ut med en havbunnsinnretning med tre produksjonsbrønner, og oljen og gassen sendes i rør til Ula-innretningen for prosessering. Produksjonen skal etter planen starte i november 2011.

Myndighetene godkjente også en PUD for installering av et tredje rikgassrør fra Troll A i Nordsjøen til prosessanlegget på Kollsnes og for gassinjeksjon fra Troll B. Disse to prosjektene bidrar til å forlenge Trollfeltets levetid.

Det ble innvilget PUD-fritak for Vega Sør Olje og for Snorre Eksport, og Statoil leverte søknad om fritak for Njord Nordvestflanken (6407/7-6).

Utsatte utbygginger
Flere utbyggingsplaner er blitt utsatt, hvorav flere sannsynligvis behandles i 2010. Dette gjelder 6507/2-2 Marulk (operatør Eni), 15/3-1 S Gudrun (operatør Statoil) og 15/3-4 Sigrun (operatør Statoil), 15/12-19 Pi Nord og 6/3-1 Pi Sør (operatør BG) og 1/5-2 Flyndre (operatør Maersk Oil), som er et lite grensefunn mellom britisk og norsk sokkel. 

Mulige PUD-er som kan bli levert er 34/10-23 Valemon (operatør Statoil), men her er ressursgrunnlaget usikkert. Frøy (operatør Det norske oljeselskap) er en ny utbygging av et nedstengt felt, hvor PUD-en ble utsatt i 2008 på grunn av finanskrisen. Dessuten kan det fra operatøren ConocoPhillips bli sendt inn PUD for en ny boligplattform på Ekofiskfeltet.

På grunn av utfordinger med hensyn til lønnsomhet og/eller kompleksitet, kan utbygging av tre funn som ligger på grensen mellom Norge og Storbritannia bli utsatt i flere år. Det gjelder Statoil-opererte 15/8-1 Alpha, som er en undervannssatellitt til Sleipnerfeltene i Nordsjøen, og 6406/3-2 Trestakk, en undervannssatellitt til Åsgardfeltet eller Kristinfeltet, begge i Norskehavet. I tillegg kommer Lundin-opererte 24/6-1 Peik i Nordsjøen.

Oppdatert: 14.01.2010

Siste nyheter

Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.
Tørr brønn i Nordsjøen
30.05.2024 Aker BP boret tørt i brønn 24/6-5 «Alvheim Deep» i Nordsjøen.