Oljedirektoratet

Sokkelåret 2010 - Pressemeldinger

13.01.2011 Aktivitetsnivået på norsk sokkel er høyt, og investeringene kommer til å øke i de nærmeste årene. Til tross for dette ser det ut til at mer enn 50 prosent av oljen blir liggende igjen i feltene. Det bekymrer Oljedirektoratet som nå etterlyser kraftigere tiltak fra selskapene for å sikre verdiene.

”Det er en utfordring at selskapene på norsk sokkel ikke utnytter feltene våre maksimalt. Selv om utvinningsgraden er i verdenstoppen, er vi ikke fornøyd. Dersom vi klarer å utvinne én prosent mer, gir det en inntekt på et tresifret milliardbeløp for Norge,” forteller oljedirektør Bente Nyland.

Oljedirektoratet påpeker at selskapene har kort tid på seg til å iverksette tiltak som kan begrense fallet i norsk oljeproduksjon. For det første må selskapene bore sine egne planlagte produksjonsbrønner. Selskapene må også beslutte å bygge ut reserver, samt at ressurser som ligger i funn, må modnes slik at de kan settes i produksjon. I 2015 må en betydelig del av oljeproduksjonen komme fra ressurser i felt og funn.

Den samlede petroleumsproduksjonen i 2010 gikk ned fire prosent fra året før, til 230 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Trenden er at oljeproduksjonen synker mens gassandelen øker. Gassandelen av det totale petroleumssalget ventes å øke fra 46 prosent i 2010 til 51 prosent i 2015. Petroleumsproduksjon >>

Produksjonen faller trass i stor aktivitet. Dagens produksjon av olje og gass erstattes i for liten grad av nye reserver. Volumet på de uoppdagede ressursene er redusert fra 3,3 til 2,6 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Nedskrivingen kan i hovedsak tilskrives tre forhold: Det er funnet 400 Sm3 o.e. millioner siden forrige oppdatering i 2006. Skuffende boreresultater i dypvannsområdene i Norskehavet forklarer noe, og resultatet av kartleggingen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja bidrar også til nedskrivingen. Uoppdagede ressurser >>

”I lys av dette ser vi med spenning fram til å kartlegge en ny del av kontinentalsokkelen. Oljedirektoratet er tildelt 180 millioner kroner for å kartlegge norsk sokkel nord for 68. breddegrad. Det inkluderer det nye området mellom Norge og Russland. Vi venter bare på Stortingets og Dumaens ratifisering av delelinjeavtalen,” sier Nyland.

Oljedirektøren gleder seg over at det ble gjort 16 funn på norsk kontinentalsokkel i fjor – 10 i Nordsjøen og 6 i Norskehavet. Det ble avsluttet 41 letebrønner i 2010, hvorav 32 var rene undersøkelsesbrønner. Leteaktiviteten >>

Samtidig godkjente myndighetene planer for utbygging og drift (PUD) for tre felt i Nordsjøen og ett i Norskehavet. Utbygginger >>

Det har vært en forbigående nedgang i investeringene i petroleumssektoren i 2010. Investeringene i 2011 forventes å ligge rundt 150 milliarder kroner, noe som er litt over toppåret 2009. Investeringer >>

 

 

Oppdatert: 16.03.2011

Siste nyheter

Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.
Fremtiden i Barentshavet er her nå
17.04.2024 Johan Castberg-skipet er snart på vei nordover. Med det på plass er det etter planen tre felt i produksjon i Barentshavet innen utgangen av året.
Oljefunn i Nordsjøen
17.04.2024 Vår Energi har gjort et oljefunn i «Ringhorne Nord» (brønn 25/8-23 S og 25/8-23 A & B), nord for feltet Ringhorne Øst, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Inngår samarbeid med Grønland og Danmark om havbunnsmineraler
15.04.2024 Samarbeidet gjelder en intensjonsavtale som skal øke kunnskapen om havbunnsmineraler.
Vi trenger flere reservoaringeniører
12.04.2024 Vi søker etter senior reservoaringeniør/reservoaringeniører til å arbeide med utvinningstillatelser i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Vil du jobbe som kommunikasjonsrådgiver hos oss?
10.04.2024 Vi har nå ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver. I jobben bidrar du til at fakta, analyser og kunnskap om ressursene og mulighetene på norsk sokkel når fram til ulike målgrupper.
Ledig stilling som petroleumsøkonom
09.04.2024 Vi har nå ledig stilling som petroleumsøkonom. I jobben bidrar du i vårt viktige analysearbeid som skal sikre at ressursene på norsk sokkel utnyttes best mulig og bidrar til verdiskaping for samfunnet.
Boreløyve for brønnbane 35/11-27 S
03.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 35/11-27 S i utvinningsløyve 248, jf. ressursforskrifta paragraf 13.