Oljedirektoratet

Behandler utbyggingsplan for Oda-funnet

30.11.2016 Operatør Centrica leverte i dag Plan for utbygging og drift (PUD) av Oda-funnet i Nordsjøen til myndighetene.

Estimatene viser at det kan utvinnes 7,5 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (48 millioner fat) fra Oda. Investeringen for utbyggingen er beregnet til 5,4 milliarder kroner. Produksjonsstarten er planlagt til tredje kvartal 2019.

Oda er et oljefunn i blokk 8/10, sør i den norske sektoren av Nordsjøen, cirka 250 kilometer sørvest for Stavanger og øst for Ula-feltet. Vanndybden i området er 65 meter, og reservoaret ligger 2900 meter under havoverflaten. Funnet ble gjort i 2011 ved boring av brønn 8/10-4 S.

Oda skal bygges ut med en havbunnsinnretning som består av en bunnramme med plass for boring og komplettering av opptil fire brønner. Det er foreløpig planlagt å bore to produksjonsbrønner og én vanninjeksjonsbrønn.

Undervannsanlegget på Oda knyttes opp mot Ula-feltet, hvor brønnstrømmen blir prosessert og målt. Både produsert gass og vann fra Oda skal brukes til injeksjon på Ula for å øke produksjonen fra dette feltet. Oljen fra Oda skal transporteres via Ekofisk til Teesside-terminalen i Storbritannia.

Deler av Oselvar-feltets havbunnsanlegg og prosesseringsutstyr plassert på Ula-plattformen, blir gjenbrukt på Oda. Produksjonen på Oselvar stenges i 2017 eller 2018.

«Det er bra at rettighetshaverne i Oda gjennom godt samarbeid, har valgt en utbyggingsløsning som bidrar til en kostnadseffektiv utnyttelse av infrastruktur i området og ledig prosesskapasitet på Ula,» sier Tove Francke, underdirektør for utbygging og drift i Nordsjøen sør.

«Gassen som produseres på Oda, gir en positiv effekt for oljeutvinningen på Ula, og både Oda, Oselvar og samfunnet er tjent med gjenbruk av eksisterende utstyr,» sier Francke.

Centrica Resources er operatør i utvinningstillatelse 405 med en andel på 40 prosent. De andre rettighetshaverne er Suncor Energy (30), Faroe Petroleum (15) og Tullow Oil (15) – denne andelen overtas av AkerBP.

Oda er et norrønt kvinnenavn og betydningen av feltnavnet er rikdom eller eiendom.

 

Illustrasjon: Centrica

Oda skal bygges ut med en havbunnsinnretning som knyttes opp mot Ula-feltet.
Deler av anlegget er gjenbruk av utstyr fra Oselvar-innretningen.
(Illustrasjon: Centrica)

Oppdatert: 12.01.2017

Siste nyheter

Ledig stilling som samfunnsøkonom
14.05.2024 Vil du jobbe med faktabaserte analyser som viktige grunnlag for opplyste beslutninger og god samfunnsdebatt? Nå ønsker vi å styrke analysearbeidet i direktoratet med en samfunnsøkonom.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2024
08.05.2024 Energidepartementet har 8. mai 2024 lyst ut TFO 2024, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Boreløyve for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4
06.05.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4 i utvinningsløyve 1170, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledige stillinger som dataanalytiker
03.05.2024 Vil du jobbe med et stort og komplekst datasett? Er du opptatt av grundig dataanalyse og dataintegritet? Har du lyst til å presentere data på en kreativ måte? Da er en av disse stillingene for deg!
Åtte selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
30.04.2024 Energidepartementet (ED) har mottatt søknader fra åtte selskaper i forbindelse med utlysningen av to områder i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Inviterer til å nominere blokker for mineralvirksomhet på havbunnen
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har i brev av 29. april invitert aktører til å nominere blokker i forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen.
Boreløyve for brønnbane 35/10-14 S og 35/10-14 A
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanane 35/10-14 S og 35/10-14 A i utvinningsløyve 1185, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.