Oljedirektoratet

ROV-tokt på dypt vann i Norskehavet

14.07.2016 Oljedirektoratet (OD) har utført 4 vellykkede ROV-dykk (fjernstyrt undervannsfarkost) samt innsamlet dybdedata (batymetri) ved Vøringutstikkeren vest i Norskehavet, og har fra årets tokt over 100 kg med prøvemateriale fra havbunn i dyphavet til rådighet. Det dypeste gjennomførte ROV-dykket var på 3570 m.

Operasjonene er utført av Senter for dypmarin forskning ved Universitetet i Bergen (UiB), og bygger videre på tilsvarende samarbeidsprosjekt mellom OD og UiB - blant annet ved Vøringutstikkeren og Gjallarryggen i 2013. Vøringutstikkeren er et undersjøisk høydedrag som opptrer sentralt i Norskehavet, og kunnskap om undergrunnen fra dette høydedraget vil gi oss mer kunnskap om åpningen av Nord-Atlanteren (Figur 1).

 Kart som viser lokalitetene for Oljedirektoratets prøvetaking av fast fjell på havbunnen. Figur 1. De gule stjernene viser stedene for prøvetakingen på Jan Mayen-ryggen med grabb (2011) og motorsag (2012). Den blå stjernen viser hvor det ble boret grunne brønner 2014. De hvite stjernene viser hvor det ble tatt prøver på Gjallarryggen og på Vøringutstikkeren i 2013 og under årets operasjoner.

 

OD støtter økonomisk UiBs årlige tokt til Mohnsryggen, og fikk dermed tilgjengelig operasjonstid ved Vøringutstikkeren.

Hovedmål med årets operasjoner ved Vøringutstikkeren var å samle inn batymetri, innsamle stedegne bergarter fra blottlagt fjell og innsamle manganskorper. Tross noe dårlig vær utførte UiB datainnsamlingen som planlagt, og toktet fortsetter nå med utforskning av Mohnsryggen lenger nordvest i Norskehavet.

Det innsamlede materialet ankommer Bergen i månedsskiftet juli/august, og OD vil deretter igangsette analyser og undersøkelser av de unike datapunktene fra Vøringutstikkeren.

Foreløpige resultater tyder på at prøvene består av silt- og sandstein i tillegg til stedvis mektige forekomster av manganskorper. Materialet vil inngå i ODs kunnskapsbase om undergrunnen og metaller i dyphavet, som er opparbeidet over tid.

Oppdatert: 12.01.2017

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbanene 34/6-7 S
23.05.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbanene 34/6-7 S i utvinningsløyve 932, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Oljefunn i Nordsjøen
23.05.2024 Equinor har gjort et oljefunn i brønnen 25/11-H-1 H ved Svalin-feltet i Nordsjøen. Rettighetshaverne skal vurdere om funnet er lønnsomt å bygge ut.
Produksjonstal april 2024
22.05.2024 Førebels produksjonstal i april 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 104 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ledig stilling som samfunnsøkonom
14.05.2024 Vil du jobbe med faktabaserte analyser som viktige grunnlag for opplyste beslutninger og god samfunnsdebatt? Nå ønsker vi å styrke analysearbeidet i direktoratet med en samfunnsøkonom.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2024
08.05.2024 Energidepartementet har 8. mai 2024 lyst ut TFO 2024, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Boreløyve for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4
06.05.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4 i utvinningsløyve 1170, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledige stillinger som dataanalytiker
03.05.2024 Vil du jobbe med et stort og komplekst datasett? Er du opptatt av grundig dataanalyse og dataintegritet? Har du lyst til å presentere data på en kreativ måte? Da er en av disse stillingene for deg!
Åtte selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
30.04.2024 Energidepartementet (ED) har mottatt søknader fra åtte selskaper i forbindelse med utlysningen av to områder i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Inviterer til å nominere blokker for mineralvirksomhet på havbunnen
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har i brev av 29. april invitert aktører til å nominere blokker i forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen.
Boreløyve for brønnbane 35/10-14 S og 35/10-14 A
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanane 35/10-14 S og 35/10-14 A i utvinningsløyve 1185, jf. ressursforskrifta paragraf 13.