Oljedirektoratet

Sokkelåret 2016

12.01.2017 Olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel er høy. Omstillingene har vært omfattende, men kostnadsreduksjonene som bransjen har gjennomført legger grunnlaget for lønnsom aktivitet i mange år framover.

Oljeproduksjonen økte for tredje år på rad i 2016, og det ble produsert like mye gass som året før, da det ble satt produksjonsrekord. Det høye nivået er blant annet en følge av god regularitet på feltene, og at ulike effektiviseringstiltak har gitt en betydelig reduksjon i drifts- og letekostnadene.

«Grunnlaget er nå lagt for økt lønnsomhet både i eksisterende og nye prosjekt. Det er en viktig forutsetning for at vi kan opprettholde et høyt aktivitetsnivå i årene som kommer,» sier oljedirektør Bente Nyland. Hun mener at kostnadsreduksjoner på 30 til 50 prosent i utbyggingsprosjekt bør føre til at selskapene ser at flere prosjekt blir lønnsomme.

«Vi må unngå at hensynet til kortsiktig inntjening går ut over den langsiktige verdiskapingen for samfunnet,» sier hun.

Det ble investert 135 milliarder kroner på norsk sokkel i 2016, om lag 50 milliarder mindre enn i toppårene 2013 og 2014. Også inneværende og neste år blir ifølge Nyland krevede for næringen, men investeringene er deretter ventet å stige. En rekke nye utbyggingsprosjekt er under evaluering, og en omfattende portefølje av nye feltutbygginger skal besluttes videreført og bygget ut i de nærmeste par årene.

Fem planer for utbygging og drift (PUD) ble levert i 2016, til en samlet investeringsverdi på 23 milliarder kroner. I tillegg pågår sju utbyggingsprosjekter til totalt 233 milliarder kroner.

Etter flere år med høy leteaktivitet ble det i fjor boret 36 letebrønner, 20 færre enn året før. Det ble gjort 18 funn, ett mer enn i 2015. Leteaktiviteten var størst i Nordsjøen, hvor det til sammen ble gjort 14 funn. Det ble gjort to funn både i Norskehavet og i Barentshavet.

«Mange av funnene er små, men de fleste ligger nær eksisterende infrastruktur. Det betyr at de raskt kan bli lønnsomme utbygginger hvis de kobles til felt og innretninger som er i drift,» sier Nyland.

Ifølge oljedirektøren er det betydelig usikkerhet knyttet til leteaktiviteten framover. Den avhenger av at nye funn blir fulgt opp, og at industrien får tildelt nytt areal å lete på.

«For å opprettholde en stabil produksjon er det svært viktig å holde leteaktiviteten på et høyt nivå,» sier hun.

Tross nedgangen i antallet letebrønner, viser antall søknader og tildelinger i de siste konsesjonsrundene at det fortsatt er stor interesse for norsk sokkel. I TFO 2015 ble det tildelt 56 utvinningstillatelser, mens det i 23. runde ble tildelt ti. Alle tildelinger i 23. runde ligger i Barentshavet, og tre ligger i det nyåpnede området i Barentshavet sørøst. Den første letebrønnen her er planlagt boret allerede i år.

Det er også i dette området det ifølge Bente Nyland er størst sjanse for å gjøre nye store funn.

«I tillegg viser ny kartlegging at det er store muligheter i områder som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet,» sier hun.

 


Sokkelåret 2016

Oppdatert: 26.01.2017

Siste nyheter

Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.
Fremtiden i Barentshavet er her nå
17.04.2024 Johan Castberg-skipet er snart på vei nordover. Med det på plass er det etter planen tre felt i produksjon i Barentshavet innen utgangen av året.
Oljefunn i Nordsjøen
17.04.2024 Vår Energi har gjort et oljefunn i «Ringhorne Nord» (brønn 25/8-23 S og 25/8-23 A & B), nord for feltet Ringhorne Øst, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Inngår samarbeid med Grønland og Danmark om havbunnsmineraler
15.04.2024 Samarbeidet gjelder en intensjonsavtale som skal øke kunnskapen om havbunnsmineraler.
Vi trenger flere reservoaringeniører
12.04.2024 Vi søker etter senior reservoaringeniør/reservoaringeniører til å arbeide med utvinningstillatelser i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Vil du jobbe som kommunikasjonsrådgiver hos oss?
10.04.2024 Vi har nå ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver. I jobben bidrar du til at fakta, analyser og kunnskap om ressursene og mulighetene på norsk sokkel når fram til ulike målgrupper.
Ledig stilling som petroleumsøkonom
09.04.2024 Vi har nå ledig stilling som petroleumsøkonom. I jobben bidrar du i vårt viktige analysearbeid som skal sikre at ressursene på norsk sokkel utnyttes best mulig og bidrar til verdiskaping for samfunnet.
Boreløyve for brønnbane 35/11-27 S
03.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 35/11-27 S i utvinningsløyve 248, jf. ressursforskrifta paragraf 13.