Oljedirektoratet

Utbyggingsplan for Byrding-funnet

19.08.2016 Oljedirektoratet har mottatt Plan for utbygging og drift (PUD) for Byrding-funnet i Nordsjøen. Funnet er tidligere omtalt som «Astero».

Byrding er et olje- og gassfunn som ligger i blokk 35/11. Estimert utvinnbare ressurser fra funnet er om lag 1,8 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter.

Funnet ligger om lag 3,8 kilometer nord for Fram og 27 kilometer sørvest for Gjøa. Vanndypet i området er 360 meter, og reservoaret ligger på rundt 3100 meter under havoverflaten.

Statoil er operatør (45 prosents andel). De øvrige rettighetshaverne er Wintershall (25) og Idemitsu (15) og Engie (15).

I sagatiden var byrding betegnelse på skip med høye sider (i motsetning til langskip) beregnet for trafikk nær kysten. Fartøyet minner om knarren, men er buttere. Begge typer kan både ros og seiles.

Funnet ble gjort i 2005 ved boring av brønn 35/11-13, og senere vurdert med brønn 35/11-14 i 2006. Utbygging av Byrding har blitt vurdert flere ganger de siste ti årene. Konseptvalg ble tatt 1. kvartal 2015 og rettighetshaverne planlegger å starte produksjon i løpet av 2. kvartal 2017.

Byrding er planlagt bygget ut med en togrensbrønn boret fra en ledig slisse på den eksisterende havbunnsrammen på Fram H-Nord. Brønnstrømmen vil føres via Fram infrastruktur til Troll C, hvor den blir delvis prosessert. Oljen vil videre bli transportert i rørledning til Mongstad, nord for Bergen, mens gassen sendes via Troll A til terminalen på Kollsnes, sør for Mongstad.

«Det er svært positivt at Byrding nå blir bygget ut og bidrar til å skape verdier både for samfunnet og rettighetshaverne,» sier Tomas Mørch, underdirektør for Nordsjøen nord i Oljedirektoratet.

Han understreker viktigheten av at eksisterende infrastruktur blir utnyttet effektivt og at selskapene samarbeider om å få utviklet gode områdeløsninger. Utvikling av mindre funn mot eksisterende infrastruktur, der eierstruktur og strategier er forskjellig i de ulike utvinningstillatelsene, kan by på kommersielle utfordringer.

«God dialog mellom de ulike aktørene er nøkkelen for å finne gode områdeløsninger,» sier Mørch.

Byrding-funnet ligger innenfor utvinningstillatelse 090 B.

 

Havbunnsrammen på Fram (Illustrasjon: Statoil)

Havbunnsrammen på Fram
(Illustrasjon: Statoil)

 

Map

Oppdatert: 12.01.2017

Siste nyheter

Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.
Fremtiden i Barentshavet er her nå
17.04.2024 Johan Castberg-skipet er snart på vei nordover. Med det på plass er det etter planen tre felt i produksjon i Barentshavet innen utgangen av året.
Oljefunn i Nordsjøen
17.04.2024 Vår Energi har gjort et oljefunn i «Ringhorne Nord» (brønn 25/8-23 S og 25/8-23 A & B), nord for feltet Ringhorne Øst, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Inngår samarbeid med Grønland og Danmark om havbunnsmineraler
15.04.2024 Samarbeidet gjelder en intensjonsavtale som skal øke kunnskapen om havbunnsmineraler.
Vi trenger flere reservoaringeniører
12.04.2024 Vi søker etter senior reservoaringeniør/reservoaringeniører til å arbeide med utvinningstillatelser i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Vil du jobbe som kommunikasjonsrådgiver hos oss?
10.04.2024 Vi har nå ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver. I jobben bidrar du til at fakta, analyser og kunnskap om ressursene og mulighetene på norsk sokkel når fram til ulike målgrupper.
Ledig stilling som petroleumsøkonom
09.04.2024 Vi har nå ledig stilling som petroleumsøkonom. I jobben bidrar du i vårt viktige analysearbeid som skal sikre at ressursene på norsk sokkel utnyttes best mulig og bidrar til verdiskaping for samfunnet.
Boreløyve for brønnbane 35/11-27 S
03.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 35/11-27 S i utvinningsløyve 248, jf. ressursforskrifta paragraf 13.