Oljedirektoratet

God tilbakemelding fra brukerne

31.03.2017 En brukerundersøkelse besvart av offentlige og private aktører i petroleumssektoren viser at Oljedirektoratet nyter høy tillit og utøver sin rolle på en trygg måte.

Hvert tredje år (siden 2007) gjør Oljedirektoratet en slik undersøkelse for å få kunnskap om hva viktige aktører i omverdenen mener om måten direktoratet fungerer og løser sine oppgaver på. Undersøkelsen denne gang var også et svar på regjeringens ønske om styrket kontakt mellom brukerne og forvaltningen.

Oljedirektoratet er til stede på de viktigste arenaene. Samarbeid og samhandling oppleves som bra på alle områder. Noen av respondentene ønsker at Oljedirektoratet er til stede på enda flere arenaer og forslår nye måter å utøve rollen som ressursforvalter på. Noen opplever rolledelingen mellom Olje- og energidepartementet, Oljedirektoratet og Petoro som krevende.

Undersøkelsen bestod av tre deler. Én kvalitativ undersøkelse og to kvantitative undersøkelser.

Den kvalitative undersøkelsen omfatter intervjuer med representanter fra Olje- og energidepartementet, et utvalg offentlige myndigheter med grenseflater mot olje- og gassnæringen samt et knippe selskaper som er rettighetshavere og/eller operatører på norsk sokkel.

Det er videre gjennomført to kvantitative undersøkelser. En er rettet mot deltakere i lisenskomiteer, den andre mot brukere av Oljedirektoratets elektroniske formidlings- og rapporteringsløsninger.

Operatører og rettighetshavere uttrykker at Oljedirektoratet nyter tillit for sitt arbeid. Dette omfatter også deltakelsen i de ulike lisenskomiteene. Trass i harde omstillingstider for næringen, hvor vekst og høyt aktivitetsnivå har blitt avløst av kostnadskutt og effektivisering, så oppleves Oljedirektoratet å opptre konsistent og forutsigbart på tvers av utvinningstillatelsene.

Direktoratet har kun observatørrolle i lisenskomiteene, men det etterlyses likevel at det bidrar mer med å spre kunnskap og ekspertise i komitemøtene.

Andre offentlige aktører oppfatter Oljedirektoratet som en sterk støttespiller med betydelig faglig integritet, viser undersøkelsen.

Tilgjengeliggjøring av data for industrien er en av direktoratets kjerneoppgaver, og aktørene gir mye ros for den elektroniske formidlingen av data. Selskapene benytter i stor grad Oljedirektorats data på Faktasidene og Faktakartet i sitt arbeid, framfor å bygge opp databaser selv. Samtidig oppfordrer selskapene i tilbakemeldingen at det bør jobbes mer for å utvikle løsningene ytterligere.

Disse ønskene sammenfaller med behov Oljedirektoratet selv har kartlagt i arbeidet med en ny strategisk plan mot 2020.

Oppdatert: 29.09.2017

Siste nyheter

Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.
Fremtiden i Barentshavet er her nå
17.04.2024 Johan Castberg-skipet er snart på vei nordover. Med det på plass er det etter planen tre felt i produksjon i Barentshavet innen utgangen av året.
Oljefunn i Nordsjøen
17.04.2024 Vår Energi har gjort et oljefunn i «Ringhorne Nord» (brønn 25/8-23 S og 25/8-23 A & B), nord for feltet Ringhorne Øst, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Inngår samarbeid med Grønland og Danmark om havbunnsmineraler
15.04.2024 Samarbeidet gjelder en intensjonsavtale som skal øke kunnskapen om havbunnsmineraler.
Vi trenger flere reservoaringeniører
12.04.2024 Vi søker etter senior reservoaringeniør/reservoaringeniører til å arbeide med utvinningstillatelser i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Vil du jobbe som kommunikasjonsrådgiver hos oss?
10.04.2024 Vi har nå ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver. I jobben bidrar du til at fakta, analyser og kunnskap om ressursene og mulighetene på norsk sokkel når fram til ulike målgrupper.
Ledig stilling som petroleumsøkonom
09.04.2024 Vi har nå ledig stilling som petroleumsøkonom. I jobben bidrar du i vårt viktige analysearbeid som skal sikre at ressursene på norsk sokkel utnyttes best mulig og bidrar til verdiskaping for samfunnet.
Boreløyve for brønnbane 35/11-27 S
03.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 35/11-27 S i utvinningsløyve 248, jf. ressursforskrifta paragraf 13.