Oljedirektoratet

God tilbakemelding fra brukerne

31.03.2017 En brukerundersøkelse besvart av offentlige og private aktører i petroleumssektoren viser at Oljedirektoratet nyter høy tillit og utøver sin rolle på en trygg måte.

Hvert tredje år (siden 2007) gjør Oljedirektoratet en slik undersøkelse for å få kunnskap om hva viktige aktører i omverdenen mener om måten direktoratet fungerer og løser sine oppgaver på. Undersøkelsen denne gang var også et svar på regjeringens ønske om styrket kontakt mellom brukerne og forvaltningen.

Oljedirektoratet er til stede på de viktigste arenaene. Samarbeid og samhandling oppleves som bra på alle områder. Noen av respondentene ønsker at Oljedirektoratet er til stede på enda flere arenaer og forslår nye måter å utøve rollen som ressursforvalter på. Noen opplever rolledelingen mellom Olje- og energidepartementet, Oljedirektoratet og Petoro som krevende.

Undersøkelsen bestod av tre deler. Én kvalitativ undersøkelse og to kvantitative undersøkelser.

Den kvalitative undersøkelsen omfatter intervjuer med representanter fra Olje- og energidepartementet, et utvalg offentlige myndigheter med grenseflater mot olje- og gassnæringen samt et knippe selskaper som er rettighetshavere og/eller operatører på norsk sokkel.

Det er videre gjennomført to kvantitative undersøkelser. En er rettet mot deltakere i lisenskomiteer, den andre mot brukere av Oljedirektoratets elektroniske formidlings- og rapporteringsløsninger.

Operatører og rettighetshavere uttrykker at Oljedirektoratet nyter tillit for sitt arbeid. Dette omfatter også deltakelsen i de ulike lisenskomiteene. Trass i harde omstillingstider for næringen, hvor vekst og høyt aktivitetsnivå har blitt avløst av kostnadskutt og effektivisering, så oppleves Oljedirektoratet å opptre konsistent og forutsigbart på tvers av utvinningstillatelsene.

Direktoratet har kun observatørrolle i lisenskomiteene, men det etterlyses likevel at det bidrar mer med å spre kunnskap og ekspertise i komitemøtene.

Andre offentlige aktører oppfatter Oljedirektoratet som en sterk støttespiller med betydelig faglig integritet, viser undersøkelsen.

Tilgjengeliggjøring av data for industrien er en av direktoratets kjerneoppgaver, og aktørene gir mye ros for den elektroniske formidlingen av data. Selskapene benytter i stor grad Oljedirektorats data på Faktasidene og Faktakartet i sitt arbeid, framfor å bygge opp databaser selv. Samtidig oppfordrer selskapene i tilbakemeldingen at det bør jobbes mer for å utvikle løsningene ytterligere.

Disse ønskene sammenfaller med behov Oljedirektoratet selv har kartlagt i arbeidet med en ny strategisk plan mot 2020.

Oppdatert: 29.09.2017

Siste nyheter

Ledig stilling som samfunnsøkonom
14.05.2024 Vil du jobbe med faktabaserte analyser som viktige grunnlag for opplyste beslutninger og god samfunnsdebatt? Nå ønsker vi å styrke analysearbeidet i direktoratet med en samfunnsøkonom.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2024
08.05.2024 Energidepartementet har 8. mai 2024 lyst ut TFO 2024, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Boreløyve for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4
06.05.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4 i utvinningsløyve 1170, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledige stillinger som dataanalytiker
03.05.2024 Vil du jobbe med et stort og komplekst datasett? Er du opptatt av grundig dataanalyse og dataintegritet? Har du lyst til å presentere data på en kreativ måte? Da er en av disse stillingene for deg!
Åtte selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
30.04.2024 Energidepartementet (ED) har mottatt søknader fra åtte selskaper i forbindelse med utlysningen av to områder i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Inviterer til å nominere blokker for mineralvirksomhet på havbunnen
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har i brev av 29. april invitert aktører til å nominere blokker i forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen.
Boreløyve for brønnbane 35/10-14 S og 35/10-14 A
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanane 35/10-14 S og 35/10-14 A i utvinningsløyve 1185, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.