Oljedirektoratet

Leverte ny plan for Yme-utbygging

19.12.2017 Operatør Repsol leverte tirsdag inn endret Plan for utbygging og drift (PUD) for Yme-feltet i Nordsjøen. Det skal investeres over åtte milliarder kroner i utbyggingen. Planlagt oppstart er i 2020.

Yme planlegges utviklet ved bruk av eksisterende innretninger som ble installert på feltet under utbyggingen i 2007. Produksjon planlegges fra den innleide, oppjekkbare, bore- og produksjonsinnretningen Mærsk Inspirer. Den skal modifiseres og tilpasses drift på Yme.

De forventede framtidige utvinnbare oljeressursene fra Yme er 10,3 millioner standard kubikkmeter (Sm3) – tilsvarende 65 millioner fat olje.

 

Lenke til pressemelding fra OED:

 

«Målet med petroleumsforvaltningen er å sikre størst mulig verdiskapning for samfunnet fra petroleumsressursene på norsk sokkelen. Oljedirektoratet er positiv til nye initiativ fra næringen som kan bidra til å øke den samfunnsmessige verdiskapingen, inkludert initiativet til å utnytte verdipotensialet i Yme,» sier Tove Francke, underdirektør i Utbygging og drift, Nordsjøen sør.

De nærmeste ukene skal Oljedirektoratet på vanlig måte gå gjennom beslutningsgrunnlaget og blant annet vurdere økonomiske, tekniske og ressursmessige risikoer ved prosjektet.  

Yme var i produksjon fra 1996 til 2001, deretter ble feltet stengt og innretningene fjernet. Feltet var ikke lenger lønnsomt å drive. I 2007 ble det godkjent en ny PUD for Yme.

Yme ble opprinnelig bygget ut med en oppjekkbar produksjonsinnretning og et lagerskip for den ene strukturen, Gamma. Den andre strukturen, Beta, ble bygget ut med havbunnsbrønner.

På grunn av strukturelle mangler kunne denne innretningen ikke brukes, og den ble fjernet i 2016 uten at produksjonen på feltet var blitt igangsatt.

Nå skal totalt ni brønner gjenbrukes og det planlegges seks nye brønner. Strategien er å produsere fra horisontale brønner med trykkstøtte fra vanninjeksjon og alternerende vann- og gassinjeksjon. Alt produsert vann og all gass skal reinjiseres i reservoaret.

De eksisterende innretningene på Yme omfatter caissong, havbunns-lagertank for olje, rørledninger og kobling mellom Gamma og Beta, manifold og havbunnsramme med tre slisser på Beta, havbunns-lastesystem for olje fra lagertank, og brønner på både Gamma og Beta.

 

Oversikt over Yme-feltet (illustrasjon: Repsol)

Oversikt over Yme-feltet
(illustrasjon: Repsol)

 

Rettighetshaverne i Yme er Repsol (operatør, 55 prosent), Lotos (20), Okea (15) og Kufpec (10).

Oppdatert: 19.12.2017

Siste nyheter

Tørr brønn i Nordsjøen
14.06.2024 Brønnen 35/11-29 S (”Toppand east”) i Nordsjøen bora av Wellesley, Equinor og Petoro viste seg å vere tørr.
Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.