Oljedirektoratet

Mottok to utbyggingsplaner

27.03.2017 Rettighetshaverne for Njord-feltet og det nærliggende Bauge-funnet i Norskehavet leverte i dag to PUD-er (Plan for utbygging og drift) til myndighetene.

Dette forlenger levetiden for Njord og åpner for ytterligere utbygginger i området.

Njord stengte produksjonen i 2016 og plattformen ble tauet til verftet Aker Stord – mens lagerskipet Njord B ble tatt inn til Kristiansund – for utbedring og oppgradering. Nå har operatør Statoil og partnerne i utvinningstillatelsene for Njord Unit, 107 og 132, levert inn endret PUD for feltet – samt egen PUD for Bauge som omfattes av utvinningstillatelsene 348 og 348 B.

Forventede investeringer er 15,7 milliarder kroner for Njord og 4,1 milliarder kroner for Bauge.

Investeringene omfatter forsterkning av skroget til Njord A-plattformen, oppgradering av utstyr på dekket, boring av nye brønner samt oppgradering av lagerskipet Njord B.

Bauge, som ligger om lag 15 kilometer nordøst for Njord, bygges ut med en undervannsløsning, rørledning til Njord A og kontrollkabel fra undervannsfeltet Hyme. Det skal bores to produksjonsbrønner og én injeksjonsbrønn.

Gassen sendes gjennom Åsgard transportsystem til mottaksterminalen på Kårstø i Rogaland.

Det legges også til rette for at funnet «Pil» i utvinningstillatelse 586, sør for Njord, kan knyttes opp til Njord A.

 «Dette er to viktige prosjekter i utviklingen av ressurser i Norskehavet,» sier Kalmar Ildstad, underdirektør for Utbygging og drift i Oljedirektoratet.

«Vi er opptatt av at det skal tas investeringer for å forlenge levetiden på feltene. På den måten kan utvinningen og verdiskapingen øke, i tillegg til at det åpner opp for muligheter for utvikling av andre funn i området.»

Produksjonsstart på Njord var i 1997. Opprinnelige utvinnbare ressurser var 31,8 millioner standard kubikkmeter (Sm3) olje (200 millioner fat), 23,4 milliarder Sm3 gass og 6,4 millioner tonn NGL.

Antatt gjenværende reserver er 6,2 millioner Sm3 olje (39 millioner fat), 16,3 milliarder Sm3 gass og 4,1 millioner tonn NGL.

Bauge ble påvist i 2013 (brønn 6407/8-6). Utvinnbare ressurser er beregnet til 7,9 millioner Sm3 olje (50 millioner fat), 1,9 milliarder Sm3 gass og 1 million tonn NGL.

Produksjonsstart er planlagt i fjerde kvartal i 2020 for både Njord og Bauge.

 

Funnet Bauge skal knyttes til det oppgraderte Njord-feltet med planlagt oppstart i 2020. Forventede investeringer er 19,8 milliarder kroner. (Illustrasjon: Statoil)

Funnet Bauge skal knyttes til det oppgraderte Njord-feltet med planlagt oppstart i 2020.
Forventede investeringer er 19,8 milliarder kroner.
(Illustrasjon: Statoil)

 

Produksjonen på Njord ble stoppet i 2016 og innretningene ble tatt til land for oppgradering etter at det ble oppdaget sprekker i konstruksjonen. I 2020 starter produksjonen opp igjen. (Foto: Statoil).

Produksjonen på Njord ble stoppet i 2016 og innretningene ble tatt til land for oppgradering etter at det ble oppdaget sprekker i konstruksjonen. I 2020 starter produksjonen opp igjen.
(Foto: Statoil).

 

Navnet Bauge kommer fra norrøn mytologi, der Bauge er en jotun.Oppdatert: 29.09.2017

Siste nyheter

Ledig stilling som samfunnsøkonom
14.05.2024 Vil du jobbe med faktabaserte analyser som viktige grunnlag for opplyste beslutninger og god samfunnsdebatt? Nå ønsker vi å styrke analysearbeidet i direktoratet med en samfunnsøkonom.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2024
08.05.2024 Energidepartementet har 8. mai 2024 lyst ut TFO 2024, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Boreløyve for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4
06.05.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4 i utvinningsløyve 1170, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledige stillinger som dataanalytiker
03.05.2024 Vil du jobbe med et stort og komplekst datasett? Er du opptatt av grundig dataanalyse og dataintegritet? Har du lyst til å presentere data på en kreativ måte? Da er en av disse stillingene for deg!
Åtte selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
30.04.2024 Energidepartementet (ED) har mottatt søknader fra åtte selskaper i forbindelse med utlysningen av to områder i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Inviterer til å nominere blokker for mineralvirksomhet på havbunnen
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har i brev av 29. april invitert aktører til å nominere blokker i forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen.
Boreløyve for brønnbane 35/10-14 S og 35/10-14 A
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanane 35/10-14 S og 35/10-14 A i utvinningsløyve 1185, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.