Oljedirektoratet

Bereder grunnen for havvind

Fugro-Venturer

M/V Fugro Venturer skal gjøre forundersøkelser i den østlige delen av Nordsjø II. Foto: Fugro.

25.08.2022 Oljedirektoratet fikk tidligere i år oppdraget om å utføre grunnundersøkelser i områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, som er åpnet for søknader om fornybar energiproduksjon.

Nå mobiliseres fartøyet M/V Fugro Venturer, som skal gjøre forundersøkelser i den østlige delen av Nordsjø II.

Selskapet Fugro Norway AS fikk oppdraget med å samle inn og prosessere data tidligere i sommer.

«Mobiliseringen skjer i Aberdeen i Skottland i dag, 25. august. Vi møter våre representanter samt nøkkelfolk om bord på fartøyet, der får vi en omvisning og gjennomgang av utstyret om bord», sier geofysiker Lars Jensen, som har ansvaret for anskaffelsen.

Med på mobiliseringsmøtet fra OD er også Arne Jacobsen, underdirektør i Teknologi, analyser og sameksistens.

«Dette er et viktig steg på veien til utbygging av havvind på norsk sokkel. OD har lang erfaring og mye kompetanse på å operere innsamling av seismikk fra olje- og gassvirksomheten. Et godt faktagrunnlag er viktig for å kunne forvalte ressursene på en best mulig måte», sier Jacobsen, som synes det er gledelig at OD kan bruke denne erfaringen effektivt til å støtte opp om energiomstillingen.

Selve innsamlingen starter i uke 34. Den skal etter planen pågå til begynnelsen av oktober. Deretter skal dataene prosesseres, dette er planlagt ferdig rundt årsskiftet.

«OD skal ha to representanter om bord – en som skal kvalitetssikre operasjonen (QC) og en fiskerikyndig», sier Jensen.

Det skal samles inn grunnseismikk, batymetri og vannkolonnedata samt tauet magnetometer og sidesøkende sonar. OD fikk tilleggsbevillinger over revidert nasjonalbudsjett (RNB) til dette oppdraget.

Dataene som skal samles inn, er blir viktige i arbeidet med å lage utbyggingsplaner. De vil inngå som datasett for de aktørene som får tildelt tillatelser til å bygge ut.

Kart over sørlige Nordsjøen

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 25.08.2022

Siste nyheter

Tørr brønn i Nordsjøen
14.06.2024 Brønnen ”Toppand aust” i Nordsjøen bora av Wellesley, Equinor og Petoro viste seg å vere tørr (35/11-29s).
Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.