Oljedirektoratet

Høring – revidert forslag til ny måleforskrift

paragraf-blå

Illustrasjon.

15.02.2023 Oljedirektoratet fremlegger med dette revidert forslag til ny forskrift om fiskal måling i petroleumsvirksomheten (måleforskriften) med veileder til offentlig høring.

Høring av forslag til ny forskrift om fiskal måling i petroleumsvirksomheten (måleforskriften) med veileder, ble sendt på høring 1. juli 2022 med høringsfrist 1. oktober. Les mer.

På bakgrunn av høringsinnspill og videre arbeid har Oljedirektoratet valgt å sende på høring et revidert forslag til ny måleforskrift med veileder med seks ukers høringsfrist. Planlagt ikrafttredelse er 1. mai 2023.

Alle dokumenter er tilgjengelige på Høringer - Oljedirektoratet.

Høringsfrist er 29. mars 2023.

Høringskommentarer kan sendes på e-post til Oljedirektoratet; postboks@npd.no.

Revidert forslag til ny måleforskrift finner du her.

 

Oppdatert: 15.02.2023

Siste nyheter

Hvem fortjener Improved Recovery Award?
22.02.2024 For 20. gang inviteres selskapene til å nominere kandidater til prisen for økt utvinning, nå omdøpt til Improved Recovery Award.
Boreløyve for brønn 7220/2-2
21.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/2-2 i utvinningsløyve 1080, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal januar 2024
20.02.2024 Førebels produksjonstal i januar 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 071 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ressursregnskapet for fjoråret er klart
20.02.2024 Ressursregnskapet for 2023 viser at volum av reserver og betingede ressurser har økt. De totale petroleumsressursene er noe redusert.
Tørr brønn i Nordsjøen
16.02.2024 Letebrønnen 35/11-28 S «Harden sør» i Nordsjøen viste seg å være tørr.
Endring i veileder til måleforskriften
15.02.2024 Sokkeldirektoratet har publisert et nytt vedlegg 4 til veileder til måleforskriften.
Tørre brønner i Nordsjøen
14.02.2024 Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Boreløyve for brønn 36/7-5 S
07.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 36/7-5 S i utvinningsløyve 636, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Teknologidagen arrangeres 6. juni
05.02.2024 Sokkeldirektoratet arrangerer teknologidag 6. juni 2024 etter samme lest som i 2022 og i 2023.
Boreløyve for brønn 35/11-29 S
30.01.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 35/11-29 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.