Oljedirektoratet

Produksjonstal for februar 2019

15.03.2019 Førebels produksjonstal i februar 2019 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 745 000 fat olje, NGL og kondensat. Det er ein nedgang på 75 000 fat per dag samanlikna med januar.

Til saman blei det selt 10,2 milliardar standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 0,9 GSm3 lågare enn månaden før.

Væskeproduksjonen i februar fordeler seg slik: 1 388 000 fat olje, 328 000 fat NGL og 30 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oljeproduksjonen er 3,6 prosent under OD sin prognose for februar og ca. 2,0 prosent under prognosen for kummulativ produksjon i 2019. 

Dei viktigaste årsakene til at produksjonen i februar er lågare enn venta er tekniske problem på nokre felt.

Produksjon februar 2019Produksjon februar 2019

Oljeproduksjon 2019Oljeproduksjon 2019

Væskeproduksjon 2019Væskeproduksjon 2019

Gassproduksjon 2019Gassproduksjon 2019

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2019 er om lag 38,0 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel. 

Av dette er om lag 13,4 MSm3 o.e olje, om lag 3,4 MSm3 o.e NGL og  kondensat, og det er selt om lag 21,3 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 1,8 MSm3 o.e. lågare enn i  2018. 

Kontaktperson
Rune Hult

Tlf: +47 51 87 60 77

Oppdatert: 15.03.2019

Siste nyheter

Hvem fortjener Improved Recovery Award?
22.02.2024 For 20. gang inviteres selskapene til å nominere kandidater til prisen for økt utvinning, nå omdøpt til Improved Recovery Award.
Boreløyve for brønn 7220/2-2
21.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/2-2 i utvinningsløyve 1080, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal januar 2024
20.02.2024 Førebels produksjonstal i januar 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 071 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ressursregnskapet for fjoråret er klart
20.02.2024 Ressursregnskapet for 2023 viser at volum av reserver og betingede ressurser har økt. De totale petroleumsressursene er noe redusert.
Tørr brønn i Nordsjøen
16.02.2024 Letebrønnen 35/11-28 S «Harden sør» i Nordsjøen viste seg å være tørr.
Endring i veileder til måleforskriften
15.02.2024 Sokkeldirektoratet har publisert et nytt vedlegg 4 til veileder til måleforskriften.
Tørre brønner i Nordsjøen
14.02.2024 Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Boreløyve for brønn 36/7-5 S
07.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 36/7-5 S i utvinningsløyve 636, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Teknologidagen arrangeres 6. juni
05.02.2024 Sokkeldirektoratet arrangerer teknologidag 6. juni 2024 etter samme lest som i 2022 og i 2023.
Boreløyve for brønn 35/11-29 S
30.01.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 35/11-29 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.