Oljedirektoratet

Sokkelåret 2004

13.01.2005 Pressemelding 1/2005Aldri før har det blitt produsert mer petroleum på norsk sokkel enn i 2004. Samtidig er aktiviteten på sokkelen høy, med flere nye prosjekter og utbygginger i vente.

Ny produksjonsrekord
Produksjonen av salgbar petroleum på norsk sokkel nådde i 2004 en ny topp. Det ble produsert i alt 263 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.). Dette er en million Sm3 o.e. mer enn rekordåret 2003.

Nye felt
To nye felt er satt i produksjon i løpet av 2004; Skirne og Kvitebjørn. I 2005 forventes det at ytterligere to nye felt vil komme i produksjon; Kristin og Urd.

Nye aktører
I løpet av 2004 er sju nye selskap prekvalifisert som operatør eller rettighetshaver på norsk sokkel.

Høyt aktivitetsnivå
Investeringer for 2004 er anslått til nærmere 70 milliarder kroner (2004) eksklusiv letekostnader. Dette er 10 milliarder mer enn året før.

I løpet av 2004 mottok myndighetene åtte søknader om Plan for utbygging og drift (PUD) og PUD-fritak. Alvheim og Urd ble godkjent i 2004, mens Vilje og Rimfaks/Skinfaks IOR forventes godkjent første kvartal 2005.

Nytt areal
Ikke siden første konsesjonsrunde i 1965 har mer nytt areal blitt gjort tilgjengelig på norsk sokkel. I 18. konsesjonsrunde og TFO 2004 er selskapene tildelt i alt 44 nye utvinningstillatelser. 60 prosent av arealene på norsk sokkel er nå åpnet for petroleumsaktivitet. Tildelingene i 2004 har ført til en økning i lisensiert område fra ni til 16 prosent.

Leting i 2004
Det ble i fjor påbegynt 17 letebrønner. To av dem var fortsatt under boring ved årsskiftet. Av disse er ni undersøkelsesbrønner og åtte avgrensningsbrønner. Det ble gjort fire nye oljefunn i 2004.

Stabile ressurser
Det er ingen endring i det totale anslaget for petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel per 31.12.2004 i forhold til fjorårets regnskap. Det har imidlertid vært en betydelig modning av ressursene på sokkelen. Og gjennomsnittlig utvinningsgrad av olje for felt i drift stiger.

OD med fokus på miljø
Oljedirektoratet har vært involvert i en rekke miljørelaterte prosjekter i løpet av 2004, blant annet omhandler det nullutslipp, energiforsyning og arbeidet med en forvaltningsplan for Barentshavet.


Oppdatert: 17.08.2023

Siste nyheter

Tørr brønn i Nordsjøen
14.06.2024 Brønnen 35/11-29 S (”Toppand east”) i Nordsjøen bora av Wellesley, Equinor og Petoro viste seg å vere tørr.
Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.