Oljedirektoratet

Sokkelåret 2009 - Petroleumsproduksjon

15.01.2010 Det ble produsert i alt 238,6 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.) i 2009. Dette er 24,6 millioner Sm³ o.e. mindre enn i rekordåret 2004 og én prosent nedgang fra 2008, men mer en prognosert produksjon for 2009.

Totalproduksjonen av petroleum i 2010 antas å bli cirka 236 millioner Sm³ o.e. Produksjonen forventes deretter å avta gradvis til rundt 223 millioner Sm³ o.e. i 2014. I femårsperioden fram til 2014 forventes en produksjon på 1140 millioner Sm³ o.e. I femårsperioden 2004-2008 ble det produsert cirka 1225 millioner Sm³ o.e. Gassandelen av det totale petroleumssalget er forventet å øke fra 43 prosent i 2009 til 50 prosent i 2014.


Faktisk og prognosert salg av petroleum 1971 – 2014

 Figur 1. Faktisk og prognosert salg av petroleum 1971 – 2014

 

Det ble i 2009 solgt 103,5 milliarder Sm³ gass, 102,7 milliarder Sm3 (40 megajoule) gass. Det er en økning på 4,3 milliarder Sm3 i forhold til 2008 (+4 prosent). Gassalget er forventet å fortsatt øke i årene framover.


Faktisk og prognosert gassalg til 2014.

Figur 2. Faktisk og prognosert gassalg til 2014.


Produksjonen av olje i 2009 ser ut til å ende på 115,5 millioner Sm³ (1,99 millioner fat per dag) mot 122,7 millioner Sm3 (2,11 millioner fat per dag) året før. 58 felt bidro til olje-produksjonen i 2009 i tillegg til et funn som er under prøveutvinning. Det er viktig for oljeproduksjonen på norsk sokkel at det fortsatt satses på boring av nye utvinningsbrønner og andre tiltak for økt utvinning.

Oljeproduksjonen i 2009 ser ut til å bli fire prosent høyere enn de anslagene Oljedirektoratet utarbeidet høsten 2008.

Oljedirektoratet utarbeider prognoser med et 80-prosent konfidensintervall. Det vil si at det er 10 prosent sannsynlig at produksjonen blir lavere enn lavt anslag og 10 prosent sannsynlig at produksjon blir høyere enn høyt anslag.

For 2010 anslår Oljedirektoratet at oljeproduksjonen blir noe lavere enn i 2008, 108,7 millioner Sm³ (1,87 millioner fat per dag). Usikkerheten i 2010 er anslått til å være +/- 13 prosent. Usikkerheten er særlig knyttet til reservoarenes leveringsevne, boring av nye utvinningsbrønner og regulariteten på feltene i drift.

For 2010 er det også prognosert produksjon av kondensat og NGL med henholdsvis 4,2 millioner Sm³ og 8,9 millioner tonn. Total væskeproduksjon er derfor anslått til 129,9 millioner Sm3 o.e. (2,24 millioner fat o.e. per dag).

Tabellen under viser prognosen for produksjon fordelt på de ulike produktene for de neste fem årene.

 

2010

2011

2012

2013

2014

Olje / Oil
(mill Sm3)

108,7

100,1

97,6

93,0

91,6

NGL / NGL
(mill Sm3 o.e.)

16,9

17,1

17,0

16,3

16,1

Kondensat / Condensate
(mill Sm3)

4,2

4,0

3,8

3,3

3,5

Væske / Liquid
(mill Sm3 o.e.)

129,9

121,2

118,4

112,6

111,1

Væske / Liquid
(mill fat o.e. per dag)

2,2

2,1

2,0

1,9

1,9

Gass / Gas
(mrd Sm3) / (bill Sm3)

105,0

109,0

112,0

112,0

112,2

 

 

 

Usikkerhet i framtidig oljeproduksjon

Figur 3. Usikkerhet i framtidig oljeproduksjon.

 

I perioden 2010-2014 forventes en redusert oljeproduksjon i forhold til forrige femårsperiode, det vil si en anslått produksjon på i alt 491 millioner Sm³ olje. Dette er 160 millioner Sm³ mindre enn i forrige femårsperiode. 99 prosent av oljeproduksjonen i perioden forventes å komme fra felt i drift eller fra felt som er godkjent for utbygging. Dette inkluderer tiltak for økt utvinning på de samme feltene. Produksjon som er vedtatt står for 91 prosent.


Oljeproduksjon fra 2005 til 2014 fordelt på modenhet.

 Figur 4. Oljeproduksjon fra 2005 til 2014 fordelt på modenhet.

Oppdatert: 20.01.2010

Siste nyheter

Tørr brønn i Nordsjøen
14.06.2024 Brønnen ”Toppand aust” i Nordsjøen bora av Wellesley, Equinor og Petoro viste seg å vere tørr (35/11-29s).
Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.