Oljedirektoratet

Sokkelåret 2009 - Petroleumsproduksjon

15.01.2010 Det ble produsert i alt 238,6 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.) i 2009. Dette er 24,6 millioner Sm³ o.e. mindre enn i rekordåret 2004 og én prosent nedgang fra 2008, men mer en prognosert produksjon for 2009.

Totalproduksjonen av petroleum i 2010 antas å bli cirka 236 millioner Sm³ o.e. Produksjonen forventes deretter å avta gradvis til rundt 223 millioner Sm³ o.e. i 2014. I femårsperioden fram til 2014 forventes en produksjon på 1140 millioner Sm³ o.e. I femårsperioden 2004-2008 ble det produsert cirka 1225 millioner Sm³ o.e. Gassandelen av det totale petroleumssalget er forventet å øke fra 43 prosent i 2009 til 50 prosent i 2014.


Faktisk og prognosert salg av petroleum 1971 – 2014

 Figur 1. Faktisk og prognosert salg av petroleum 1971 – 2014

 

Det ble i 2009 solgt 103,5 milliarder Sm³ gass, 102,7 milliarder Sm3 (40 megajoule) gass. Det er en økning på 4,3 milliarder Sm3 i forhold til 2008 (+4 prosent). Gassalget er forventet å fortsatt øke i årene framover.


Faktisk og prognosert gassalg til 2014.

Figur 2. Faktisk og prognosert gassalg til 2014.


Produksjonen av olje i 2009 ser ut til å ende på 115,5 millioner Sm³ (1,99 millioner fat per dag) mot 122,7 millioner Sm3 (2,11 millioner fat per dag) året før. 58 felt bidro til olje-produksjonen i 2009 i tillegg til et funn som er under prøveutvinning. Det er viktig for oljeproduksjonen på norsk sokkel at det fortsatt satses på boring av nye utvinningsbrønner og andre tiltak for økt utvinning.

Oljeproduksjonen i 2009 ser ut til å bli fire prosent høyere enn de anslagene Oljedirektoratet utarbeidet høsten 2008.

Oljedirektoratet utarbeider prognoser med et 80-prosent konfidensintervall. Det vil si at det er 10 prosent sannsynlig at produksjonen blir lavere enn lavt anslag og 10 prosent sannsynlig at produksjon blir høyere enn høyt anslag.

For 2010 anslår Oljedirektoratet at oljeproduksjonen blir noe lavere enn i 2008, 108,7 millioner Sm³ (1,87 millioner fat per dag). Usikkerheten i 2010 er anslått til å være +/- 13 prosent. Usikkerheten er særlig knyttet til reservoarenes leveringsevne, boring av nye utvinningsbrønner og regulariteten på feltene i drift.

For 2010 er det også prognosert produksjon av kondensat og NGL med henholdsvis 4,2 millioner Sm³ og 8,9 millioner tonn. Total væskeproduksjon er derfor anslått til 129,9 millioner Sm3 o.e. (2,24 millioner fat o.e. per dag).

Tabellen under viser prognosen for produksjon fordelt på de ulike produktene for de neste fem årene.

 

2010

2011

2012

2013

2014

Olje / Oil
(mill Sm3)

108,7

100,1

97,6

93,0

91,6

NGL / NGL
(mill Sm3 o.e.)

16,9

17,1

17,0

16,3

16,1

Kondensat / Condensate
(mill Sm3)

4,2

4,0

3,8

3,3

3,5

Væske / Liquid
(mill Sm3 o.e.)

129,9

121,2

118,4

112,6

111,1

Væske / Liquid
(mill fat o.e. per dag)

2,2

2,1

2,0

1,9

1,9

Gass / Gas
(mrd Sm3) / (bill Sm3)

105,0

109,0

112,0

112,0

112,2

 

 

 

Usikkerhet i framtidig oljeproduksjon

Figur 3. Usikkerhet i framtidig oljeproduksjon.

 

I perioden 2010-2014 forventes en redusert oljeproduksjon i forhold til forrige femårsperiode, det vil si en anslått produksjon på i alt 491 millioner Sm³ olje. Dette er 160 millioner Sm³ mindre enn i forrige femårsperiode. 99 prosent av oljeproduksjonen i perioden forventes å komme fra felt i drift eller fra felt som er godkjent for utbygging. Dette inkluderer tiltak for økt utvinning på de samme feltene. Produksjon som er vedtatt står for 91 prosent.


Oljeproduksjon fra 2005 til 2014 fordelt på modenhet.

 Figur 4. Oljeproduksjon fra 2005 til 2014 fordelt på modenhet.

Oppdatert: 20.01.2010

Siste nyheter

Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.
Fremtiden i Barentshavet er her nå
17.04.2024 Johan Castberg-skipet er snart på vei nordover. Med det på plass er det etter planen tre felt i produksjon i Barentshavet innen utgangen av året.
Oljefunn i Nordsjøen
17.04.2024 Vår Energi har gjort et oljefunn i «Ringhorne Nord» (brønn 25/8-23 S og 25/8-23 A & B), nord for feltet Ringhorne Øst, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Inngår samarbeid med Grønland og Danmark om havbunnsmineraler
15.04.2024 Samarbeidet gjelder en intensjonsavtale som skal øke kunnskapen om havbunnsmineraler.
Vi trenger flere reservoaringeniører
12.04.2024 Vi søker etter senior reservoaringeniør/reservoaringeniører til å arbeide med utvinningstillatelser i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Vil du jobbe som kommunikasjonsrådgiver hos oss?
10.04.2024 Vi har nå ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver. I jobben bidrar du til at fakta, analyser og kunnskap om ressursene og mulighetene på norsk sokkel når fram til ulike målgrupper.
Ledig stilling som petroleumsøkonom
09.04.2024 Vi har nå ledig stilling som petroleumsøkonom. I jobben bidrar du i vårt viktige analysearbeid som skal sikre at ressursene på norsk sokkel utnyttes best mulig og bidrar til verdiskaping for samfunnet.
Boreløyve for brønnbane 35/11-27 S
03.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 35/11-27 S i utvinningsløyve 248, jf. ressursforskrifta paragraf 13.