Oljedirektoratet

Leting

16.01.2012 I løpet av 2011 ble det gjort 22 nye funn på norsk kontinentalsokkel. Det er seks flere enn i 2010. 16 av funnene ble gjort i Nordsjøen, tre i Norskehavet og tre i Barentshavet.

52 letebrønner ble påbegynt og 54 avsluttet. 36 av de 52 påbegynte letebrønnene var undersøkelsesbrønner, mens de gjenværende 16 var avgrensningsbrønner. Dette var en økning fra 2010.


Størst aktivitet i Nordsjøen

Leteaktiviteten har vært størst i Nordsjøen, hvor 34 letebrønner ble påbegynt. De beste og også mest overraskende resultatene har kommet i områdene øst for Utsirahøyden i midtre del av Nordsjøen.

Flere avgrensningsbrønner ble boret i funnet 16/2-6 ”Avaldsnes”, som i 2010 påviste olje i intra-Draupneformasjonen i jura. Brønnresultatene viser at funnet er en del av samme strukturkompleks hvor Statoil påviste olje i brønn 16/2-8 ”Aldous Major South” i 2011. Funnet ”Avaldsnes/Aldous” står nå fram som et av største som er gjort på norsk sokkel, og det er forventet stor avgrensningsaktivitet i området i 2012.  

Ellers var funnene i Nordsjøen gjennomgående små. I området nord for ”Aldous Major South” har Statoil kun påvist mindre mengder olje i et dårlig tynt utviklet reservoar i undersøkelsesbrønn 16/2-9 S i øvre jura. Lenger vest har Lundin avgrenset den nordlige delen av funnet16/1-8 ”Luno”, som ble påvist i 2007 med brønnene 16/1-15 og 15 A. Brønnene har påvist tilleggsressurser til Lunofunnet.

Sør i Nordsjøen er det gjort ett oljefunn og to gassfunn. Centrica har påvist olje i undersøkelsesbrønn 8/10-4 S like øst for Ulafeltet. Funnet er gjort i Ulaformasjonen i øvre jura, og avgrenset av brønn 8/10-4 A. Sørvest for Ulafeltet har ConocoPhillips gjort to mindre gassfunn i brønnene 7/11-12 S og A, også i Ulaformasjonen.  

I Sleipnerområdet har Statoil gjort to mindre funn. Selskapet har påvist gass/kondensat i Tyformasjonen i paleocene i brønn 16/7-10 sør i området, og olje i brønn 15/6-12 i Huginformasjonen nord for funnet Dagny. Øst for dette området har Noreco funnet mindre mengder olje i jura i brønn17/6-1. Dette funnet er lite, og lokalisert i et relativt lite utforsket område i østlig del av Nordsjøen.

Lenger nord, like ved Alvheimfunnet, har Marathon gjort et oljefunn i Hermodformasjonen  i paleocene i brønn 24/9-10 S. I tillegg har selskapet påvist olje i øvre jura i brønn 25/10-11 vest for Balderområdet. Begge funnene er små.

Sør for Osebergfeltet har Statoil gjort to oljefunn. De er gjort i brønnene 30/11-8 S og A i Brentgruppen i jura. Lenger nord i Gullfaksområdet har Statoil gjort fire nye funn. Sørvest for Gullfaksfeltet ble det påvist gass/kondensat i brønnene 34/10-53 S og A i Brentgruppen i jura reservoarbergarter. Like sør for feltet Gullfaks Sør fant selskapet gass/kondensat i brønnene 34/10-53 S og A, også i Brentgruppen.  

Nordvest i Nordsjøen har BG Norge påvist olje i brønn 34/3-3 S i Cookformasjonen i jura. Funnet er produksjonstestet og ble avgrenset med brønn 34/3-3 A. Funnet ligger like ved Knarrfeltet, som også er operert av BG Norge.
 

Tre funn i Norskehavet

I Norskehavet et det gjort tre nye funn i nærheten av feltene. Det største ble påvist av Total, i brønn 6607/12-2 S like nord for Alvefunnet. Brønnen påviste olje og gass både i Lyrformasjonen i tidlig kritt og i Fangstgruppen i jura.

Lenger sør - like vest for Mikkelfeltet - påviste OMV gass i to nivåer i henholdsvis Rogn- og Garnformasjonen i brønn 6407/5-2 S i jura. Lenger nord, like sør for Nornefeltet, har Det norske oljeselskap påvist olje og gass i Tilje- og Åreformasjonen i jura/trias i undersøkelsesbrønn 6508/1-2. Begge disse funnene er små.

Det ble boret en brønn i dypvannsområdene i Norskehavet, nord for funnet 6603/12-1 ”Gro”. Undersøkelsesbrønn 6604/2-1 ble boret av BG Norge for å teste Springarformasjonen i øvre kritt. Det ble ikke påvist hydrokarboner i brønnen.  


Tre funn i Barentshavet


Boreresultatene i Barentshavet har vært gode i 2011. Tre nye funn er gjort: Ett olje- og to gassfunn. Statoil påviste olje og gass i brønn 7220/8-1 ”Skrugard”, omlag 110 kilometer nord for Snøhvitfeltet, vest for Loppahøyden. Det ble funnet olje og gass i Støformasjonen og olje i Nordmelaformasjonen i jura. 25 kilometer nord for Snøhvitfeltet har Lundin påvist gass i brønn 7120/2-3 S. Det ble funnet gass i tre forskjellige nivåer i Kolmule- og Knurrformasjonen i kritt, og i Støformasjonen i jura.

Det nordligste funnet i Barentshavet er påvist 250 kilometer nord for Melkøya. Her fant Total gass i brønn 7225/3-1 ”Norvarg” i flere nivåer i jura og kritt. En vellykket formasjonstest ble gjennomført i øvre del av Kobbeformasjonen i trias reservoarbergarter.     

Antallet påbegynte letebrønner i 2012 antas å ligge mellom 50 og 55.

I tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2010 ble det tildelt 50 utvinningstillatelser. Selskapene viste stor interesse for TFO 2011, som er planlagt tildelt i første kvartal i år. 


Utvinnbare ressurser i nye funn
.
Foreløpige ressurstall: lavt-middels-høyt estimat
 

Utvinnbare ressurser i nye funn. Foreløpige ressurstall: lavt-middels-høyt estimat 

 

Oppdatert: 16.01.2012

Siste nyheter

Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.
Fremtiden i Barentshavet er her nå
17.04.2024 Johan Castberg-skipet er snart på vei nordover. Med det på plass er det etter planen tre felt i produksjon i Barentshavet innen utgangen av året.
Oljefunn i Nordsjøen
17.04.2024 Vår Energi har gjort et oljefunn i «Ringhorne Nord» (brønn 25/8-23 S og 25/8-23 A & B), nord for feltet Ringhorne Øst, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Inngår samarbeid med Grønland og Danmark om havbunnsmineraler
15.04.2024 Samarbeidet gjelder en intensjonsavtale som skal øke kunnskapen om havbunnsmineraler.
Vi trenger flere reservoaringeniører
12.04.2024 Vi søker etter senior reservoaringeniør/reservoaringeniører til å arbeide med utvinningstillatelser i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Vil du jobbe som kommunikasjonsrådgiver hos oss?
10.04.2024 Vi har nå ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver. I jobben bidrar du til at fakta, analyser og kunnskap om ressursene og mulighetene på norsk sokkel når fram til ulike målgrupper.
Ledig stilling som petroleumsøkonom
09.04.2024 Vi har nå ledig stilling som petroleumsøkonom. I jobben bidrar du i vårt viktige analysearbeid som skal sikre at ressursene på norsk sokkel utnyttes best mulig og bidrar til verdiskaping for samfunnet.
Boreløyve for brønnbane 35/11-27 S
03.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 35/11-27 S i utvinningsløyve 248, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Havbunnsmineraler steg for steg
25.03.2024 Havbunnsmineraler representerer en ny og spennende mulighet for Norge. Vi kan bli et foregangsland – slik vi har vært det innen olje- og gassnæringen, både innen forvaltning av ressurser og utvikling av teknologi.
Boreløyve for brønn 24/6-5
25.03.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/6-5 i utvinningsløyve 203, jf. ressursforskrifta paragraf 13.