Oljedirektoratet

Sokkelåret 2011 - pressemeldinger

13.01.2012 Oljenæringen bidro også i 2011 sterkt til Norges gode økonomi. Fjorårets investerings- og aktivitetsnivå var høyt, og det kommer til holde seg høyt i de neste fem årene.

I løpet av 2011 ble det gjort 22 nye funn av olje og gass. 16 av disse ble gjort i Nordsjøen, tre i Norskehavet og tre i Barentshavet.  I alt 54 letebrønner ble avsluttet i 2011. Det er en økning i forhold til 2010, da 41 letebrønner ble avsluttet.

I Nordsjøen ble funnet 16/2-6 ”Aldous/Avaldsnes” bekreftet å være blant de fem største oljefunnene på norsk sokkel noensinne. Oljedirektoratets foreløpige anslag for funnet er om lag 1800 millioner fat oljeekvivalenter. Oljedirektoratet vil imidlertid understreke at tallet er usikkert, og det forventes at det skal bores seks – sju nye avgrensningsbrønner i løpet av 2012.

I Barentshavet ble funnene 7220/8-1 ”Skrugard” og 7225/3-1 ”Norvarg” påvist. Sammen med det nettopp påviste funnet 7220/7-1 ”Havis”, har dette ført til ny optimisme og interesse for området. De nye funnene bekrefter Oljedirektoratets syn på at det fortsatt er stort potensial for funn på norsk kontinentalsokkel, både i modne og i lite utforskede områder. Leting >>


Investeringene i petroleumsnæringen ligger an til å øke med 40 prosent fra 2010 til 2012, inkludert letekostnader. I 2011 ble det investert i underkant av 150 milliarder kroner. Dette tallet er ventet å stige til 170 milliarder kroner i inneværende år, med moderat vekst fram mot 2016. En rekke planlagte feltutbygginger og nye utbygginger på eldre felt er den viktigste åresaken til den kraftige veksten. Kostnadsutvikling >>


I året som gikk leverte ConocoPhillips plan for utbygging og drift (PUD) for Ekofisk Sør og Eldfisk II, som skal bidra til 40 nye år med utvinning fra området. Etter planen skal det investeres rundt 65 milliarder kroner i utbyggingene, som blant annet omfatter bunnfaste produksjonsinnretninger. Slike innretninger blir også vurdert av Lundin og Det norske oljeselskap for henholdsvis 16/1-8 ”Luno” og 16/1-9 ”Draupne” på Utsirahøgda i Nordsjøen. Myndighetene og operatørselskapene har her sett at en samordnet utbyggingsløsning kan øke verdiskapingen fra feltene.

I disse dager vil Total levere en PUD for 30/7-6 ”Hild”, et olje- og gassfunn som ble påvist i 1978. Etter planen skal funnet bygges ut med en selvstendig, bunnfast produksjonsinnretning. Planlagte feltutbygginger >>


Den samlede produksjonen av olje og gass var marginalt lavere i 2011 enn året før. På grunn av markedsmessige forhold ble det solgt noe mindre gass enn forventet. Petroleumsproduksjon >>


Etter at delelinjen i Barentshavet ble slått fast 7. juli 2011, har Oljedirektoratet begynt å kartlegge det nye området med sikte på en åpning for petroleumsaktivitet. Dette arbeidet skal fullføres i 2012. Seismikk >>

 

 

Oppdatert: 21.02.2012

Siste nyheter

Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.
Fremtiden i Barentshavet er her nå
17.04.2024 Johan Castberg-skipet er snart på vei nordover. Med det på plass er det etter planen tre felt i produksjon i Barentshavet innen utgangen av året.
Oljefunn i Nordsjøen
17.04.2024 Vår Energi har gjort et oljefunn i «Ringhorne Nord» (brønn 25/8-23 S og 25/8-23 A & B), nord for feltet Ringhorne Øst, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Inngår samarbeid med Grønland og Danmark om havbunnsmineraler
15.04.2024 Samarbeidet gjelder en intensjonsavtale som skal øke kunnskapen om havbunnsmineraler.
Vi trenger flere reservoaringeniører
12.04.2024 Vi søker etter senior reservoaringeniør/reservoaringeniører til å arbeide med utvinningstillatelser i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Vil du jobbe som kommunikasjonsrådgiver hos oss?
10.04.2024 Vi har nå ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver. I jobben bidrar du til at fakta, analyser og kunnskap om ressursene og mulighetene på norsk sokkel når fram til ulike målgrupper.
Ledig stilling som petroleumsøkonom
09.04.2024 Vi har nå ledig stilling som petroleumsøkonom. I jobben bidrar du i vårt viktige analysearbeid som skal sikre at ressursene på norsk sokkel utnyttes best mulig og bidrar til verdiskaping for samfunnet.
Boreløyve for brønnbane 35/11-27 S
03.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 35/11-27 S i utvinningsløyve 248, jf. ressursforskrifta paragraf 13.