Oljedirektoratet

Sokkelåret 2011 - pressemeldinger

13.01.2012 Oljenæringen bidro også i 2011 sterkt til Norges gode økonomi. Fjorårets investerings- og aktivitetsnivå var høyt, og det kommer til holde seg høyt i de neste fem årene.

I løpet av 2011 ble det gjort 22 nye funn av olje og gass. 16 av disse ble gjort i Nordsjøen, tre i Norskehavet og tre i Barentshavet.  I alt 54 letebrønner ble avsluttet i 2011. Det er en økning i forhold til 2010, da 41 letebrønner ble avsluttet.

I Nordsjøen ble funnet 16/2-6 ”Aldous/Avaldsnes” bekreftet å være blant de fem største oljefunnene på norsk sokkel noensinne. Oljedirektoratets foreløpige anslag for funnet er om lag 1800 millioner fat oljeekvivalenter. Oljedirektoratet vil imidlertid understreke at tallet er usikkert, og det forventes at det skal bores seks – sju nye avgrensningsbrønner i løpet av 2012.

I Barentshavet ble funnene 7220/8-1 ”Skrugard” og 7225/3-1 ”Norvarg” påvist. Sammen med det nettopp påviste funnet 7220/7-1 ”Havis”, har dette ført til ny optimisme og interesse for området. De nye funnene bekrefter Oljedirektoratets syn på at det fortsatt er stort potensial for funn på norsk kontinentalsokkel, både i modne og i lite utforskede områder. Leting >>


Investeringene i petroleumsnæringen ligger an til å øke med 40 prosent fra 2010 til 2012, inkludert letekostnader. I 2011 ble det investert i underkant av 150 milliarder kroner. Dette tallet er ventet å stige til 170 milliarder kroner i inneværende år, med moderat vekst fram mot 2016. En rekke planlagte feltutbygginger og nye utbygginger på eldre felt er den viktigste åresaken til den kraftige veksten. Kostnadsutvikling >>


I året som gikk leverte ConocoPhillips plan for utbygging og drift (PUD) for Ekofisk Sør og Eldfisk II, som skal bidra til 40 nye år med utvinning fra området. Etter planen skal det investeres rundt 65 milliarder kroner i utbyggingene, som blant annet omfatter bunnfaste produksjonsinnretninger. Slike innretninger blir også vurdert av Lundin og Det norske oljeselskap for henholdsvis 16/1-8 ”Luno” og 16/1-9 ”Draupne” på Utsirahøgda i Nordsjøen. Myndighetene og operatørselskapene har her sett at en samordnet utbyggingsløsning kan øke verdiskapingen fra feltene.

I disse dager vil Total levere en PUD for 30/7-6 ”Hild”, et olje- og gassfunn som ble påvist i 1978. Etter planen skal funnet bygges ut med en selvstendig, bunnfast produksjonsinnretning. Planlagte feltutbygginger >>


Den samlede produksjonen av olje og gass var marginalt lavere i 2011 enn året før. På grunn av markedsmessige forhold ble det solgt noe mindre gass enn forventet. Petroleumsproduksjon >>


Etter at delelinjen i Barentshavet ble slått fast 7. juli 2011, har Oljedirektoratet begynt å kartlegge det nye området med sikte på en åpning for petroleumsaktivitet. Dette arbeidet skal fullføres i 2012. Seismikk >>

 

 

Oppdatert: 21.02.2012

Siste nyheter

Ledig stilling som samfunnsøkonom
14.05.2024 Vil du jobbe med faktabaserte analyser som viktige grunnlag for opplyste beslutninger og god samfunnsdebatt? Nå ønsker vi å styrke analysearbeidet i direktoratet med en samfunnsøkonom.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2024
08.05.2024 Energidepartementet har 8. mai 2024 lyst ut TFO 2024, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Boreløyve for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4
06.05.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4 i utvinningsløyve 1170, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledige stillinger som dataanalytiker
03.05.2024 Vil du jobbe med et stort og komplekst datasett? Er du opptatt av grundig dataanalyse og dataintegritet? Har du lyst til å presentere data på en kreativ måte? Da er en av disse stillingene for deg!
Åtte selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
30.04.2024 Energidepartementet (ED) har mottatt søknader fra åtte selskaper i forbindelse med utlysningen av to områder i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Inviterer til å nominere blokker for mineralvirksomhet på havbunnen
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har i brev av 29. april invitert aktører til å nominere blokker i forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen.
Boreløyve for brønnbane 35/10-14 S og 35/10-14 A
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanane 35/10-14 S og 35/10-14 A i utvinningsløyve 1185, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.