Oljedirektoratet

Seismikk

16.01.2012 Oljedirektoratet samlet inn 11 500 kilometer todimensjonal (2D) seismikk i det nye norske havområdet i den sørøstlige delen av Barentshavet sommeren 2011. Det ble også samlet 3061 kilometer 2D-seismikk rundt Jan Mayen og 230 kilometer på Mørerandhøgda vest i Norskehavet.

Innsamlingen av seismikk i den sørøstlige delen av Barentshavet og rundt Jan Mayen avsluttes i sommer. Det er Stortinget som har pålagt Oljedirektoratet å samle seismikk i områdene som et ledd i en prosess med henblikk på å åpne dem for petroleumsvirksomhet.

Stortinget har i tillegg pålagt Oljedirektoratet å samle inn seismiske data i havområdene Nordland IV og V til sommeren.

Mørerandhøgda

Seismikkinnsamlingen på Mørerandhøgda var en forberedelse til boring av grunne brønner, som et ledd i Oljedirektoratets kartlegging av området. Det er ikke vedtatt når de skal bores. De grunne brønnene kan gi mer kunnskap om hva som skjuler seg under lagene av basalt eller lava (sub-basalt) nordvest i Norskehavet.


Seismikk i 2011

For øvrig har petroleumsindustrien samlet inn 65 739 kilometer 2D-seismikk og 46 883 kvadratkilometer 3D-seismikk på norsk sokkel i 2011. Størst var aktiviteten i Barentshavet, med 76 prosent av 2D-seismikken og 55 prosent av 3D-seismikken. I Norskehavet ble 22 prosent av 2D- og 21 prosent av 3D-seismikken samlet inn. I Nordsjøen ble bare to prosent av 2D-seismikken og 24 prosent av 3D-seismikken samlet inn.

Sameksistens

De siste årene er det gjennomført flere tiltak for å ivareta sameksistensen mellom petroleumsvirksomheten og fiskeriene. Et av tiltakene er kurs for fiskerikyndige personer, som skal være om bord på seismikkfartøyet i forbindelse med datainnsamling. Det er planlagt et nytt kurs for fiskerikyndige våren 2012.

 

Oppdatert: 25.01.2012

Siste nyheter

Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.
Fremtiden i Barentshavet er her nå
17.04.2024 Johan Castberg-skipet er snart på vei nordover. Med det på plass er det etter planen tre felt i produksjon i Barentshavet innen utgangen av året.
Oljefunn i Nordsjøen
17.04.2024 Vår Energi har gjort et oljefunn i «Ringhorne Nord» (brønn 25/8-23 S og 25/8-23 A & B), nord for feltet Ringhorne Øst, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Inngår samarbeid med Grønland og Danmark om havbunnsmineraler
15.04.2024 Samarbeidet gjelder en intensjonsavtale som skal øke kunnskapen om havbunnsmineraler.
Vi trenger flere reservoaringeniører
12.04.2024 Vi søker etter senior reservoaringeniør/reservoaringeniører til å arbeide med utvinningstillatelser i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Vil du jobbe som kommunikasjonsrådgiver hos oss?
10.04.2024 Vi har nå ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver. I jobben bidrar du til at fakta, analyser og kunnskap om ressursene og mulighetene på norsk sokkel når fram til ulike målgrupper.
Ledig stilling som petroleumsøkonom
09.04.2024 Vi har nå ledig stilling som petroleumsøkonom. I jobben bidrar du i vårt viktige analysearbeid som skal sikre at ressursene på norsk sokkel utnyttes best mulig og bidrar til verdiskaping for samfunnet.
Boreløyve for brønnbane 35/11-27 S
03.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 35/11-27 S i utvinningsløyve 248, jf. ressursforskrifta paragraf 13.