Oljedirektoratet

Seismikk

16.01.2012 Oljedirektoratet samlet inn 11 500 kilometer todimensjonal (2D) seismikk i det nye norske havområdet i den sørøstlige delen av Barentshavet sommeren 2011. Det ble også samlet 3061 kilometer 2D-seismikk rundt Jan Mayen og 230 kilometer på Mørerandhøgda vest i Norskehavet.

Innsamlingen av seismikk i den sørøstlige delen av Barentshavet og rundt Jan Mayen avsluttes i sommer. Det er Stortinget som har pålagt Oljedirektoratet å samle seismikk i områdene som et ledd i en prosess med henblikk på å åpne dem for petroleumsvirksomhet.

Stortinget har i tillegg pålagt Oljedirektoratet å samle inn seismiske data i havområdene Nordland IV og V til sommeren.

Mørerandhøgda

Seismikkinnsamlingen på Mørerandhøgda var en forberedelse til boring av grunne brønner, som et ledd i Oljedirektoratets kartlegging av området. Det er ikke vedtatt når de skal bores. De grunne brønnene kan gi mer kunnskap om hva som skjuler seg under lagene av basalt eller lava (sub-basalt) nordvest i Norskehavet.


Seismikk i 2011

For øvrig har petroleumsindustrien samlet inn 65 739 kilometer 2D-seismikk og 46 883 kvadratkilometer 3D-seismikk på norsk sokkel i 2011. Størst var aktiviteten i Barentshavet, med 76 prosent av 2D-seismikken og 55 prosent av 3D-seismikken. I Norskehavet ble 22 prosent av 2D- og 21 prosent av 3D-seismikken samlet inn. I Nordsjøen ble bare to prosent av 2D-seismikken og 24 prosent av 3D-seismikken samlet inn.

Sameksistens

De siste årene er det gjennomført flere tiltak for å ivareta sameksistensen mellom petroleumsvirksomheten og fiskeriene. Et av tiltakene er kurs for fiskerikyndige personer, som skal være om bord på seismikkfartøyet i forbindelse med datainnsamling. Det er planlagt et nytt kurs for fiskerikyndige våren 2012.

 

Oppdatert: 25.01.2012

Siste nyheter

Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.
Tørr brønn i Nordsjøen
30.05.2024 Aker BP boret tørt i brønn 24/6-5 «Alvheim Deep» i Nordsjøen.